Poslanci schválili novelu kompetenčného zákona

Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer - SD) dostane úrad pre investície a informatizáciu s rozšírenými kompetenciami v týchto oblastiach. Umožňuje to novela kompetenčného zákona, ktorú poslanci schválili vo štvrtok v skrátenom legislatívnom konaní 79 hlasmi vládnej koalície.

28.04.2016 12:07
debata (6)

Úrad vicepremiéra vznikne k 1. júnu a bude ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov Európskej únie, pre informatizáciu spoločnosti a pre investície. Bude mať právnu subjektivitu a prevezme pôsobnosť úradu vlády a ministerstva financií v oblasti eurofondov a informatizácie. Opozícia spochybňovala dôvody na zrýchlené rokovanie o zmenách kompetenčného zákona, podľa nej neboli pre to splnené podmienky.

Cieľom novely kompetenčného zákona je podľa vlády posilniť princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov Európskej únie. Umožniť to majú opatrenia na posilnenie riadiacich, koordinačných a kontrolných kompetencií vicepremiéra pre investície centralizované na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou. Doterajšia fragmentácia medzi viaceré subjekty totiž neumožňuje dostatočne silnú koordinačnú úlohu a včasné dosahovanie stanovených cieľov.

Súčasťou zmien kompetenčného zákona je úprava zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výrazne sa tým posilnia úlohy centrálneho koordinačného orgánu, ktoré bude plniť nový úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Vláda si vo svojom programovom vyhlásení určila cieľ zlepšiť implementáciu eurofondov a ich orientáciu na dosiahnutý výsledok. Zmeny sú podľa vlády predpokladom riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov EÚ v novom programovom období 2014 – 2020.

Schválenie výziev a vyzvaní pri eurofondoch bude podmienené súhlasom centrálneho koordinačného orgánu. Nový úrad po konzultácii s riadiacimi orgánmi operačných programov určí záväzné ukazovatele dosahovania ich cieľov a bude sledovať ich plnenie. Bude mať možnosť aktívne zasiahnuť do riadenia operačného programu v podobe krízového riadenia v prípade nepredloženia alebo neplnenia plánu aspoň na 80 %. Konečná zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu vo vzťahu k Európskej únii zostáva podľa vlády nedotknutá. Rozšírené kompetencie centrálneho koordinačného orgánu sa vzťahujú aj na Program rozvoja vidieka. Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie zdrojov EÚ za rozhodujúce v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka.

V rámci novely sa tiež počíta so vznikom dočasného tretieho štátneho tajomníka na ministerstve financií počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v druhom polroku tohto roka. Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom krajiny v EÚ.

Poslanci Ondrej Dostál a Martin Poliačik (obaja SaS) v druhom čítaní k návrhu novely predložili pozmeňujúci návrh, aby funkcia tretieho štátneho tajomníka zanikla najneskôr dva mesiace po skončení slovenského predsedníctva v EÚ. „Zabezpečí sa tým, že doplnenie tretieho štátneho tajomníka bude naozaj iba dočasnou záležitosťou súvisiacou s deklarovaným účelom,“ uviedli poslanci. Vicepremiér Pellegrini označil tento návrh za zbytočný, keďže dočasný tretí štátny tajomník na ministerstve financií odíde z postu po skončení slovenského predsedníctva v EÚ.

Dostál a Poliačik neuspeli ani s návrhom, aby informačný monitorovací systém, informačné systémy pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Operačného programu Interact sa členili na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť informačných systémov by mali tvoriť osobné údaje fyzických osôb a informácie z verejnej časti by boli hromadne prístupné. Pellegrini upozornil, že informačný monitorovací systém slúži na neverejnú komunikáciu medzi jednotlivými orgánmi v oblasti eurofondov. Vicepremiér prisľúbil, že bude presadzovať vyššiu transparentnosť a otvorenosť v informovaní o využívaní zdrojov EÚ. Budúca novela zákona o riadení eurofondov podľa neho zvýši kontrolu a informovanosť o čerpaní eurofondov.

Novela kompetenčného zákona zároveň počíta so zavŕšením procesu presunu agendy poskytovania dotácií v oblasti ochrany ľudských práv z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na ministerstvo spravodlivosti od 1. decembra tohto roka.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #parlament #Peter Pellegrini #kompetenčný zákon