Verejnosť pobúril príbeh prváčika Marca, zaoberá sa ním aj prokuratúra

Verejnosť rozhorčil prípad prváčika Marca, ktorého počas vyučovania z triedy plnej detí zobral úradník, aby ho na základe súdneho rozhodnutia vzal k matke. Doteraz sa oňho starala babička. Prípadom sa od stredy zaoberá generálna prokuratúra. Vyjadrila sa k nemu aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a minister práce Ján Richter.

18.05.2016 12:46 , aktualizované: 20:08
debata (84)

Hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová informovala, že prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek vydal pokyn krajskému prokurátorovi v Banskej Bystrici „okamžite preskúmať túto vec na trestnom aj na netrestnom úseku a prijať prípadné opatrenia.“

Žitňanská a Richter sa zhodli: Je to neakceptovateľné

Žitňanská aj Richer sa zhodli na tom, že výkon súdneho rozhodnutia, na základe ktorého bol chlapec odobratý zo starostlivosti starej mamy a zverený do starostlivosti matky, bol urobený neadekvátne, neakceptovateľne a neprofesionálne. Oba rezorty chystajú preto zmeny, ktoré by mali zamedziť opakovaniu takýchto prípadov.

Na prípad upozornila blogerka Monika Kozelová. Podľa nej prípad nie je štandardný. „Odobratie dieťaťa bolo neprijateľné,“ povedala na tlačovej besede. Podľa Kozelovej, ktorá na prípad upozornila v blogu, stará matka volala na úrady, kde jej povedali, že je vo Švajčiarsku, kde chodí do školy. Potom sa opravili, že možno je v Česku. Zdôraznila však, že úrady nechcú povedať, kde sa Marco nachádza.

Aktivistka Monika Kozelová zverejnila na facebooku video z odobratia chlapca, ktoré v škole urobil úradník.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská avizuje zmenu vykonávacej vyhlášky a pravidiel výkonu súdneho rozhodnutia. Bez ohľadu na prípad malého Marca sa totiž na ministerstve venujú tejto téme a na základe poznatkov a skúseností z praxe pripravujú zmenu pravidiel. Ministerka uviedla, že je za špecializáciu ľudí, ktorí sa venujú tejto agende a za zmenu ich prípravy, o čom chce diskutovať aj s predstaviteľmi Justičnej akadémie. „Musíme veľmi vážne preventívne zareagovať a intenzívne pracovať s ľuďmi, ktorí robia výkon súdneho rozhodnutia,“ zdôraznila. V prípade výkonu súdneho rozhodnutia pri Marcovi došlo podľa Žitňanskej k viacerým zlyhaniam. „Každý, kto robí takýto výkon rozhodnutia, musí zároveň vnímať aj citlivosť prípadu a zabezpečiť výkon tak, aby bolo dieťa čo najmenej traumatizované," zdôraznila.

Minister Richter chce konkretizovať metodický postup, ako majú postupovať sociálne pracovníčky pri výkone takýchto súdnych rozhodnutí. Podľa neho sociálni pracovníci by mali mať právo vstúpiť do výkonu súdneho rozhodnutia a zamedziť mu. Zdôraznil, že musia mať ambíciu, aby výkon súdneho rozhodnutia bol čo najprofesionálnejší a v záujme dieťaťa. V prípade Marca sociálna úradníčka zákon podľa ministra neporušila, ale mala vstúpiť do procesu a trvať na tom, aby akt bol uskutočnený tak, aby dieťa nemalo traumu, aj keď do istej miery je to vždy trauma. Navyše, istej traume boli v tomto prípade vystavané aj ďalšie deti, ktoré boli v triede, upozornil minister. Richterovi je celý prípad ľudsky „veľmi, veľmi ľúto“. Celý výkon súdneho rozhodnutia bol urobený neprofesionálne, laicky povedané „na hulváta“ a nesmie sa to viac opakovať, vyhlásil. Z ľudského hľadiska je prekvapený, že pri tom bola matka a pripustila to.

Opozičné poslankyne chcú zvolať parlamentný výbor

Opozičné poslankyne Erika Jurinová (OĽaNO-Nova), Natália Blahová (SaS) a Martina Šimkovičová (Sme rodina) chcú zvolať rokovanie parlamentného výboru pre ľudské práva, na ktorom chcú zistiť, či sedemročný Marco bol odobratý starej matke nezákonným spôsobom.

Jurinová je predsedníčkou výboru. Jeho rokovanie musí zvolať do siedmich dní, ak o to požiada tretina jeho členov.

Poslankyňa SaS Natália Blahová označila postup úradov za gestapácky. „Videli sme, ako štátne úrady pristupujú k deťom. Kde bolo právo dieťaťa byť vypočuté? Úrady sa majú dieťaťa pýtať na jeho názory. Dieťa môže rozhodnúť o svojom živote. Marco vypočutý nebol,“ zdôraznila. Takto však podľa nej prebieha väčšina výkonov súdnych rozhodnutí. „Títo úradníci sú na mieste činu ombudsmanom dieťaťa. Na videu nie je vidno, že kolízna opatrovníčka vystúpila na obranu dieťaťa. Bol porušený zákon a postup, ale aj ľudské práva a práva dieťaťa,“ povedala.

Blahová požiada verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú na preskúmanie výkonu rozhodnutia. „Podávam podnet na ministerstvo práce, aby prešetrilo konanie kolíznej opatrovníčky a rezort spravodlivosti vyššieho súdneho úradníka. Poškodené nebolo jediné dieťa, ale ďalších dvanásť detí, ktoré konaním utrpeli traumu,“ dodala.

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Nicholsonová si myslí, že ombudsmanka pre deti Viera Tomanová sa mala celej veci ujať do piatich minút od medializácie prípadu.

Detská ombudsmanka sa obrátila na prokurátora

Komisárka pre deti Viera Tomanová sa v prípade maloletého Marca obrátila na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. „A to vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade neprebehol proces výkonu rozhodnutia v súlade s vyhláškou ministerstva spravodlivosti, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,“ píše sa vo vyjadrení detskej ombudsmanky, ktoré poskytla Soňa Klamová z úradu komisárky. Vyhláška ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí, ako aj úpravu, ako majú súdy, resp. vyšší súdni úradníci pri tom postupovať v škole.

„V prípade maloletého bolo potrebné dohodnúť taký výkon rozhodnutia, ktorý by rešpektoval práva dieťaťa, jeho najlepší záujem a súčasne znamenal čo najmenšiu ujmu pre jeho fyzické i psychické zdravie,“ uviedla Tomanová. Sociálny pracovník musí podľa nej rešpektovať celý výkon rozhodnutia súdu. „Z uvedeného dôvodu sme sa obrátili na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o posilnenie orgánov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, tak z hľadiska počtu, ako aj kvality ich odbornosti a v záujme zabezpečenia ich celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti súčinnosti so súdmi, ako aj s presadzovaním ochrany a dodržiavania práv detí s dôrazom na ich najlepší záujem,“ dodala s tým, že „vzhľadom na to, že toto nie je jediný prípad, s ktorým sme sa stretli, hneď na začiatku našej práce sme požiadali generálneho prokurátora a prezidenta policajného zboru o nadštandardnú spoluprácu pri ochrane práv detí a najlepšieho záujmu dieťaťa“.

Kiska: V prípade Marca musí byť vyvodená konkrétna zodpovednosť

Spôsob, akým úradníci odviedli malého Marca zo školy, sa nesmie nikdy opakovať a musí byť vyvodená konkrétna zodpovednosť. Uviedol to prezident Andrej Kiska na svojom facebookovom profile.

Podľa prezidenta je neprípustné, aby štát neprihliadal v prvom rade na práva a ochranu detí. „Nerozumiem tomu, ako môže v takejto vyspelej spoločnosti ako naša, v takejto krajine prísť k takému traumatizujúcemu zážitku pre dieťa, pre jeho spolužiakov, pre celú školu aj pre jeho najbližších,“ dodala hlava štátu.

Krajský súd: Bola porušená vyhláška

Krajský súd v Banskej Bystrici pripravuje opatrenia s cieľom stanoviť postup pri výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí. Ako informovala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Adriána Vašková, prípad prešetrovalo vedenie Krajského súdu v Banskej Bystrici za účasti vyššieho súdneho úradníka a sudcu, ktorý poverenie vydal a boli požiadaní o poskytnutie vysvetlenia a opísanie udalosti. Ako ďalej informovala hovorkyňa, v zmysle vyhlášky rezortu spravodlivosti má súd požiadať riaditeľa školy o súčinnosť pred výkonom takéhoto rozhodnutia. „Vzhľadom na osobitosť prípadu a podozrenie zo zmarenia výkonu rozhodnutia riaditeľka školy o súčinnosť požiadaná vopred nebola. Bola privolaná až počas odovzdávania dieťaťa jeho matke,“ dodala hovorkyňa súdu.

Matka maloletého Marca G. podala na Okresný súd Žiar nad Hronom návrh na vydanie predbežného opatrenia. V návrhu žiadala, aby súd nariadil jej matke, ktorá sa o dieťa starala, aby jej ho vydala. Otcovstvo k maloletému dieťaťu nie je určené. V minulosti sa o dieťa po dohode oboch žien starala stará matka, pretože matka dieťaťa si našla prácu v zahraničí. V decembri 2015 oznámila matka dieťaťa svojej mame, že si dieťa zoberie do Švajčiarska, kde má prechodný pobyt, zabezpečenú stálu prácu, má prenajatý veľký štyri a pol izbový byt a dieťa má zriadenú vlastnú izbu a zabezpečenú povinnú školskú dochádzku. „Po tom, čo sa stará matka o tom dozvedela, podala návrh na vydanie predbežného opatrenia o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, v konečnom rozhodnutí Krajského súdu v Banskej Bystrici však bola neúspešná,“ vysvetlila ďalej Vašková.

Keďže neexistovalo žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by matku akýmkoľvek spôsobom zbavovalo rodičovských práv, 14. apríla vydal sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom rozhodnutie, ktorým nariadil starej mame, aby Marca vydala jeho matke. Na základe predbežného opatrenia sudca Okresného súdu Žiar nad Hronom poveril vyššieho súdneho úradníka, aby zabezpečil odovzdanie dieťaťa matke. Na základe vydaného poverenia sa 13. mája v priestoroch základnej školy v obci Brehy „realizoval výkon rozhodnutia za prítomnosti vyššieho súdneho úradníka, pracovníčky oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“ Pri výkone bola prítomná matka maloletého a počas výkonu bola privolaná riaditeľka základnej školy. Vyšší súdny úradník nepredpokladal podľa informácií z doterajších konaní, že syn nebude ochotný odísť s matkou.

O udalosti bol vyhotovený obrazový a zvukový záznam. Zápisnica bola vyhotovená dňa 17. mája. „Vo veci starostlivosti o maloletého zatiaľ nebolo rozhodnuté,“ dodala Vašková.

84 debata chyba
Viac na túto tému: #odobratie #parlamentný výbor pre ľudské práva