Vyšší súdny úradník z Marcovho prípadu na súde končí

Vyšší súdny úradník, ktorý v piatok 13. mája násilím odviedol sedemročného Marca zo školského vyučovania už viac nebude pracovať na žiarskom okresnom súde. Informovala o tom hovorkyňa súdov v banskobystrickom kraji Adriána Vašková. Úradník, ktorého postup pri odoberaní Marca vyvolal vlnu kritiky, sa dohodol s predsedom okresného súdu na ukončení štátnozamestnaneckého pracovného pomeru od piatku, dodala.

19.05.2016 12:10 , aktualizované: 20:01
debata (53)

Krajský súd v Banskej Bystrici už skôr zverejnil stanovisko, v ktorom uvádza, že úradník svojím konaním porušil vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR, keď riaditeľku školy vopred nepožiadal o súčinnosť. „Samotný výkon rozhodnutia bol zo strany vyššieho súdneho úradníka urobený veľmi nevhodným a neštandardným spôsobom,“ uviedla hovorkyňa súdu Adriána Vašková.

Ako ďalej informovala, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici požiadal predsedu Okresného súdu v Žiari nad Hronom o vyvodenie osobnej zodpovednosti voči tomuto úradníkovi a prijatie takých opatrení, aby v budúcnosti nevybavoval agendu súvisiacu s výkonom rozhodnutí o výchove maloletých detí.

Postup násilného odobratia maloletého chlapca uprostred vyučovania pred jeho spolužiakmi kritizoval minister sociálnych vecí Ján Richter aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Obaja sa zhodli na tom, že výkon súdneho rozhodnutia, na základe ktorého bol chlapec odobratý zo starostlivosti starej mamy a zverený do starostlivosti matky, bol urobený neadekvátne, neakceptovateľne a neprofesionálne. Oba rezorty chystajú preto zmeny, ktoré by mali zamedziť opakovaniu takýchto prípadov.

Ministerstvo spravodlivosti sa od postupu dištancuje

Žitňanská vo štvrtok na Hodine otázok v parlamente uviedla, že ju spôsob odobratia maloletého mrzí a že Ministerstvo spravodlivosti sa od výkonu tohto súdneho rozhodnutia dištancuje. „Takýto výkon vo vzťahu k deťom je neadekvátny, neprijateľný a v rozpore s pravidlami,“ vyhlásila ministerka na otázku jedného z poslancov, ktorí sa o kauzu zaujímali.

Žitňanská upozornila, že vyhláška ministerstva zohľadňuje, ako sa pri výkone má vyšší súdny úradník správať. „Očakáva sa, že úradník s riaditeľom školy prekonzultuje postup. Cieľom je dohodnúť odňatie, ktoré bude pre dieťa najviac šetrné. Vyšší súdny úradník má široké kompetencie na realizáciu rozhodnutia,“ povedala s tým, že je potrebné oddeliť výkon rozhodnutia od samotného rozhodnutia, u koho má dieťa byť.

Richter zodpovednosť prisudzuje úradníkovi

„Je to plná zodpovednosť vyššieho súdneho úradníka,“ vyhlásil Ján Richter. Richter sa vo svojej odpovedi venoval úlohe sociálnej pracovníčky pri výkone rozhodnutia. Podľa zistení pracovníčka požiadavku vyššieho súdneho úradníka o výkon rozhodnutia dostala so 48 hodinovým predstihom. Informovala o tom ústredie i svojich nadriadených. Zároveň požiadala o konzultácie o právomociach a kompetenciách počas výkonu súdneho rozhodnutia. „Preberalo sa s ňou, že dieťa bude rozrušené,“ povedal minister s tým, že pracovník sociálneho úradu musí dbať, aby výkon rozhodnutia bol čo najšetrnejší k dieťaťu. „Ale výkon podlieha súdnemu úradníkovi. Pracovníčka nemôže zmeniť postup, ani zastaviť výkon,“ uviedol.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny dostali od ministerstva pokyn, aby sa ich pracovníci vopred oboznámili s priebehom výkonov súdnych rozhodnutí a upozornili súdnych úradníkov na možné problémy. „Nemôžeme vstupovať do právomocí justície, ale môžeme pri príprave výkonu rozhodnutia zabrániť podobným situáciám,“ uviedol Richter, ktorý by chcel väčšie oprávnenie pre sociálnych pracovníkov a to, aby mali aj právo pozastaviť výkon rozhodnutia.

Prípadu sa venujú aj poslanci NR SR a mal by v tejto súvislosti zasadať ľudsko-právny a sociálny výbor. O prípad sa zaujíma aj prokuratúra a polícia, preverujú, či zo strany vyššieho súdneho úradníka nedošlo k trestnému činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Detská ombudsmanka Tomanová sa obrátila na Generálnu prokuratúru

Detská ombudsmanka Viera Tomanová sa už obrátila aj na Generálnu prokuratúru. Tá prešetruje súdneho úradníka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Tomanová včera tiež uviedla, že sociálny pracovník je v takýchto prípadoch v úlohe štatistu, ktorý sa výkonu súdneho rozhodnutia musí len prizerať.

Ministra práce tiež požiadala o rozšírenie právomocí a kompetencií sociálnych pracovníkov. Takisto navrhuje, aby odborné vyjadrenia a posudky detských psychológov mali zásadný charakter pri prerokúvaniach súdov. „Navrhujem tiež pravidelné tréningy, aby sociálni pracovníci zvládali takéto situácie, aby boli posilnené útvary sociálnoprávnej ochrany o právnikov, psychológov,“ dodala Tomanová.

Upozorňuje tiež nielen na nedostatok ľudí na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí, ale aj na ich nedostatočné odmeňovanie. O situáciu Marca, ktorý je teraz s matkou vo Švajčiarsku, sa ďalej zaujíma a kontaktuje švajčiarske úrady.

Podľa mimovládok združených v Koalícii pre deti prípad Marca ukázal, že napriek všetkým posunom, ktoré sa podarilo dosiahnuť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, zostáva potreba vzdelávať sociálnych pracovníkov, sudcov, policajtov a ďalších profesionálov, ktorí pracujú s deťmi. Marcov prípad sa podľa nich zrejme nadlho stane učebnicovým príkladom toho, ako sa takéto zákroky nemajú vykonávať. „Jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa,“ zdôrazňujú mimovládky.

„Som prekvapená, že súdny úradník takto zlyhal, lebo by mal legislatívu a pravidlá naozaj poznať,“ hovorí Mária Leitmanová z občianskeho združenia Náruč. Podľa nej by sa však sociálny pracovník nemal správať ako štatista a sociálna pracovníčka mala podľa nej zasiahnuť.

„Pracovníci sociálnoprávnej ochrany by sa mali starať hlavne o to, aby dieťa ochránili. Žiaľ, často sa stretávame s tým, že sú v takýchto prípadoch dosť pasívni. Ťažko povedať, či je to chyba postupov, že nemajú jasno, odkiaľ pokiaľ siaha ich právomoc,“ poukazuje Leitmanová. V tomto prípade boli podľa nej porušené všetky práva dieťaťa, vrátane práva na dôstojné zaobchádzanie a na vypočutie jeho názoru.

„Myslím si, že sociálni pracovníci majú tie kompetencie aj teraz a keby ich uplatňovali a mohli by zakročiť. Ale ak to chce minister silnejšie posilniť, myslím si, že by to mohlo byť na prospech dieťaťa. Ale aj tak vždy to konanie závisí od konkrétneho človeka,“ uzavrela Leitmanová.

© Autorské práva vyhradené

53 debata chyba
Viac na túto tému: #chlapec #odobratie #Marco #súdne rozhodnutie