Poslanecké výbory prípad malého Marca neuzavreli

Parlamentný výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny po dvojhodinovom rokovaní neuzavrel prípad malého Marca odobratého v škole v obci Brehy. Sociálny výbor zase nerozhodol o prieskume o odoberaniach detí.

24.05.2016 15:42 , aktualizované: 18:00
Marco, unesený chlapec Foto: ,
Marcova prázdna posteľ a opustené hračky v dome starých rodičov.
debata (22)

Predsedníčka výboru Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA) navrhla uznesenie, o ktorom výbor zatiaľ nehlasoval a jeho text sa pravdepodobne upraví. Uznesenie podľa Jurinovej konštatuje, že v prípade Marca, ktorého napriek odporu vyviedli z triedy, došlo k pochybeniam, ktoré neboli výnimočné, chyby sú v systéme samotnom.

Detskej ombudsmanke Viere Tomanovej uznesenie ukladá preskúmať pripravenosť všetkých zložiek, ktoré sa zapájajú do takýchto prípadov, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská by mala systém nastaviť tak, aby smeroval k lepšej koordinácii všetkých zúčastnených aktérov. Justiční pracovníci venujúci sa sociálnej problematike by sa podľa uznesenia mali celoživotne vzdelávať. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter by mal vypracovať analýzu súčasného stavu ochrany detí pri rozhodnutiach sú­dov.

Výhrady poslancov

Text uznesenia považovala poslankyňa za Most-Híd Edita Pfundtner za málo konkrétny, podľa nej výbor by mal od členov exekutívy žiadať konkrétne kroky, jasne definované. Členovia výboru sa dohodli, že rokovanie prerušia a text uznesenia pozmenia.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská výkon rozhodnutia v prípade malého Marca považuje za neprijateľný a podľa nej v rozpore s predpismi. Predsedovia súdov podľa ministerky majú prijať opatrenia, aby sa takáto situácia neopakovala. Predsedovia súdov by mali do dvoch týždňov zvolať porady, na ktorých budú všetci sudcovia a zamestnanci upozornení na dôsledné dodržiavanie predpisov a absolvovať by mali aj školenia. Na výkon súdnych rozhodnutí by mali byť v prípade odoberania detí prideľovaní ľudia podľa skúseností.

Žitňanská rovnako zdôraznila, že od 1. júla nadobúda účinnosť nový civilný sporový poriadok, podľa ktorého bude môcť súd odložiť výkon rozhodnutia v prípadoch, akým bol malý Marco. Aktuálny stav výkon rozhodnutia odložiť neumožňuje. K novému civilnému sporovému poriadku ministerstvo spravodlivosti pripravuje aj novú vyhlášku.

Nové pravidlá a záujem dieťaťa

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novej vyhlášky, ktorá mení výkon rozhodnutí v prípade maloletých. Návrh vyhlášky vznikol v nadväznosti na nové civilné procesné kódexy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla tohto roka, vyhláška zavádza aj nové a podrobnejšie postupy pri výkone rozhodnutí.

Hovorca ministerstva Peter Bubla informoval, že návrh reaguje na problémy, ktoré sa pri výkone rozhodnutí podľa doterajšej právnej úpravy objavovali napríklad aj pri poslednom medializovanom prípade maloletého Marca. Návrh novej vyhlášky v prvom rade zohľadňuje tri základné princípy vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa. Je to princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania jeho práv a princíp vypočutia názoru dieťaťa.

Špička ľadovca

Tomanová upozornila, že okrem Marca je ďalších päť prípadov na Slovensku, kde sa schyľuje k výkonu rozhodnutia. Detská ombudsmanka oslovila predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Karola Mitríka, aby pripravili štúdiu o právnej ochrane detí a navrhli v nej efektívny systém kontroly tejto ochrany. V prípade Marca podľa Tomanovej boli jednoznačne porušené práva dieťaťa. Riešenie okrem zvýšenia počtov sociálnych pracovníkov vidí aj v pravidelnom celoživotnom výcviku týchto zamestnancov.

Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš považuje prípad Marca za neetické a neprimerané zasahovanie do súkromia. Za strašné považuje, keď sa pred 5,5 miliónmi ľudí rozoberá, či dieťa bolo alebo nebolo chcené. Ministerstvo sociálnych vecí podľa jeho slov pripravilo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré by mali zlepšiť situáciu. Ondruš považuje za dôležité, aby sa posilnia spoluúčasť sociálnych pracovníkov na príprave výkonu a kontrole výkonu potom, ako sa uskutočnil. Sociálny pracovník by sa mal aktívne zaujímať a zúčastňoval na prípravu výkonu, ako je naplánovaný, mohol by „vstúpiť do scenára“, ako sa majú veci riešiť a došlo k čo najmenšiemu zásahu do práv dieťaťa. Rezort podľa Ondruša pokračuje v posilňovaní personálnych kapacít sociálnych úsekov pre deti.

Kritika ombudsmanky

Ombudsmanka Jana Dubovcová zdôraznila, že prípad Marca ukázal to, na čo tretí sektor aj ona samotná poukazujú už roky. „Systém ochrany práv dieťaťa v Slovenskej republike nie je dobre nastavený,“ konštatovala. V prípade Marca bolo dieťa predmetom a nie subjektom. Takýto systém je podľa Dubovcovej nastavený pravdepodobne v rozpore s právami o Dohovore práv dieťaťa. Deti by podľa ombudsmanky v takýchto prípadoch mali mať advokáta. Zmeny, ktoré na výbore predstavili rezorty spravodlivosti a sociálnych vecí, vníma Dubovcová ako začiatok cesty. Pozrieť sa podľa nej treba na zákon o sociálnoprávnej ochrane detí aj ďalšie normy, lebo výkon rozhodnutia je posledný krok, ktorý sa robí a vykonáva sa ním rozhodnutie štátu. „Tá konštelácia je zle upravená v základoch,“ upozornila verejná ochrankyňa práv.

Sociálny výbor o prieskume o odoberaniach detí nerozhodol

O poslaneckom prieskume, ktorý by sa týkal sporných odobratí detí na základe súdneho rozhodnutia, výbor NR SR pre sociálne veci nerozhodol. V rozprave na túto tému bude pokračovať opäť v stredu 25. mája na obed. Člen výboru a zároveň exminister práce Jozef Mihál (SaS) si myslí, že poslanci za Smer-SD chcú prieskum zamiesť pod koberec a nechcú umožniť, „aby sme si my ako poslanci robili svoju prácu v zmysle kontroly toho, ako procesy na Slovensku fungujú“. „Je mi ľúto, že keď sa na nás obrátia občania, ktorí nám dajú dôveru a čakajú pomoc, nemôžeme konať, pretože naši vládni kolegovia svojou väčšinou zrejme prehlasujú našu snahu o poslanecký prieskum,“ povedal.

Prieskum navrhla poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová, podľa ktorej majú členovia výboru skontrolovať ďalších desať podobných prípadov sporného odoberania detí. Ľudia sa podľa nej obrátili na jej stranícku kolegyňu Natáliu Blahovú z dôvodu, že neveria úradom, ktoré im pomoc neposkytli. Zdôraznila preto, že okrem desiatky prípadov, ktoré treba preveriť, by bolo dobré ísť na poslanecký prieskum aj náhodne. Nicholsonová navrhuje, aby poslanci kontrolovali nahrávky z odobratí detí, na základe ktorých by posúdili, či išlo o zlyhanie jednotlivca alebo zlyhanie systému. „Od toho sme tu,“ poznamenala.

Stranícke spory prevážili

Členom sociálneho parlamentného výboru za Smer-SD sa nepáči spôsob, akým chcú liberáli prieskum spraviť. „Nepodporím takto nadiktované uznesenie, pretože tak, ako je vytýkané zlyhanie jednotlivých rezortov, tak isto považujem za systémové zlyhanie nášho výboru, aby sa spravil takto definovaný poslanecký prieskum,“ povedal poslanec Ľubomír Vážný, o ktorom sa hovorí ako o novom šéfovi Sociálnej poisťovne. Výbor nemá podľa neho exekutívnu právomoc, ale kontrolnú a zákonodarnú, a tak musí kontrolovať to, čo má zmysel a má nejaké pravidlá.

Poslanci za Smer-SD navrhujú, aby zodpovedné ministerstvá, a teda spravodlivosti a práce, prípady preverili, podali výboru správy a poslanci sa následne rozhodnú, či pôjdu alebo nepôjdu na kontrolu. „Ak ide o systémové zlyhanie, žiadajme jednotlivé ministerstvá, aby pripravili scenár na báze toho, čo sa udialo s Marcom a na základe toho nech sa pripravia systémové opatrenia, ktoré by pomohli,“ povedal člen výboru Jozef Burian (Smer-SD). Občania však podľa Nicholsonovej úradom neveria, a práve to je dôvod, prečo sa obrátili na liberálov. Zdôraznila, že ľudia sa obrátili na Ústavný súd SR, ministerstvá spravodlivosti aj práce ako aj na krajské súdy, no tie im nepomohli.

22 debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #odobratie #Marco