Tomanová s vyhláškou k odoberaniu detí súhlasí

Komisárka pre deti Viera Tomanová s novými pravidlami pri výkone súdneho rozhodnutia v prípade maloletých z dielne ministerstva spravodlivosti súhlasí. Ako povedala na neformálnom stretnutí s novinármi, bolo by podľa nej dobré, keby sociálny kurátor mohol v prípade zlého psychického a fyzického stavu dieťaťa výkon rozhodnutia prerušiť a hľadať ďalšie riešenia.

30.05.2016 16:01
Viera Tomanová Foto: ,
Komisárka pre detí Viera Tomanová.
debata (6)

Rezort spravodlivosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novej vyhlášky, ktorá mení výkon rozhodnutí v prípade maloletých. Návrh vznikol v nadväznosti na nové civilné procesné kódexy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla tohto roka, vyhláška zavádza aj nové a podrobnejšie postupy pri výkone rozhodnutí. Hovorca ministerstva Peter Bubla informoval, že návrh reaguje na problémy, ktoré sa pri výkone rozhodnutí podľa doterajšej právnej úpravy objavovali napríklad aj pri poslednom medializovanom prípade maloletého Marca. Návrh novej vyhlášky v prvom rade zohľadňuje tri základné princípy vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa. Je to princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania jeho práv a princíp vypočutia názoru dieťaťa.

Nová vyhláška

Po novom budú musieť súdy napríklad zisťovať, „či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu“. Cieľom je korigovať doterajšiu prax niektorých súdov. „Evidujeme totiž prípady, že súdy po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky ukladajú pokuty za to, že sa nedarí uskutočniť stretnutie rodiča s dieťaťom a to aj bez predchádzajúceho skúmania dôvodov, prečo k stretnutiu nedošlo. Pritom často tieto dôvody existovali nie na strane povinného, ale práve na strane oprávneného alebo samotného dieťaťa,“ uviedol Bubla.

Súd tiež bude môcť po novom nariadiť rodičom a dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na sociálnom alebo psychologickom poradenstve. V praxi sa totiž podľa Bublu ukázalo, že poradenstvo alebo mediácia je veľmi dobrý prostriedok, ako sa vyhnúť „násilnému“ odoberaniu dieťaťa. „Výkon takýchto rozhodnutí je vždy svojím spôsobom nešťastná situácia, pretože jej spravidla predchádza nejaké zlyhanie v rodine. Zrejme nikdy sa takýchto rozhodnutí nezbavíme. Ale ak sa už dejú, je dôležité, aby sa diali podľa pravidiel a s potrebnou mierou empatie," uviedla v tejto súvislosti ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Tomanovej opatrenia

Komisárka pre deti Viera Tomanová navrhuje tiež niekoľko vlastných opatrení, ktoré sa týkajú systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Treba zvýšiť podľa nej počet sociálnych pracovníkov a rozšíriť ich právomoci. „Je tiež dôležité, aby boli v súdnych konaniach akceptované odborné stanoviská sociálnych pracovníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov,“ povedala s tým, že aj keď to nezávisí od jej úradu, určite to treba zakotviť do legislatívy.

Treba tiež riešiť odmeňovanie zamestnancov na úradoch práce, keďže sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia s rokmi praxe. Všetky svoje opatrenia detská ombudsmanka spísala a listom poslala generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prípad Marco

Tomanová sa zo svojej pozície zaujíma aj o prípad maloletého Marca, ktorého prišli vziať 13. mája do školy v obci Brehy. Chlapec je momentálne so svojou matkou vo Švajčiarsku, pričom vo veci starostlivosti o neho súdy zatiaľ definitívne nerozhodli.

„Čakáme na informácie od orgánov vo Švajčiarsku. Poprosili sme ich, aby mu poskytli psychologickú pomoc a zároveň od nich žiadame informácie o tom, ako je o dieťa postarané,“ povedala novinárom s tým, že informácie zatiaľ od miestneho švajčiarskeho sociálneho úradu nedostali.

Na prípad odobratia maloletého Marca upozornila aktivistka a blogerka Monika Kozelová. Obrátila sa na ňu škola s prosbou o pomoc. Chlapca prišli odobrať priamo na vyučovanie, svedkom boli aj jeho spolužiaci, pričom škola o tom nebola vopred informovaná. Do školy prišiel vyšší súdny úradník, sociálna pracovníčka a matka malého Marca.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #odoberanie detí #Viera Tomanová