Haško: Naše zdravotníctvo je dobré

Lekár, ktorý už roky pracuje v manažérskych pozíciách, Tomáš Haško plánuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou priblížiť viac ľuďom.

15.06.2016 14:00
Tomáš Haško Foto: ,
Šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško tvrdí, že bude robiť všetko pre to, aby občan mal pocit, že sa na úrad môže obrátiť.
debata (4)

K výhradám pacientov, že prešetrovanie ich podnetov trvá dlho, poznamenal, že kontrolovanie nie je šprint. Sľubuje však, že úrad rozšíri kontroly nielen nemocníc, ale aj lekárov a zdravotných poisťovní. Vedenia inštitúcie, ktorá má tiež odhaľovať pochybenia lekárov, sa ujal začiatom mája.

Čo vás viedlo k tomu, že ste prijali ponuku ministra zdravotníctva na túto funkciu?
Už dlhé roky robím v zdravotníctve lekársko-manažérsku funkciu. Na záver svojej kariéry som to prijal ako výzvu môcť ešte urobiť pre naše zdravotníctvo niečo pozitívne.

V akom stave ste preberali úrad po vašej predchodkyni Monike Pažinkovej?
V stave fungujúcom. V úrade sú rozpracované dohľady, je tu veľa činností, ktoré postupne uzatvárame. Ale, samozrejme, ďalšie začíname a pracujeme ďalej.

Z postu podpredsedu úradu odišiel aj Martin Senčák, ktorý bol spájaný s viacerými kauzami, keď ešte pôsobil na ministerstve zdravotníctva. Ako vnímate to, že taký človek pracoval na takom vysokom poste úradu, akým je ÚDZS? Je tento post už obsadený?
Musím začať od konca. Úrad je samostatná a nezávislá inštitúcia a je aj v jeho kompetencii zvoliť si podpredsedu. Na toto miesto plánujem vybrať človeka, ktorý bude vzdelaný v ekonomickej, právnej a kontrolnej činnosti, aby ju mohol uplatňovať v plnom rozsahu pre úrad.

Mal by byť právnik alebo ekonóm?
Buď jedno, alebo druhé. Nakoľko ja som lekár, v tejto oblasti mám určité skúsenosti, takže za podpredsedu by som chcel osobu, ktorá by ma dopĺňala, aby sme mohli tvoriť dobrý tandem.

Už máte konkrétne meno, kto by to mal byť?
Mám niekoľko mien. Všetko je to otázka povinností, ktoré prechodom z jednej pracovnej pozície na druhú musí konkrétna osoba na konkrétnom poste urobiť, a musí sa stotožniť s tým, čo sa v úrade od neho očakáva. Myslím si, že v priebehu jedného až dvoch mesiacov by to malo byť jasné.

Úrad prešetruje aj zmluvy so VšZP a firmami, v ktorých figurovala Anna Sučková, teta exšéfa VšZP Marcela Foraia. Čo všetko už úrad zistil?
Správne konanie ešte prebieha. Ukončený bol len prvý stupeň správneho konania. Na základe rozkladu Všeobecnej zdravotnej poisťovne pokračujeme v správnom konaní druhého stupňa.

Ako mám tomu rozumieť?
Úrad dohliadal nad nakupovaním a poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo VšZP, kde na základe určitých nedostatkov vyriekol rozhodnutie a postúpil ho poisťovni. Tá podala rozklad, teda sa odvolala, a tak bude nasledovať druhý stupeň správneho konania.

Čo ďalšie kauzy, napríklad bielenie zdravotníckej dokumentácie v nitrianskej nemocnici? Prednostka prišla o svoj post, prípadom sa zaoberal aj úrad, ale žiadne pochybenie nenašiel.
Je to kauza, ktorá prebehla ešte pred mojím nástupom do úradu, ale podľa mojich informácií úrad neprešetroval kauzu bielenia zdravotnej dokumentácie, nakoľko to mu neprináleží. Túto časť podnetu postúpil priamo na ministerstvo zdravotníctva.

Šetrenie úradu podľa pacientov trvá dlho, aj preto mu až tak neveria. Veľakrát nedávajú podnety len preto, lebo majú skúsenosti, že sa ich prípad nevyrieši. Čo by sa v tomto smere mohlo zlepšiť?
Kontrolovanie nie je šprint. Každý kontrolný výkon trvá určitý čas, preto nebežíme rýchlo, aby sme to urobili komplexne a objektívne. Správne konanie má určité náležitosti, ktoré vyplývajú z prijatých predpisov. Na základe podnetu začneme konanie, ktoré sa niekedy rozširuje o konzultantov, a tým pádom sa predlžuje celá dĺžka konečného verdiktu. Konzultanti na prípravu odborného stanoviska potrebujú čas, a preto sa výsledok šetrenia môže oddialiť. Myslím si však, že pacienti nemajú strach povedať svoje názory, pocity, ako aj vyjadriť nespokojnosť. Vychádzam z množstva podnetov, ktoré úrad obdržal. Minulý rok sme prijali takmer dvetisíc podnetov. Nespokojnosť môže prameniť aj z toho, že nie všetky podnety sú opodstatnené v konečnom verdikte.

Aj konzultanti majú predsa dané nejaké termíny, dokedy musia vypracovať odborný posudok. Nedodržiavajú ich?
Áno, konzultanti majú všeobecne prijaté termíny. Na základe určitých skutočností však zvyknú požiadať o predĺženie termínu. Naším cieľom je, aby posudky nezávislých konzultantov boli objektívne, preto nemôžeme na nich tlačiť, aby konali rýchlo. Mohlo by to byť v neprospech, či už toho, kto podal podnet, alebo dohliadaného subjektu.

Úrad má konzultantov lekárov a tí podľa pacientov nepôjdu proti lekárom, ktorí v ich očiach pochybili.
Úrad bude robiť všetko pre to, aby občan mal pocit, že sa na nás môže obrátiť. Obrazne si úrad predstavujem ako tretiu nohu stoličky, ktorá bude dohliadať na tie ďalšie dve, to znamená na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na zdravotné poisťovne. Nestabilita pri dvoch nohách je zrejmá, a ja chcem, aby úrad bol tou treťou nohou, vďaka ktorej dosiahneme stabilitu, a pacient našiel spravodlivosť. Určite stojí za to spomenúť, že v úrade chceme vo väčšej miere rozšíriť plánované kontroly nemocníc, lekárov aj v zdravotných poisťovniach.

Koľko plánujete kontrol v priebehu roka?
Nie je to vysoké zastúpenie, pretože podnetov od občanov je dosť veľký počet. Naša kapacita je limitovaná. Pre budúcnosť chceme prijať opatrenia, aby sme to percento vedeli posunúť. Máme svoju predstavu a možnosti, obe musíme zladiť.

Ako prebieha dohľad, keď príde podnet od pacienta?
Keď príde podnet od pacienta, tak ho rieši pobočka, podľa miesta príslušnosti. Pobočiek máme osem. Pri potrebe odborného stanoviska si prizýva konzultanta, podľa odbornosti a špecifikácie problému a rozširuje dohľad. Potom vykoná rozhodnutie. Dohliadaná inštitúcia má 15 dní na to, aby sa k rozhodnutiu vyjadrila. Môže s výsledkom nesúhlasiť. Podľa dôvodov, aké sú uvedené v odvolaní, úrad rozhodne o zamietnutí a konanie sa ukončí, alebo o pokračovaní správneho konania.

Aký je počet pokút, ktoré úrad udelil vlani?
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – lekári aj zdravotnícke zariadenia, môžu dostať pokutu do desaťtisíc eur na jeden prípad. Pri dohľade nad zdravotnými poisťovňami tieto sankcie môžu byť od tritisíc do takmer 166-tisíc eur. Minulý rok dostali nemocnice 116 pokút v celkovej výške takmer 190-tisíc eur.

Lekárske odbory vás spájajú s kauzou nevýhodného parkovania ružinovskej nemocnice. Nemocnica tým, že prenajala priestory, prichádza podľa nich o 40-tisíc eur ročne. Ako to je? Prichádza nemocnica o peniaze?
Uzatváranie takýchto zmlúv nebolo v mojej kompetencii, to znamená, že na zazmluvnení prenájmu spomínaného parkoviska som sa nepodieľal. O tom, že takáto zmluva existuje, som sa dozvedel jeden a pol roka po jej podpísaní. Ako zástupca riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava som už len vykonával kroky a opatrenia, aby sme zabezpečili možnosť parkovania pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorí navštevujú tieto zariadenia. Myslím si, že sa nám to v určitom súlade podarilo. Zdôrazňujem, pri uzatváraní tejto zmluvy som nebol a nemám s ňou nič spoločné.

Prichádza nemocnica o 40-tisíc eur?
Túto otázku musíte položiť vedeniu Univerzitnej nemocnice.

Ako hodnotíte celkový stav zdravotníctva? Kde sú jeho najväčšie nedostatky?
Stotožňujem sa s názorom tých, ktorí hovoria, že naše zdravotníctvo je dobré, má kvalitných lekárov, v liečebných procedúrach používa všetko to najlepšie a snažíme sa držať krok so svetom. Čo je trochu problém, je priestor, v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť. Ale ak sa niekto príde liečiť a dostane to, čo potrebuje, tak si myslím, že na chvíľu oželie tento nedostatok.

Hovorí sa znova o oddlžovaní nemocníc, bude to efektívne?
Toto nie je otázka na mňa, pretože ako nestrannému zástupcovi organizácie zriadenej zákonom mi je ťažko sa k tomu vyjadrovať. Úradu zo zákona vyplýva povinnosť pripraviť model financovania nemocníc v rámci klasifikačného systému DRG. Tento systém umožňuje zatriediť hospitalizácie podľa diagnóz a liečebných procedúr. Robíme všetko pre to, aby sme pripravili podmienky na jeho zavedenie do praxe.

V akom štádiu je jeho príprava? Je potrebných ešte veľa krokov?
Vždy treba pripraviť veľa krokov. Na projekte intenzívne spolupracujeme aj s ministerstvom zdravotníctva. Úrad je v tomto prípade školiteľom pre DRG, zostavovateľom informačných systémov, s nemocnicami a lekármi spolupracujeme už dva roky, zbierame potrebné údaje.

Čo bolo najkomplikovanejšie rozlúsknuť?
Je to objektivita pri vykazovaní výkonov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pretože všetko ostatné bude riešiť systém. Ak mám pacienta, ktorý je komplikovaný a budem ho správne vykazovať, ak to správne a načas postúpim ďalej, tak informačné systémy si následne zadané údaje spracujú. A na základe týchto údajov je možné aj pri skúšobnej prevádzke stanoviť hodnotu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zavádzanie DRG systému bude postupné.

Robíte dohľady aj v zdravotných poisťovniach. Kde robia najväčšie chyby?
Úrad robí konkrétne dohľady, kontroluje nákup zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov v rozsahu verejného zdravotného poistenia, vyhodnocuje a vydáva rozhodnutia o prerozdelení preddavkov na poistné a ďalšie. Chyby sú individuálne, nemôžeme ich paušalizovať.

Tomáš Haško (63)

vyštudovaný lekár a ortopéd. Pôsobil v Univerzitnej nemocnici Bratislava ako zástupca riaditeľa pre Nemocnicu Ružinov. V minulosti bol primárom ortopedickej kliniky v Piešťanoch, viedol aj Národný onkologický ústav. Haška do funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vybral minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru).

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou #Tomáš Haško