Exekúcie bude riešiť jeden súd

Na súdoch leží v dnes vyše 3,6 milióna neuzavretých exekučných konaní. Ich počet ročne narastá o 540-tisíc. Tie, ktoré pribudnú od budúceho roka, čaká nový režim. Riešiť ich bude len jeden súd - Okresný súd v Banskej Bystrici.

30.06.2016 12:00
Lucia Žitňanská Foto: ,
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.
debata (23)

Do agendy tiež dostane platobné rozkazy, ktorých je ročne okolo 200-tisíc. Presun týchto vecí do Banskej Bystrice by mal odbremeniť ostatné súdy a zrýchliť konania. „Odbremeníme tým súdy od administratívnej agendy, ktorú nemusia robiť. Súdy budú riešiť to, na čo sú určené, teda rozhodovať spory,“ upozornila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo viacero zmien v Exekučnom poriadku, ktorý je v pripomienkovom konaní. Jednou z nich je rozšírenie právomocí exekútorov tak, že o procesoch súvisiacich s exekúciou už nebude rozhodovať len súd. Prideľovanie spisov exekútorom sa bude diať náhodne cez elektronickú podateľňu, dnes si ich vyberajú veritelia. Zelektronizuje sa tiež celý proces, vďaka čomu jeden exekútor bude riešiť všetky exekúcie jedného dlžníka.

Odbremeníme tým súdy od administratívnej agendy, ktorú nemusia robiť. Súdy budú riešiť to, na čo sú určené, teda rozhodovať spory.
Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti

Od tohto júla bude verejne prístupný Centrálny register exekúcií. Na webe komory exekútorov sa každý občan, ale aj firmy budú môcť presvedčiť, či je, alebo nie je voči nim vedená exekúcia. Komora register sprístupní tomu, kto sa na webe zaregistruje a zaplatí poplatok. Ten sa dá uhradiť esemeskou, bankovým prevodom alebo kartou. Bežný človek s počtom vstupov do 500 za rok zaplatí za vstup a registráciu dve eurá, do tisíc vstupov je to jedno euro.

Register pomôže aj podnikateľom. Budú si v ňom môcť overiť firmy a ľudí, s ktorými podnikajú, alebo plánujú s nimi uzavrieť obchod. Okrem toho bude možné požiadať komoru aj o výpis z registra. Ten bude verejnou listinou, ktorú v papierovej forme vydá komora. „Za výpis alebo potvrdenie o tom, že zápis v exekučnom registri nie je, sa platí poplatok 2,50 eura za stranu. V takom prípade záujemca už nepotrebuje do registra nahliadať, a teda ani platiť poplatok za prístup,“ upozornila Stanislava Kolesárová, exekútorka a hovorkyňa komory exekútorov.

Občania nájdu v registri údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno exekútora, dátumy exekúcií i označenie vymáhaného nároku. V registri však nie sú informácie o veriteľoch, ďalej o exekúciách, ktoré vedú daňové úrady, justičná pokladnica či štátna správa a samosprávy. Nie sú tu ani rozhodnutia ukončených súdnych sporov či informácie o nedoplatkoch na zdravotnom či sociálnom poistení, ktoré nie sú podané u žiadneho súdneho exekútora. Zoznamy takýchto neplatičov vedú zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa.

Register by mal viac zreálniť obraz o stave exekúcií na Slovensku. Na súdoch je vedených od roku 1996 viac ako tri milióny exekučných konaní. Väčšina, až takmer 70 percent z nich, je nevymožiteľných najmä pre nedostatok majetku dlžníka, vyhlásené konkurzy, reštrukturalizácie či fingované predaje spoločností.

Záznam o exekúcii by mal byť z registra vymazaný do dvoch týždňov po tom, čo exekútor úspešne vymohol dlh. „Všetky neukončené exekúcie budú v registri, teda aj tie, ktoré sa začali pred 20 rokmi. Exekučné konanie sa ukončí buď vymožením, teda úspešne, alebo rozhodnutím súdu. Súd vydá rozhodnutie o zastavení konania v prípade, ak je dlžník nemajetný. Súdny exekútor aj v tomto prípade vymaže konanie z registra,“ vysvetlila Kolesárová.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo spravodlivosti #súdy #exekúcie #Lucia Žitňanská