Elektronické náramky pre odsúdených sa využívajú málo, monitoruje sa 11 ľudí

Používanie elektronických náramkov pre odsúdených k domácemu väzeniu alebo k iným obmedzeniam sa na Slovensku v praxi zatiaľ príliš nerozšírilo. Systém náramkov vláda zaviedla na začiatku tohto roka, v polovici júla monitorovali 11 osôb. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti.

19.07.2016 15:00
elektronický náramok, väzeň, domáce väzenie,
Elektronické náramky sa vo svete bežnou praxou, na Slovensku sa monitoruje 11 ľudí.
debata (18)

Elektronické náramky možno využiť okrem dohľadu nad odsúdeným na domáce väzenie za menej závažné trestné činy aj napríklad na kontrolu dodržiavania uloženého zákazu pobytu alebo konzumácie alkoholu.

Zo spomínaného počtu 11 monitorových ľudí boli štyria odsúdení na trest domáceho väzenia. U ďalších išlo o nahradenie väzby dohľadom alebo o podmienečný trest s uloženými obmedzeniami a povinnosťami. V jednom prípade sa elektronické monitorovanie týkalo osoby, ktorá má v civilnom konaní predbežným opatrením zakázaný vstup na určené miesto. Pri niekoľkých osobách monitoring prostredníctvom náramkov podľa ministerstva už úspešne ukončili.

„Systém elektronických náramkov nepochybne možno považovať za prínos. Nie je zrejme reálne však očakávať, že sa vďaka nemu vyrieši nedostatočná kapacita ústavov pre výkon trestu. Máme záujem naďalej zvyšovať mieru využívania systému elektronického monitoringu, pričom priestor vidíme v pokračujúcej osvete medzi sudcami a prokurátormi,“ uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Možnosti pre nasadenie elektronických náramkov vidí ministerstvo najmä v prípade konverzie zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ako aj pri kontrole zákazov pre monitorovanú osobu zdržiavať sa na vybranom mieste alebo priblížiť sa k inej osobe, a tiež pri nahradení väzby.

Počas odpykávania trestu domáceho väzenia sa páchateľ musí v čase, ktorý určí súd, zdržiavať vo svojom obydlí. Ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia slúžia práve elektronické náramky. Systém, na ktorého prevádzku odsúdený prispieva sumou 1,50 eura denne, tiež umožňuje na diaľku preveriť, či kontrolovaná osoba nie je pod vplyvom alkoholu.

Slovenský systém elektronických náramkov umožňuje monitorovať až 2 000 ľudí. Štát si od jeho zavedenia pôvodne sľuboval uvoľnenie miest vo väzniciach a zníženie nákladov na väzenstvo.

Zákazku na vybudovanie monitoringu odsúdených v hodnote približne 22 miliónov eur získala spoločnosť ICZ Slovakia, ktorá je dcérskou firmou pražskej spoločnosti ICZ. Elektronické náramky plánuje zaviesť tiež Česko. Niekoľko výberových konaní v minulosti však skrachovalo.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo spravodlivosti #domáce väzenie #elektronické náramky