Stredoveké praktiky. Úrady žiadajú od transrodových osôb kastráciu

Praktiky, ktoré v dnešnej dobe nemajú na Slovensku čo hľadať. Ľudia, ktorí si zmenili pohlavie, musia za zmenený rodný list s novým menom a novým rodom zaplatiť krutú cenu. Matriky im doklad vydajú, iba ak podstúpia kastráciu.

25.07.2016 07:00
Duhovy pochod, pride Foto: ,
LGBTI komunita upozorňuje na svoje problémy a práva Dúhovým Pridom. Snímka je z akcie, ktorá sa konala v júni 2014. Tento rok bude bratislavský Pride 30. júla.
debata

Právnici vynucovanie tohto zákroku označujú za jednoznačné porušovanie ľudských práv, OSN v tejto súvislosti hovorí dokonca o mučení a vyzvala našu krajinu na zmenu. Naše úrady to však nechcú riešiť, tvrdia, že takýto problém neexistuje. Argumentujú tým, že podmienka kastrácie v súvislosti so zmenou pohlavia sa v žiadnom zákone nevyskytuje.

Žena zo západného Slovenska, ktorej premena na muža pod dohľadom lekárov je takmer na konci, si pre svoj mužský život vybrala meno Matúš. Matúš potrebuje upraviť v prvom rade doklady, aby nemusel všade vysvetľovať, prečo má v občianskom preukaze ženské pohlavie. Na matrike sa však dozvedel správu, ktorá ho zamrazila. „Úradníčka mala v rukách nejaký papier a povedala, že ak si chcem zmeniť meno, musím absolvovať chirurgický zákrok na odstránenie plodnosti. Prečo a na základe akého zákona, to už nevedela vysvetliť," porozprával pre Pravdu. Pod týmto chirurgickým zákrokom sa myslí kastrácia, čo je odstránenie reprodukčných orgánov, u mužov semenníkov a u žien maternice a vaječníkov, ide o nezvratný proces. „Tlačia nás do kastrácie a nevedia zdôvodniť prečo. Nič vám nevysvetlia ani neukážu, len povedia, že nespĺňate podmienky. Hovoril som im, že v okolitých krajinách je to inak, viem to, keďže som študoval v zahraničí. Je to mrzačenie, u každého človeka má byť takéto rozhodnutie slobodnou voľbou," rozhorčil sa.

Občianske združenie na podporu transrodových ľudí TransFúzia má informácie, že minulý týždeň žiadali matriky potvrdenie o kastrácii od troch ľudí. Tí sa jej zatiaľ nechcú podrobiť. „Problém je s definíciou zmeny pohlavia. V zákone nie je presne určené, čo by to malo byť. Každý má o tom inú predstavu, lekári, úrady aj ministerstvo," myslí si Romina Kollárik z TransFúzie. Matúš sa domnieva, že matriky dostali vnútorné nariadenie, na základe ktorého žiadajú kastráciu.

Ministerstvá dávajú ruky preč

Rezort vnútra, pod ktorý matriky spadajú, popiera, že by podobný vnútorný predpis vydal. „Ministerstvo vnútra ani matriky nedisponujú žiadnym takýmto nariadením. Zmena osobných údajov dotknutej osoby sa vykoná v rodnej matrike po predložení verejných listín a lekárskych potvrdení, ktoré jednoznačne deklarujú, že bola plne indikovaná zmena pohlavia," reagovala hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová. Na otázku, ako naložia s výzvou OSN, už nereagovala.

Zákon o rodnom čísle hovorí o tom, že zmena rodného čísla sa dosiahne na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby, čo presne má obsahovať táto premena, to nerieši žiaden predpis. V praxi sa však často žiada potvrdenie psychiatricko-sexuologickej ambulancie a absolvovanie kastrácie.

Zásah do práv človeka

To, že v posudku musí byť aj potvrdenie o tom, že transsexuál je definitívne neplodný, priznala sexuologička a psychologička Oľga Jamborová. „Musím uviesť, že bola príslušnou hormonálnou a operačnou liečbou definitívne ukončená plodnosť a definitívne došlo k zmene pohlavia. Na základe takéhoto potvrdenia vydajú doklady," zhrnula pre Pravdu lekárka. Niektorí pacienti takýto zákrok odmietnu a potom sa nevedia domôcť nových dokladov. Jamborová si myslí, že by v tomto prípade pomohla presnejšia právna úprava, ktorá by určovala postupy zmeny pohlavia.

„Je to totálne neprípustné. Tragické je, že zatiaľ to máme ani nie tak v legislatíve, ako je to prax, ktorá tu pretrváva z minulého obdobia. Je to v rozpore so všetkými dohovormi, ktoré Slovenská republika uzavrela v oblasti ľudských práv," reagovala na požiadavku kastrácie Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Právnička Janka Debrecéniová považuje podmienku kastrácie na vydanie upravených dokladov za neakceptovateľnú, keďže zasahuje do najintímnejšej sféry človeka, je veľmi invazívna a zbavuje osoby ich reprodukčnej schopnosti. „Situácia u nás je taká, že žiadna legislatíva komplexne neupravuje, akým spôsobom sa postupuje, keď sa určitá osoba snaží o právne uznanie svojho preferovaného rodu. V zásade má tak každá osoba právo, na to, aby jej preferovaný rod bol štátom uznaný a aby ju štát na tento účel priamo ani nepriamo nenútil podstupovať nijaké intervencie do jej tela bez jej slobodného a informovaného súhlasu," spresnila Debrecéniová.

Zároveň pripomenula, že povinnými sterilizáciami a inými nútenými zásahmi do tiel transosôb sa zaoberal aj osobitný spravodajca OSN pre mučenie, kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ako aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien. Podmieňovanie právneho uznania preferovaného rodu sterilizáciou alebo iným zákrokom označil výbor za neakceptovateľné a v novembri 2015 vyzval Slovensko, aby s takýmito praktikami prestalo. Osobitný spravodajca už v roku 2013 povedal, že takéto praktiky predstavujú mučenie, respektíve kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

„Trend by mal byť úplne opačný, pretože Slovensko bolo veľmi jednoznačne vyzvané na to, aby odstránilo praktiky nútenia ľudí, ktorí chcú docieliť formálne uznanie svojho rodu, podstupovať sterilizácie a iné intervencie," doplnila Debrecéniová.

Nútenú kastráciu si nechce priznať ani zdravotnícky rezort. Podľa neho je táto operácia súčasťou operačných zákrokov pri zmene pohlavia. Neurobí sa však, ak s ňou pacient nesúhlasí. „V Slovenskej republike, u osôb žiadajúcich o zmenu pohlavia, je súčasťou kaskády operačných výkonov aj kastrácia vykonaná podľa platnej legislatívy po adekvátnom poučení a plnom súhlase žiadateľa deklarovanom podpisom na tlačive o informovanom súhlase pacienta s operačným výkonom," mieni hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Luptáková.

Romina Kollárik pripomína, že zmena pohlavia je pre každého úplne individuálnou záležitosťou. Niekto sa rozhodne len pre hormonálnu liečbu, ktorá je zvratná, a niekto podstúpi operácie, niekto aj kastráciu. A preto by sa k tejto premene malo aj individuálne pristupovať a nie nútiť ľudí do toho, čo sami nechcú.

Transrodový človek

Transrodové osoby sa nestotožňujú so zaradením do kategórie žena alebo muž, ktorou boli označené pri narodení, respektíve, ktorý rod im bol pri narodení pripísaný. O transrodovej osobe alebo trans osobe hovoríme napríklad vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako žena, ale má mužskú rodovú identitu. Výzor, správanie či osobnosť transrodového človeka sa odlišujú od stereotypov (spoločenských očakávaní) o tom, akí by mali byť muži a aké by mali byť ženy. Patrí sem každý človek, ktorý si akýmkoľvek spôsobom mení gender (rod). Keďže moderná medicína uznáva, že transrodové osoby nie sú na základe svojej identity choré, označenie ich identít za duševnú poruchu nie je zmysluplné.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kastrácia #transrodové osoby #LGBTI+