Hodnotenie policajtov stále testujú, ostré bude až o rok

Šesť rokov sa snaží vedenie polície nastaviť systém hodnotenia policajtov podľa toho, ako ovládajú zákony, koľko trestných činov či priestupkov vyšetrili a ako rýchlo, ale aj to, či sú v službe zdvorilí.

01.08.2016 13:00
polícia, merianie rýchlosti, radar, policajná... Foto: ,
Hodnotiaci systém by podľa policajných odborárov nemal slúžiť len na odmeňovanie, ale najmä na kariérny postup policajtov.
debata (2)

Na základe výsledkov by mali dostávať nielen výkonnostné odmeny, ale závisel by od nich aj ich kariérny postup. Systém však stále funguje len v testovacej prevádzke. Úspešných policajtov síce odmeňujú, ale neschopní zostávajú aj naďalej v zbore. Vedenie polície chce celý proces naostro spustiť až na budúci rok v lete.

S hodnotiacim systémom prišiel ešte v roku 2010 bývalý policajný šéf Jaroslav Spišiak. Jeho nástupca Tibor Gašpar tieto zásady v roku 2013 zrušil. Spišiakov model totiž vopred určoval, napríklad koľko vecí majú policajti za mesiac ukončiť či koľko majú vzniesť obvinení. U dopravných policajtov sa za neuspokojivé považovalo, ak sa na ich úseku stalo viac nehôd, ako určoval limit. Prvé hodnotenie vtedy dopadlo katastrofálne. Podľa neho až tri štvrtiny všetkých policajtov boli neschopné. Preto niektorí začali skresľovať dosiahnuté výsledky.

Systém má odpolitizovať políciu

Prečo sa však zmenený model testuje už tri roky, vysvetľuje vedenie polície tým, že je potrebné vychytať jeho nedostatky, aby bola pri hodnotení výkonov policajtov zabezpečená čo najväčšia objektivita. „Testovaciu prevádzku považujeme za dôležitý krok pred spustením tzv. ostrej prevádzky. Úlohou systému je zabezpečiť čo najširší okruh objektivity, okrem iného sme naposledy zmenili polročné hodnotenie na ročné, čo prinieslo opäť nové skúsenosti a postrehy na jeho vylepšenie,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Policajní odborári hovoria, že hodnotiaci systém by nemal slúžiť len na odmeňovanie, ale najmä na kariérny postup policajtov, čo by malo viesť k odpolitizovaniu zboru. „Hodnotenie píše kariéru. Ak sa s ním bude dať manipulovať, tak nebude stáť za nič,“ upozornil šéf policajných odborov Marián Magdoško. Pripustil, že problémy sú aj dnes a radoví policajti sú nervózni. Tým aj vysvetľuje, prečo testovanie trvá už roky. Model má totiž podľa Magdoška slúžiť policajtom na ochranu a je dôležité, aby ho neprijímali ako niečo na ich „buzeráciu“, preto musí byť verifikovaný všetkými zúčastnenými stranami. Tvrdí, že aby sa dosiahol taký stav policajného zboru, aký je v Nemecku či vo Francúzsku, kde takéto systémy budovali roky, sa netreba ponáhľať.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný upozorňuje, že v prvom rade treba zmeniť zákon o štátnej službe policajtov. Podľa neho kým bude mať minister vnútra právomoc bez udania dôvodov odvolať akéhokoľvek policajného funkcionára, nepomôžu k odpolitizovaniu polície žiadne hodnotiace systémy. „Žiadne interné predpisy nič nezmenia. To je ako stavať dom a začať strechou,“ hovorí analytik.

Kritéria hodnotenia určuje nadriadený, nie prezídium

Zmenu modelu hodnotenia, ku ktorej pristúpila polícia pred troma rokmi, vysvetľuje hovorkyňa aj tým, že za Spišiaka boli kritériá určované z úrovne policajného prezídia. „Bola sporná otázka ich počtu a výberu pre jednotlivé služby. Takisto nezohľadňovali regionálne rozdiely vo výkone služby,“ vraví Baloghová. Zrušenému systému tiež chýbalo podľa vedenia polície, že policajti neboli hodnotení podľa výkonu, ale plošne a neboli určené kritériá pre všetky funkčné miesta v Policajnom zbore, najmä nie pre tzv. nevýkonné útvary. Ide napríklad o zamestnancov zboru, ktorí nepracujú v teréne.

Tieto kritériá zohľadňujú aj špecifiká a odlišnosti v rámci služieb a zároveň sú policajtom dobre známe.
Denisa Baloghová, hovorkyňa policajného prezídia

V súčasnosti určuje množstvo a výber kritérií pre policajtov priamy nadriadený. „Tieto kritériá zohľadňujú aj špecifiká a odlišnosti v rámci služieb a zároveň sú policajtom dobre známe,“ hovorí Baloghová.

Existuje šesť stupňov hodnotenia, ktoré zohľadňujú tri okruhy – ako policajt ovláda zákony, predpisy a ďalšie normy, ako rýchlo pracuje, ako aj to, akú má služobnú disciplínu. Hodnotí ho nadriadený funkcionár podľa písomného testu, ukazovateľov úspešnosti policajta, ale aj subjektívneho posúdenia jeho práce. Pri vyšetrovateľoch sa berie napríklad do úvahy, koľko spisov vyšetrovateľ spracoval, akým spôsobom boli konania ukončené, koľko vecí mu vrátil prokurátor alebo koľko zrušil uznesení. U poriadkarov zasa počet vybavených priestupkových vecí alebo páchateľov zadržaných na mieste.

Najlepšiu známku A (výborne) z 19 131 policajtov hodnotených za uplynulý rok dosiahlo 7 524 príslušníkov. Veľmi dobre obstálo 8 568 policajtov. Priemerné výsledky dosiahlo 59 policajtov, neuspokojivo vyhodnotili nadriadení len deväť zo svojich podriadených. Tým však odchod z polície zatiaľ nehrozí, nakoľko systém len testujú. Podľa Magdošku sa v polícii diskutuje aj o tom, že kariérne by postupovali len policajti, ktorí dlhodobo dosahujú výborný až dobrý stupeň hodnotenia.

Najvyššia odmena bola 2-tisíc eur

Rezort vnútra vyplatí v auguste na základe hodnotenia výkonu odmeny, na ktoré vyčlenil vyše 5,9 milióna eur. Z nich dostanú aj hasiči či horskí záchranári. „Minister vnútra udelil z ušetrených zdrojov ministerstva vnútra odmeny tak policajtom, ako aj hasičom a horskej záchrannej službe. Odmeny dostalo približne 25-tisíc osôb,“ spresnila hovorkyňa ministerstva vnútra Silvia Keratová. Z toho je 22 089 policajtov.

Podľa hovorkyne priemerná výška odmeny je 270 eur. Najvyššiu udelenú odmenu 2-tisíc eur dostal za kvalitné plnenie služobných úloh nad rozsah zverených činností policajt zaradený do útvaru na ochranu ústavných činiteľov.

Horskí záchranári dostali podľa Keratovej priemerné odmeny 200 eur, 87 hasičov dostalo odmeny priemerne po 174 eur. Ostatní hasiči budú odmenení neskôr.

Výsledky za rok 2015

  • hodnotených bolo  19 131 policaj­tov
  • z toho s hodnotením A (výborne) skončilo 7 524 policajtov
  • B (veľmi dobre) – 8 568
  • C (dobre) – 2 477
  • D (dostatočne) – 494
  • E (uspokojivo) – 59
  • FX (neuspokojivo) – 9
(vv, PZ SR)

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #policajti #testovanie #hodnotiaci systém