Anketa: Akú zmenu k lepšiemu očakávate od nového školského roka?

Aké majú očakávania učitelia a rodičia v súvislosti s novým školským rokom? Niektorí z nich to prezradili v ankete denníka Pravda.

, 05.09.2016 12:00
škola, prvák Foto:
Začiatok školského roka spájajú žiaci, rodičia aj učitelia s novými očakávaniami. (Ilustračné foto)
debata (3)

Kristína Sojková
učiteľka základnej školy, Brezno
Očakávam, že do školstva štát investuje viac peňazí. Nielen na platy učiteľov, ale aj na renováciu škôl, školských zariadení, ihrísk, modernizáciu učební a na nákup kvalitných pomôcok. Dobre by bolo, keby školy neboli financované podľa počtu žiakov, aby bola ocenená práca učiteľa nielen zo strany štátu, ale aj zo strany rodičov. Ďalej by som očakávala zjednotenie systému v školstve, pretože neustále zmeny neprospievajú žiakom ani učiteľom.

Patrícia Patrovičová
rodič, Solčany, okres Topoľčany
Očakávam, že študenti budú mať k dispozícii učebnice a učebné pomôcky, ktoré potrebujú. A vyššie finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov.

Petra Horňáková
učiteľka základnej školy, Sabinov
Prijala by som menej papierovačiek s integrovanými žiakmi, viac školení, ktoré by sa aj otvorili, aby som mohla získať kredity a zvýšiť si tak plat. Očakávala by som, že plány, ktoré sme zase prerábali podľa nových zmien, ktoré zaviedlo ministerstvo, nebudeme musieť o rok prerábať znova.

Jana Ligačová
rodič, Chorvátsky Grob, okres Senec
Nám hlavne chýba škola v dedine, pretože tá, čo je v Chorvátskom Grobe, je malá a kapacitne nestačí. Potrebujeme normálnu deväťročnú základnú školu a materskú školu tu v Čiernej Vode.

Ferdinand Brunovský
riaditeľ Základnej školy a materskej školy Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom
Pred dvoma rokmi sa prijala zásada, že učitelia majú štatút chránených osôb, tak je to uvedené aj v pedagogicko-organizačných pokynoch, ktoré vydáva ministerstvo. Útok na pedagóga by teda mal byť nielen priestupkom, ale trestným činom. Žiaci ani rodičia nás nemôžu beztrestne urážať, nemôžu sa vyhrážať alebo nás dokonca fyzicky napadnúť. Skutočnosť je však taká, že to všetko je len priestupok. Žiaci sa nám vyhrážajú smrťou a nič sa nedeje. Som z toho znechutený, celé nariadenie o ochrane učiteľov je len zdrap papiera. Takže nič mimoriadne od nového školského roka neočakávam.

Katarína Kubaliaková
rodič, základná škola, Hriňová
Uvítala by som hlavne dostatok učebníc, pretože deti si musia učebnice požičiavať alebo vôbec nie sú. Zaradiť do vyučovacieho procesu viac praktických zručností, ako boli výchovy, napríklad vyšívanie, varenie, pestovateľské či technické práce. Uvítala by som tiež rovnaké osnovy pre každý ročník, ak dieťa prestúpi na inú ZŠ, má problém dobehnúť učivo, ale má zase viac vedomostí z inej oblasti.

Soňa Ivanová
stredoškolská učiteľka, Košice
Od nového školského roka očakávam navýšenie financií v školstve, zníženie byrokracie a zvýšenie statusu učiteľa v spoločnosti.

Jana Martinková
rodič, Senec
Keďže mám malých školákov na 1. stupni (prváčka a druhák), očakávam postupné systematické vzdelávanie, správny tvorivo-motivačný prístup a jednotnosť vo vzdelávacom procese. Dôležitá je aj osobná zanietenosť a trpezlivosť, dodržiavanie nastavených pravidiel a individuálny prístup pedagógov pri odovzdávaní vedomostí.

Walter Uhrík
učiteľ súkromnej strednej školy, Košice
Dúfam, že sa nám bude dariť tak ako doteraz napĺňať očakávania našich študentov. Nečakám nijaké dramatické zmeny v školstve.

Katarína
učiteľka slovenčiny, Humenné
Očakávam zlepšenie platových podmienok, dúfam, že sa už k tomu konečne pristúpi. V rámci základných škôl by som privítala zjednodušenie učebníc, najmä pre prváčikov a druháčikov. Hlavne učebnice matematiky sú zložito písané pre deti v tomto veku a učivo je pre ne preto ťažšie pochopiteľné. Očakávala by som aj väčšiu právomoc učiteľov kvôli neprispôsobivým žiakom. Aby bol učiteľ viac chránený napríklad pred slovnými útokmi zo strany žiakov, pričom hrubé urážky si učiteľ občas vypočuje aj od rodičov.

Ivan Melicher
živnostník, Považská Bystrica
Tento školský rok by sa mohol od tých predchádzajúcich odlišovať konečne tým, že by školy ťahali od rodičov menej peňazí na aktivity. Keď má človek viac školákov, tak sú to pre rodinu dosť veľké výdavky. Podstatné je, aby sa peniaze, ktoré idú na školstvo, využili na také veci, ktoré budú deti v živote potrebovať. To znamená praktické vyučovanie, manuálne zručnosti.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #rodičia #nový školský rok
Flowers