Robert Fico garantuje prácu baníkom v Novákoch do roku 2030

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v sobotu navštívil Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Pri príležitosti regionálnych osláv Dňa baníkov, ktorý pripadá na 9. septembra, sfáral v ranných hodinách do podzemia Bane Nováky. Tento ťažobný úsek navštívil premiér už niekoľkokrát. V roku 2009 tu uviedol do prevádzky prvý stenový porub.

10.09.2016 13:09
robert fico, bane nováky Foto: ,
Predseda vlády Robert Fico počas sfárania do bane Nováky.
debata (90)

Stretol sa na pracovisku v hĺbke 350 metrov pod povrchom s baníkmi 62-členného popredného stenárskeho kolektívu pod vedením Slavomíra Bielika. „Chcem zaželať baníkom pri príležitosti ich sviatku, aby sa im darilo, aby sa vyhýbali akýmkoľvek problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Chcem ubezpečiť baníkov na Slovensku, že pokiaľ budem predsedom vlády, tak moja vláda sa nikdy nebude otáčať baníkom chrbtom,“ povedal premiér po vyfáraní.

Ďalej ocenil spoluprácu štátu a bane ako úspešnú, lebo dotácia, ktorú vláda poskytla tomuto ťažobnému úseku v roku 2009 sa vyplatila. Sľúbil, že sa zasadí, aby osobitný príspevok pre baníkov nebol zdaňovaný.

Premiér vyslovil želanie, aby sa ťažkej baníckej práci venovalo viac pozornosti. Baníci podľa neho ťažia strategickú surovinu pre naše hospodárstvo. Deklaroval, že do roku 2030 má Slovenská republika vážny hospodársky záujem na výrobe elektrickej energie z hnedého uhlia. Generálny riaditeľ HBP Peter Čičmanec poďakoval premiérovi za pozornosť, ktorú venuje baníkom vláda.

Konštatoval, že uplynulý banícky rok, ktorý sa počíta vždy od prvého júla predchádzajúceho do prvého júla nasledujúceho roku, bol úspešný. Okrem hlavnej ťažobnej činnosti vyrazili viac ako 10 kilometrov chodieb, čím si vytvorili dobré podmienky pre ďalšie obdobie. Uviedol, že v uplynulom baníckom roku spoločnosť stabilne zamestnávala 4 200 ľudí a zároveň pripomenul, že podľa kritérií Európskej únie sa počíta na každé pracovné miesto vytvorenie troch ďalších pracovných príležitostí z hľadiska dodávateľských firiem.

V uplynulo období sa spoločnosť posunula ďalej v rozvoji nebaníckych aktivít, ktorou je najmä rybia farma, kde pracuje viac ako 80 zamestnancov a počítajú s ďalšími. „Využívame maximálne geotermický a hydropotenciál bane, je to jedinečný projekt, ktorý inde na svete nie je,“ povedal. Robert Fico pokračoval v návšteve účasťou na pietnom akte kladenia vencov k Pamätníku obetí banských nešťastí pre región hornej Nitry v Handlovej, ktorá je centrom regionálnych osláv Dňa baníkov.

V baníckom roku od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 v troch ťažobných úsekoch hornonitrianskych baní v Cigli, Handlovej a Novákoch vyťažili a predali viac ako 1,7 milióna ton odbytových sortimentov uhlia. Najvyšší objem vyťaženej produkcie smeroval do Elektrárne Nováky (ENO), ktorá po náročnej rekonštrukcii a modernizácii, od roku 2016 plne ekologizovane vyrába elektrinu z domáceho uhlia a plní prísne limity emisií znečisťujúcich látok. Vykonané opatrenia priniesli podstatné zníženie emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a tuhých znečisťujúcich lá­tok.

Popri ťažbe uhlia Hornonitrianske bane Prievidza realizovali projekty, ktoré prispievajú k zamestnanosti a sociálnej stabilite regiónu a okrem toho sú zmysluplným využitím potenciálu obnoviteľných zdrojov energie. 15. augusta 2015 spustili prevádzku v spoločnosti Agro Rybia farma a presne pred rokom začali s chovom rýb. Čerstvé a spracované ryby z baníckej rybej farmy sú už v predaji vo všetkých regiónoch Slovenska.

Už dnes v HBP myslia na výchovu nastupujúcej generácie zamestnancov. Ako jeden z prvých zamestnávateľov v regióne sa zapojili do systému duálneho vzdelávania žiakov, do odbornej prípravy budúcich strojárov a obrábačov kovov pre potreby strojárskeho závodu. V tomto školskom roku k nim pribudli žiaci učebného odboru elektromechanik silnoprúdovej techniky. Na profesiu, ktorá v na trhu práce chýba, ich bude pripravovať Stredná odborná škola v Handlovej a Stredná odborná škola Terézie Vansovej v Prievidzi.

Z hľadiska zachovania viac ako storočnej tradície baníctva na hornej Nitre je rozhodujúcim dokumentom uznesenie vlády Slovenskej republiky o výrobe elektriny a tepla z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme. Dodávka elektriny z domáceho uhlia je stanovená vo výške 1 350 GWh ročne. Spolu s výrobou tepla predstavuje ročnú spotrebu uhlia v ENO 1, 8 milióna ton do roku 2030. Zároveň sa s ENO počíta aj pri výrobe tepla pre domácnosti.

90 debata chyba
Viac na túto tému: #Robert Fico #bane