Právnik: Matovič by nemal prísť o mandát pre porušenie zákona

Sankciu straty poslaneckého mandátu je podľa právnika Petra Kubinu možné uložiť len v prípade, ak ide o opakované porušenie ústavného zákona počas jedného a toho istého volebného obdobia.

27.09.2016 14:48
Igor Matovič Foto: ,
Líder OĽaNO Igor Matovič.
debata (162)
Strata mandátu hrozí lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, pretože po druhýkrát si s oneskorením obnovil pozastavenie svojej živnosti. Ako povedal Kubina, jeho názor vychádza z ústavného princípu časovo obmedzenej vlády, ktorý je jedným zo základných princípov demokratického štátu. „Princíp časovo obmedzenej vlády znamená, že žiaden poslanec nevykonáva svoju funkciu nepretržite, ale je do nej zvolený vždy len na vopred určené obmedzené časové obdobie. Všetky práva, povinnosti a obmedzenia viažuce sa k funkcii poslanca sa k nej preto môžu viazať iba počas tohto obmedzeného časového obdobia,“ povedal Kubina.

„Ak sa v priebehu trvania mandátu poslanec previní prvýkrát, dostane pokutu. Ak to urobí druhýkrát, možno mu tento mandát odňať. Ak však tento mandát zanikne uplynutím volebného obdobia ešte skôr, než bol alebo mohol byť predčasne odňatý ako dôsledok uloženia sankcie, potom poslancovi už niet čo odnímať, pretože mandát dotknutý daným porušením ústavného zákona už neexistuje. Ak poslanec znovuzvolením nadobudol nový mandát bezprostredne časovo nadväzujúci na ten predošlý, tak tento nový mandát nemôže byť zaťažený porušením zákona, ktoré sa týka predošlého a už zaniknutého mandátu,“ povedal.

Právnik upozornil, že poslanec parlamentu je zvolený na štyri roky. „Ak po uplynutí tejto doby je zvolený opätovne, začína mu plynúť nové funkčné obdobie. „Fakticky a laicky sa síce môže javiť, že určitá osoba je poslancom nepretržite, ale z ústavnoprávneho hľadiska ide o dve alebo viaceré samostatné funkčné obdobia, ktoré je z pohľadu dodržiavania alebo porušovania povinností podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a možných negatívnych dopadov na trvanie mandátu potrebné posudzovať samostatne,“ zdôraznil Kubina s tým, že ak by to tak nebolo, znamenalo by to, že s poslancami zvolenými opätovne a bezprostredne po skončení ich skoršieho mandátu zaobchádzame inak a menej priaznivo ako s ich kolegami, ktorí boli zvolení po prvý raz.

Právnik zdôraznil, že mandát a legitimita každého verejného funkcionára je vždy priamo alebo nepriamo odvodená od zdroja štátnej moci, ktorým sú občania. „Na opätovné zvolenie do funkcie musí daný poslanec vždy nanovo osvedčiť, že spĺňa všetky podmienky na jej výkon, a musí vždy nanovo získať potrebný počet hlasov na zvolenie. V demokratickom štáte je pravidlom, že zodpovednosť voči poslancom ako svojim voleným zástupcom vyvodzujú občania vo voľbách v pravidelných volebných cykloch, pričom zásahy do tohto pravidla sú prípustné len vo výnimočnej a obmedzenej miere. Občania majú možnosť poslanca, ktorý sa počas predchádzajúceho volebného obdobia jednorazovo previnil voči ústavnému zákonu, potrestať tak, že ho opätovne nezvolia,“ uviedol s tým, že ak ho však zvolia, potom tento poslanec znovuzvolením nadobúda úplne nový mandát, ktorého mimoriadne odňatie nie je a nemôže byť odôvodnené žiadnymi deliktami z minulého volebného obdobia, pretože tento poslanec znovuzvolením získal novú demokratickú legitimitu.

Kubina tvrdí, že právomoc parlamentného výboru podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pozbaviť poslanca jeho mandátu mimo riadnych volieb nestojí nad suverenitou ľudu. Táto právomoc je iba výnimkou z pravidla, ktorá umožňuje voleným zástupcom z dôvodu mimoriadnych okolností, akým je opakované porušenie povinnosti, pozbaviť poslanca mandátu „predčasne“ mimo volebného cyklu, ak je to potrebné pre ochranu verejného záujmu a v danom čase tak nemôžu urobiť občania riadnym spôsobom vo voľbách. „Ak je však poslancovi v súlade s ústavným zákonom odňatý mandát, táto skutočnosť mu nebráni v nasledujúcich voľbách sa o mandát znova uchádzať a aj ho znova získať. Práve skutočnosť, že uložením sankcie straty mandátu poslancovi nezaniká právo byť volený a zvolený v nasledujúcich voľbách, najlepšie preukazuje, že akékoľvek negatívne dopady porušenia ústavného zákona na poslanecký mandát nemôžu trvať dlhšie než trvá samotný mandát, počas výkonu ktorého k danému porušeniu ústavného zákona došlo,“ upozornil právnik.

Na to, že líder OĽaNO Igor Matovič porušuje zákon, upozornil Peter Weisenbacher a Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv. Upozorňujú na to, že podľa živnostenského registra SR je živnosť s názvom Mgr. Igor Matovič – regionPRESS znovu aktívna. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 16. júna 2016 rozhodol o tom, že Matovič zaplatí pokutu vo výške šesťnásobku platu poslanca parlamentu (1 961 eur). Dôvodom je, že poslanec s oneskorením obnovil pozastavenie svojej živnosti. Pozastavenie živnosti Matovičovi vypršalo 10. augusta 2013, pričom opätovne živnosť pozastavil až 2. septembra toho roku, čím porušil ustanovenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa. Pozastavenie živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

162 debata chyba
Viac na túto tému: #Igor Matovič
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy