Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa učí už 95 rokov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 95. výročie. Pri tejto príležitosti usporiadala vedeckú konferenciu, ktorá mapuje históriu najstaršej humanitnej a spoločenskovednej fakulty na Slovensku od začiatku až po súčasnosť. Pohľad na dejiny inštitúcie totiž odráža aj vývoj v spoločnosti. Heslom výročia je „Už 95 rokov nás myslenie baví“.

24.10.2016 15:30
filozoficka fakulta univerzita komenskeho gondova2 Foto: ,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského oslavuje 95 rokov existencie odbornou konferenciou.
debata (3)

Univerzita Komenského je najdlhšie kontinuálne pôsobiacou vysokou školou na Slovensku. Založili ju zákonom v roku 1919. Ten ustanovil štyri fakulty a jednou z nich bola aj Filozofická fakulta. S vyučovaním sa začalo až o dva roky. Nebolo totiž dosť profesorov.

„Vyučovanie sa začalo 24. októbra 1921. Zapísalo sa 30 riadnych a 34 mimoriadnych, teda externých poslucháčov, ktorí sa zapísali na odbory slovanská filológia, história, filozofia, národopis a hudobná veda,“ hovorí dekan Filozofickej fakulty Jaroslav Šušol. Cieľom bolo zabezpečiť výchovu prvej generácie slovenských odborníkov v oblasti spoločenských vied.

Reflexia konferenciou

Výročie pod heslom „Už 95 rokov nás myslenie baví,“ si fakulta pripomína odbornou konferenciou v priestoroch fakulty. Počas pondelka a utorka chce tak zhodnotiť svetlé aj menej slávne chvíle svojej existencie. „Pôsobili u nás desiatky významných profesorov a mnohí absolventi školy sa významne zaslúžili o rozvoj Slovenska. Akademická obec fakulty sa medzi prvými pridala k dianiu v Novembri 1989. Boli však aj obdobia, kedy fakulta podľahla tlaku doby – v rokoch 1938 až 1945, po komunistickom prevrate v roku 1948 alebo v časoch normalizácie v 70. rokoch. Aj tieto temnejšie obdobia sa vedci pri príležitosti výročia pokúsia kriticky zhodnotiť,“ hovorí prodekan fakulty Martin Slobodník.

Vstup do budovy Filozofickej fakulty Univerzity... Foto: Ivan Majerský, Pravda
filozoficka fakulta univerzity komenskeho Vstup do budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Podľa prorektora Vincenta Múcsku ide vôbec o prvý pokus v dejinách fakulty o reflexiu jej dejín aj v uplynulom turbulentnom polstoročí. „Kým najstaršie desaťročia sú zmapované pomerne dobre a dôkladne, vývoj po 1948 je spracovaný s istými limitmi. Tak je to aj s vývojom po roku 1989. Ide teda o pokus o širšie kritické vyrovnanie sa s minulosťou tejto inštitúcie,“ uviedol prorektor Múcska.

Naučiť sa myslieť kriticky

Pedagógovia sa zhodujú v tom, že situácia v spoločnosti nie je naklonená humanitným vedám, dôraz sa kladie na materiálno. To sa podľa odborníkov ukazuje aj na negatívnych náladách, ktoré sa šíria v spoločnosti. Neraz za nimi stojí neznalosť či prekrúcanie faktov. Fakulta preto organizuje viaceré aktivity pre verejnosť, kde diskutujú odborníci o hodnotách tolerancie a slobody, o extrémizme či stereotypoch.

„Usilujeme sa, aby naše výskumy mali reálny vplyv na spoločnosť, pomáhali formovať kritické myslenie, názory na hodnoty a reagovali na súčasné výzvy v spoločnosti. Naším cieľom je, aby myslenie bavilo nielen nás, ale všetkých,“ konštatuje prodekanka Darina Malová.

Jedinečné študijné programy

V súčasnosti má fakulta 31 katedier, na ktorých ponúka 82 študijných programov. Študuje na nej okolo 3-tisíc študentov. Najväčší záujem je o psychológiu, politológiu, archeológiu či žurnalistiku a samozrejme jazyky.

„Viaceré študijné programy je možné študovať na Slovensku len u nás, napr. v rámci východoázijských štúdií vyučujeme japonský, čínsky a kórejský jazyk a kultúru. K ďalším jedinečným študijným programom patrí výučba škandinávskych jazykov, holandčiny alebo arabčiny a arabskej kultúry,“ uviedla prodekanka Mariana Szapuová.

Fakulta rozvíja medzinárodnú spoluprácu, fungujú programy na výmenné pobyty a vedci a výskumníci sa zapájajú do medzinárodných vedeckých projektov. Na fakulte pôsobia štyri špičkové tímy z oblasti spoločenských a humanitných vied.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #výročie #Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave