Mal by vzniknúť centrálny policajný tím, tvrdí analytik

Pre políciu je jednoduchšie riešiť extrémistu v priestupkovom konaní a dať mu pokutu, ako vstúpiť do trestnoprávnej roviny. Za laxným prístupom k rasistickým či extrémistickým činom môže byť aj skrytá sympatia v radoch polície k takýmto ideológiám. Analytik Globsec Policy Institute a poradca ministerky spravodlivosti Daniel Milo by preto uvítal vytvorenie centrálneho výkonného policajného útvaru podľa vzoru NAKA, ktorý by mal v pôsobnosti problematiku extrémizmu na celom území Slovenska.

, 28.10.2016 13:00
debata (15)

Pomôže desať kľúčových paragrafov v novelách trestných kódexov účinnejšie postihovať prejavy extrémizmu?
Cieľom zmeny je reagovať na poznatky z aplikačnej praxe a vyplniť medzery v existujúcej právnej úprave, ktoré využívali páchatelia trestných činov extrémizmu na to, aby sa vyhli trestnému stíhaniu. Vyzdvihol by som napríklad zmenu definície extrémistického materiálu, postih založenia extrémistickej skupiny (nielen podpory a propagácie) alebo odstránenie potreby preukazovať násilie pri hnutiach smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd. Všetky tieto zmeny vyplynuli z dôkaznej analýzy a verím, že pri správnej aplikácii prinesú želaný účinok. Prešli pomerne dlhým procesom odborných konzultácií.

Kde to doteraz zlyhávalo?

Daniel Milo Foto: Robert Hüttner, Pravda
Daniel Milo, analytik, poradca Daniel Milo

Hlavným problémom je existencia dvojitej právnej úpravy – máme trestný čin extrémizmu aj priestupky extrémizmu, ktoré sú, čo sa týka formy konania, v mnohom zhodné. Závisí len od vyhodnotenia miery spoločenskej závažnosti a nebezpečnosti konania, či bude napríklad hajlovanie posúdené ako priestupok, alebo trestný čin. V praxi to spôsobuje, že veľa prípadov, ktoré boli až donedávna v rovine trestných činov, sú dnes posudzované len ako priestupky. Je to spôsobené viacerými faktormi: bagatelizovanie závažnosti takéhoto konania poukazom na nedostatok úmyslu páchateľa, jeho neznalosť. Zároveň je v praxi pre políciu oveľa jednoduchšie vybaviť takýto čin v priestupkovom konaní, ako riešiť vec v trestnoprávnej rovine, čo je oveľa zložitejšie. V neposlednom rade môžu zohrávať úlohu aj skryté sympatie k takýmto ideológiám alebo ich nositeľom v radoch polície.

Sú policajní vyšetrovatelia schopní vyhodnotiť extrémistické prejavy?
Po prečítaní mnohých písomných podkladov týkajúcich sa práve procesu vyšetrovania tohto druhu trestnej činnosti som skôr toho názoru, že spôsob aplikácie ustanovení Trestného zákona týkajúci sa extrémizmu je často poznačený prílišným formalizmom. Som si vedomý, že napríklad preukazovanie úmyslu u páchateľov je pomerne obťažné, ale pri čítaní mnohých uznesení vyšetrovateľov som sa nemohol zbaviť dojmu, že hľadajú všetky spôsoby, ako daný prípad zmiesť zo stola. Páchateľ síce hajloval na verejnosti, ale vlastne nevedel, čo ten pozdrav znamená, a nemal úmysel nič propagovať. Iný zase spochybňoval holokaust, ale podľa názoru vyšetrovateľa sú takéto prejavy v rámci limitov slobody slova. Problémom často je aj to, že na preukazovanie úmyslu páchateľa sa ako jediné kritérium používa výpoveď podozrivého a nevyužívajú sa iné dôkazné prostriedky.

Čo musí spraviť rezort vnútra pre to, aby sa to zmenilo?
Aj v tejto oblasti by som uvítal zavedenie podobnej špecializácie a vytvorenie centrálneho výkonného policajného útvaru podľa vzoru NAKA, ktorý by mal v pôsobnosti problematiku extrémizmu na celom území Slovenska. Rovnaký model majú vo viacerých krajinách EÚ – napríklad v Českej republike alebo v Nemecku. Systémové zmeny sú prvým a dôležitým krokom, druhým musí byť dôkladné poznanie všetkých možností na postih páchateľov tejto trestnej činnosti a využívanie všetkých zákonných prostriedkov na ich usvedčenie. Na to, samozrejme, potrebujú mať tak operatívne zložky, ako aj vyšetrovatelia vytvorený dostatočný priestor a znalosti.

Extrémizmus bude riešiť Špecializovaný trestný súd a špeciálna prokuratúra. Pomôže to?
Jednoznačne je zavedenie príslušnosti špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu krokom správnym smerom. Rovnako ako to bolo pri organizovanom zločine alebo pri korupcii, trestné činy extrémizmu si vyžadujú špecializáciu a prenosom pôsobnosti na tieto dva orgány by malo dôjsť k zvýšeniu kvality celého trestného konania. Mnohé medializované prípady dosvedčujú, že súčasný model, keď tieto prípady dozoruje okresná prokuratúra a posudzujú okresné súdy, má svoje nedostatky.

© Autorské práva vyhradené

15 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #extrémizmus #extrémisti #NAKA