Za likvidáciu skládky vo Vrakuni bude zodpovedať envirorezort

16.11.2016 12:07
vrakuňa, bratislava, skládka, toxická skládka
Pohľad na miesta v katastri MČ Vrakuňa, kde sa pod terénom ukrýva skládka nebezpečných odpadov po bývalých CHZJD. Autor: ,

Za likvidáciu toxickej skládky z bývalých závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni bude zodpovedné Ministerstvo životného prostredia (MŽP). Vyplýva to z materiálu o určení príslušného ministerstva na sanáciu environmentálnych záťaží v lokalitách, kde bolo zastavené konanie o určení tzv. povinnej osoby, ktorý schválila vláda.

Prijatie uznesenia vlády o určení príslušného ministerstva je jednou z podmienok žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riešenie problematiky environmentálnych záťaží v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020.

Skládka vo Vrakuni

Likvidácia toxickej skládky z bývalých závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni bude stáť 20 až 25 miliónov eur, pričom tieto prostriedky sa budú hradiť z operačného programu Kvalita životného prostredia. Po zasadnutí vlády to povedal Boris Susko, štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP).

V prípade vrakunskej skládky musí teraz MŽP predložiť na okresný úrad harmonogram prác podľa už vypracovaného projektu sanácie, nasledovať bude proces verejného obstarávania, pričom s likvidáciou skládky by sa malo začať v druhom polroku budúceho roka. „Všetko závisí na tom, ako bude prebiehať verejné obstarávanie,“ konštatoval Susko.

MŽP už uskutočnilo prieskum skládky a okolitého územia. „Prieskum potvrdil, že sú tam priesaky, ktoré majú vplyv na podzemné vody v tom danom lokálnom území, pričom nie sú ohrozené podzemné vody Žitného ostrova,“ uviedol Susko. Prieskum zistil, že skládka obsahuje veľké množstvo znečisťujúcich látok, ako sú pesticídy, herbicídy či benzény alebo arzén. Vrakuňa preto vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Susko tiež informoval, že projekt sanácie, ktorý bol prerokovaný s miestnou časťou Vrakuňa aj s miestnymi obyvateľmi, počíta s takzvanou enkapsuláciou, čo znamená hermetické uzavretie skládky podzemnými bariérami.

Chemická skládka sa nachádza na rozhraní mestských častí Bratislava – Ružinov a Vrakuňa na ploche cca 4,65 hektára. V období rokov 1966–1980 tu bolo uložených viac ako 90-tisíc metrov kubických odpadu bez vybudovania nepriepustných tesniacich prvkov. Po sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 začala hladina podzemnej vody stúpať, čo spôsobilo, že v roku 1996 dosiahla nielen zónu kontaminovaných hornín, ale aj samotný chemický odpad.

Na zozname ďalšie skládky

Envirorezort bude zodpovedný aj za likvidáciu skládky priemyselného odpadu v lokalite Čierny les v bratislavskom Ružinove, skládky galvanických kalov na Holičovom vrchu v Myjave, ako aj skládky tuhého komunálneho odpadu v lokalite Harčáš v Komárne.

Ministerstvo obrany bude zodpovedné za likvidáciu environmentálnej záťaže v kasárňach SNP v Martine a v leteckých kasárňach na Sliači, nakoľko ide o kontamináciu vzniknutú v súvislosti s činnosťou bývalej Sovietskej armády pôsobiacej na území Slovenska alebo s činnosťou Československej armády.

#skládka #Vrakuňa
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku