Parlament schválil novelu zákona o potravinách

Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá umožňuje použiť potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. Na trh ich bude možné umiestniť iba bezodplatne, len ak sú bezpečné a slúžia verejnoprávnym účelom sociálnej pomoci či humanitárnej starostlivosti.

29.11.2016 13:29
debata (3)

Novela zákona má tiež zosúladiť zákon s požiadavkami Európskej komisie. Ako informovala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, zo zákona sa vypúšťa paragraf, podľa ktorého boli obchodníci doteraz povinní označovať podiel potravín vyrobených na Slovensku. „Európska komisia nám vytýkala, že to nie je možné, preto sme paragraf odstránili, ale s prevádzkovateľmi sme sa dohodli, že budú potraviny označovať dobrovoľne,“ uviedla Matečná.

Podľa novely zákona budú mať prevádzkovatelia povinnosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe nahlásiť, ak prijmú dodávku potravín z iného členského štátu. Z novely tiež vyplýva, že výrobcovia malých množstiev potravín, ktorí zamestnávajú najviac 15 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 700 tisíc eur, by už po novom nemuseli poskytovať informácie o výživovej hodnote. Okrem toho majú byť firmy a podnikatelia, ktorí vykonávajú analýzu potravín, povinní Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR nahlásiť zistenie, ak je potravina škodlivá.

Ministerstvo pôdohospodárstva novelou zákona o potravinách reagovalo na celosvetový trend, ktorý má znížiť straty potravín, odpad z potravín a určiť zodpovednosť za bezpečnosť týchto potravín. Právna úprava by mala tiež posilniť úradnú kontrolu potravín. Ide napríklad o zabezpečenie kontroly stárenia (dozrievania, pozn. red.) liehovín či zabezpečenie kontroly neškodnosti potravín. Ak sa pri kontrole zistí, že výrobca umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo potraviny, ktoré sú zdraviu škodlivé či skazené, kontrolne orgány môžu udeliť pokutu od jedného až do piatich miliónov eur.

Neoprávnenému žiadaniu dotácií na neexistujúce hospodárske zvieratá, alebo na zvieratá, ktoré v tom čase vlastní iná osoba, by mala zabrániť presnejšia identifikácia právnických a fyzických osôb v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá je súčasťou novely zákona o potravinách. Po novom by právnické osoby mali do registra doplniť identifikačné číslo organizácie a fyzické osoby rodné číslo. Zákon má byť účinný od 1. januára 2017.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Gabriela Matečná #novela zákona o potravinách