Výbor OSN odporučil Slovensku odškodniť diskriminovanú ženu

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) vyhovel sťažnosti ženy zo Slovenska, ktorá sa domáhala nápravy za diskrimináciu zo strany svojho zamestnávateľa.

30.11.2016 16:09
debata (27)

Prepustili ju totiž po tom, ako sa po niekoľkých rokoch vrátila do práce z rodičovskej dovolenky. Informovala o tom mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva s tým, že výbor slovenskej vláde vytkol nedostatočné zabezpečenie súdnej ochrany v prípadoch diskriminácie a zároveň odporučil vláde ženu finančne odškodniť.

Žena pracovala ako redaktorka. V decembri 2001 nastúpila na materskú dovolenku a následne rodičovskú dovolenku, ktorá trvala do roku 2008. Pred jej návratom do práce jej podľa mimovládnej organizácie zamestnávateľ nariadil vyčerpať niekoľkotýždňovú nevyčerpanú dovolenku. Počas toho obdobia jej pracovné miesto zrušil a dal jej výpoveď pre nadbytočnosť. Odôvodnil to tým, že za sebou nemá chránenca, je po materskej dovolenke a má malé deti, ktoré budú často choré. „Aj keď zamestnávateľ pracovné miesto formálne zrušil, krátko nato prijal do pracovného pomeru dôchodkyňu s nižším vzdelaním, ktorá vykonávala rovnakú prácu ako prepustená žena,“ informovala Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Slovenské súdy jej žalobu zamietli

Žena podala žalobu na súd a domáhala sa nápravy za diskrimináciu na základe pohlavia. Slovenské súdy podľa neziskovej organizácie jej žalobu zamietli s odôvodnením, že nepreukázala namietanú diskrimináciu. Sťažovateľka po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych právnych prostriedkov podala vo februári 2013 individuálnu sťažnosť Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien. V sťažnosti namietala, že Slovensko porušilo svoje medzinárodné právne záväzky tým, že jej nezabezpečilo účinnú ochranu pred diskrimináciou na základe pohlavia.

Vláda má zabezpečiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy

Ako informuje Poradňa pre občianske a ľudské práva, výbor vo svojom rozhodnutí 21. novembra sťažnosti ženy vyhovel.

„Rozhodol, že Slovensko porušilo Medzinárodný dohovor o odstránení diskriminácie žien, keď nezabránilo jej diskriminácii z dôvodu pohlavia v zamestnaní a nezabezpečilo jej účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou. V rozhodnutí konštatoval, že domáce súdy dostatočne nezohľadnili okolnosti jej prepustenia, ako bolo jeho načasovanie po rodičovskej dovolenke, znenie jej výpovede, prijatie inej osoby na jej miesto krátko po jej prepustení a ďalšie. Zároveň podľa Výboru súdy pochybili tým, že od poškodenej ženy žiadali preukazovať skutočnosti, ktoré má v antidiskrimi­načných súdnych konaniach preukazovať žalovaná strana,“ informuje Poradňa pre občianske a ľudské práva s tým, že výbor tiež odporučil slovenskej vláde, aby poškodenej žene nahradila ušlú mzdu, ktorá jej nezákonným prepustením zo zamestnania vznikla a zároveň ju finančne odškodnila za morálnu ujmu. Vládu tiež vyzval, aby zabezpečila riadne uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy do budúcna.

Advokátka: Výbor naznačil, že ochrana pred diskrimináciou je len na papieri

Poradňa pre občianske a ľudské práva sprostredkovala žene právnu pomoc v konaní pred najvyšším a ústavným súdom a následne pred Výborom OSN. Výbor OSN žene tiež priznal anonymitu. "Žiaľ, mnohé ženy sa v našej spoločnosti stále stretávajú s diskrimináciou v zamestnaní. Osobne ma mrzí, že pracovník, ktorý ma diskriminoval, i naďalej zastáva u môjho bývalého zamestnávateľa vedúcu funkciu. Ja som sa rozhodla o tejto mojej skúsenosti nemlčať a brániť sa aj súdnou cestou. Som šťastná, že som sa konečne domohla spravodlivosti. Je smutné, že sa tak nestalo na Slovensku, ale až v zahraničí. Verím, že môj prípad bude inšpiráciou aj pre iné ženy, aby sa bránili porušovaniu svojich práv,“ uviedla sťažovateľka.

Advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva a právna zástupkyňa sťažovateľky Vanda Durbáková uviedla, že výbor svojím rozhodnutím naznačil, že ochrana pred diskrimináciou u nás stále platí len na papieri.

"Kvalitná antidiskriminačná legislatíva je zbytočná, pokiaľ ju súdy nedokážu účinne uplatňovať a svojimi rozhodnutiami chrániť diskriminované osoby. Verím, že rozhodnutie Výboru bude pre naše súdy dôležitým právnym vodítkom, ako rozhodovať prípady diskriminácie žien v zamestnaní, ktorá je na Slovensku rozšírená. Na rade je teraz vláda, ktorá by mala v súlade s odporúčaním Výboru poškodenú ženu odškodniť,“ uviedla Durbáková.

27 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanie #OSN #diskriminácia #antidiskriminačné žaloby