Šancu zbaviť sa dlhov dostane 100–tisíc ľudí

Odmena pre exekútora vyššia ako samotná dlžoba? Aj to sa stáva ľuďom, ktorí padnú do bludiska nesplácaných úverov a dlhov. Tie sa potom zvyšujú o penále a rôzne poplatky, ktoré nedokážu splácať. Výsledkom býva často strata bývania.

05.12.2016 07:00
exekúcia, dlhy, peniaze, dlh, Foto:
Balíček zákonov o Exekučnom poriadku či zákon o konkurze a reštrukturalizácii schválil tento týždeň parlament.
debata (36)

Podľa odhadov ministerstva spravodlivosti sa v taktom kruhu točí až 100-tisíc ľudí. Rezort preto pripravil zmeny, ktoré majú pomôcť dlžníkom dostať sa von z pasce dlžôb. Medzi nimi je zníženie poplatkov, ktoré si účtujú exekútori, či zjednodušenie podmienok na osobný bankrot.

Balíček zákonov o Exekučnom poriadku či zákon o konkurze a reštrukturalizácii schválil minulý týždeň parlament. Podporila ho aj opozícia. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most – Híd) hovorí, že schválené zmeny zlepšia prístup k spravodlivosti a pomôžu ľuďom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci.

„Novela Exekučného poriadku a novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii je pre právny sektor podstatná, pretože môže pomôcť celému systému justície,“ dodala ministerka. Novely začnú platiť od februára, exekútorské úrady získali navyše dva mesiace, aby sa na nové podmienky pripravili.

Exekútor dnes dostáva odmenu vo výške 20 percent vymoženej sumy. Najnižšia je 33 eur. Ak splatenie dlhu trvá dlhšie, exekútor si berie 20 percent celkovej vymoženej sumy, teda 20 percent súčtu istiny, úrokov z omeškania a trov. Kancelária, ktorá má na stole 2 400 spisov a v exekúcii je úspešná na 25 percent, môže ročne zarobiť okolo 140-tisíc eur, čo je mesačne viac ako 11 600 eur.

Zmeny v osobnom bankrote

 • dlžník bude mať možnosť zbaviť sa dlhov buď konkurzom, alebo splátkovým kalendárom
 • v prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení
 • v prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období spláca sumu, ktorú určí súd
 • každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, bude mať právo na ponechanie si sumy zodpovedajúcej tzv. nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Na tú nebudú môcť veritelia siahnuť
 • domáhať sa zbavenia dlhov spôsobom osobného bankrotu môže dlžník iba raz za 10 rokov
 • zavádza sa povinné zastúpenie dlžníka v konaní advokátom alebo Centrom právnej pomoci

(MS SR, vv)

Po novom sa odmena pre exekútora určí ako jedno percento vymoženej sumy, ktoré stanoví vyhláška. Poplatok nebude môcť presiahnuť výšku vymáhanej pohľadávky. Napríklad kým dnes sa pri dlhu 20 eur vyšplhá celá vymáhaná suma vrátane penále, trov a odmeny exekútora až na 120 eur, od apríla budúceho roku bude môcť exekútor vymáhať od dlžníka zhruba polovicu. Obmedziť by sa mali aj trovy exekučného konania.

Slovenská komora exekútorov novely na jednej strane víta. Na druhej strane varuje, že nižšie odmeny môžu ohroziť fungovanie ich úradov, ktoré žijú iba z takýchto odmien. Nevylučuje, že časť z nich môže zaniknúť. Komora pripomenula, že na rozdiel od súdov exekučné úrady nie sú platené zo štátneho rozpočtu.

V exekúciách dôjde k ďalšej závažnej zmene. Exekútorský úrad bude veriteľovi vyberať počítač v kraji, kde má trvalé bydlisko dlžník. Podobný systém už roky funguje pri prideľovaní súdnych spisov. Elektronické prideľovanie exekútora odstráni monopol, ktorý na trhu vznikol. Podľa ministerstva spravodlivosti v súčasnosti až tretinu exekúcií ovládlo deväť z 300 exekútorov.

Týchto deväť „vyvolených“ manažovalo pohľadávky veľkých spoločností, ako sú banky a mobilní operátori. „Náhodné prideľovanie exekúcií podľa krajov považujeme za obzvlášť významné opatrenie. Zaručí to väčšiu nezávislosť súdneho exekútora a výrazne zníži priestor pre korupciu, klientelizmus a neprípustné diktovanie podmienok veľkými veriteľmi,“ reagovala komora exekútorov.

K zbaveniu sa dlhov prispeje tiež dostupnejší osobný bankrot. Od februára ho bude môcť využiť viac ľudí. Dnes sú naň náročné kritériá. Ak chce v súčasnosti dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musí najskôr prejsť konkurzným konaním, až potom o jeho oddlžení rozhodne súd. Musí takisto vopred zaplatiť preddavok 664 eur a jeho majetok nesmie byť nižší ako 1 660 eur.

Zmeny v exekúciách

 • odmeny exekútorov a trovy exekúcie sa znížia
 • výška odmeny sa určí ako percento z vymoženej sumy. Odmena nebude môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku
 • o exekúciách bude rozhodovať jeden súd – Okresný súd v Banskej Bystrici
 • exekútor sa bude vyberať náhodným výberom, dnes si ho vyberajú veritelia
 • jednoduchší odklad zo sociálnych dôvodov na tri mesiace, rozhodne o tom exekútor aj bez súhlasu veriteľa
 • zastavenie exekúcie u fyzických osôb do 3 rokov, ak sa nepodarí nič vymôcť
 • zastavenie exekúcie vo firmách do 1,5 roka, ak sa nepodarí nič vymôcť
 • prísnejšie disciplinárne tresty, ak exekútor nevyplatí veriteľovi dlžnú sumu do 7 dní od prijatia peňazí
 • pri opakovanom porušení povinností alebo nerešpektovaní pokynov súdu zastavenie výkonu funkcie exekútora

(MS SR, vv)

Zmeny sa týkajú zníženia preddavku na sumu okolo 500 eur, ruší sa podmienka minimálneho majetku. Ľuďom v hmotnej núdzi s uhradením preddavku pomôže štát. Ten, kto využije osobný bankrot, bude mať právo na ponechanie si sumy zodpovedajúcej tzv. nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Túto hodnotu určí vláda nariadením. Má zabrániť tomu, aby dlžníci prišli o bývanie.

Nové pravidlá týkajúce sa exekúcií, konkurzov či osobného bankrotu pomôžu nemajetnejším ľuďom vymaniť sa z kolotoča dlhov, mieni advokát Radovan Pala, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Pripomína, že doteraz platná právna úprava dlhé roky nereagovala na prudký nárast počtu občanov, ktorí padli do dlžôb. Títo ľudia sa často na základe pomerne malého dlhu a veľmi vysokých úrokov z omeškania, ale aj súdnych a exekučných trov, ocitli v permanentnej exekúcii.

„Zavedenie nových pravidiel oddlženia určite má potenciál zásadným spôsobom pomôcť práve im. Takíto dlžníci už totiž pre exekúcie oficiálne nemajú žiadny hodnotnejší majetok a nedokážu si financovať ani samotné konkurzné konanie, ktoré dnes musí prebehnúť pred oddlžením,“ povedal Pala a dodal, že teraz dostanú novú šancu vo forme osobného konkurzu.

© Autorské práva vyhradené

36 debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie #Exekútor #osobný bankrot