Miestny poplatok za rozvoj prešiel viacerými zmenami

Poslanci schválili novelu zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Poslanci za Most-Híd v predloženom návrhu doplnili stavby, ktoré napriek potrebe stavebného povolenia na ich realizáciu nepodliehajú poplatku za rozvoj.

07.12.2016 11:59
debata (3)

Ide podľa nich najmä o stavebné činnosti týkajúce sa rekonštrukcie obvodového plášťa stavby, najmä zateplenia bytových domov, a stavebné činnosti súvisiace s údržbou stavby. Podmienkou je, aby pri týchto stavebných úpravách, ktoré priamo súvisia s obnovou bytových domov, ako aj iných stavieb, neboli zároveň zmenené ich podlahové plochy. Novela zákona začne platiť od 1. januára 2017. Súčasný zákon o miestnom poplatku za rozvoj určuje povinnosť platiť poplatok za každé vydané právoplatné stavebné povolenie. Stavebný zákon však určuje len procesné podmienky vydávania stavebných povolení.

Novela umožní mestám a obciam všeobecným záväzným nariadením (VZN) stanoviť poplatok za rozvoj v rozmedzí 10 až 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti budovy. Poplatok za rozvoj budú platiť fyzické osoby a firmy jednorazovo za stavbu na území obce podľa právoplatného stavebného povolenia.

Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy koaličných poslancov. Schválením pozmeňujúceho návrhu poslanca Igora Chomu (Smer) sa rozširuje predmet poplatku za rozvoj. „Z dôvodu lepšieho pokrytia situácií, keď vzniká nová podlahová plocha pozemných stavieb a súčasne nie je vydané stavebné povolenie, ale došlo iba k ohláseniu stavby,“ zdôvodnil poslanec. Okrem toho dopĺňa, aby predmetom poplatku nebola rekonštrukcia alebo modernizácia už existujúcej podlahovej plochy.

Poslanci za Most-Híd taktiež predložili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by od miestneho poplatku nemali byť oslobodené stavby rodinných domov do 150 metrov štvorcových ako to platí v súčasnosti. Rovnako „predmetom poplatku nemajú byť stavby slúžiace na športové účely, športové haly, zimné štadióny, tribúny“. Poslanci navrhujú tiež, aby obec použila poplatok v tom území, v ktorom ho zaviedla. Poslanec za Most-Híd Tibor Bastrnák navrhuje s ohľadom na podporu pôdohospodárskej produkcie oslobodiť od miestneho poplatku za rozvoj špecifikované stavby do stanovenej výmery zastavanej plochy, a tým prispieť k podpore malých poľnohospodárov.

Igor Choma (Smer) schváleným pozmeňujúcim návrhom určuje, aby sa poplatok za rozvoj vzťahoval aj na dodatočne legalizované stavby, na ktoré predtým nebolo vydané stavebné povolenie. Okrem toho prešiel aj návrh, ktorý zavádza odpočítateľnú položku v rozlohe 60 štvorcových metrov, ktorou sa zníži výmera podlahovej plochy jednoúčelovej stavby. Ako dôvod poslanec uviedol spravodlivosť voči stavbám malého rozsahu.

Viaceré pozmeňujúce návrhy predložil aj poslanec Miroslav Ivan z SaS. Ani jeden však poslanci neschválili.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #poplatok za rozvoj #zákon o miestnom poplatku za rozvoj