Greenpeace: Chemička v Novákoch vypúšťa do Nitry toxické látky

, 13.12.2016 13:11, aktualizované: 16:00
chemička Nováky
Novácke chemické závody Autor:

Chemická továreň v Novákoch znečisťuje rieku Nitra nebezpečnými chemikáliami. Odpadové vody spoločnosti Fortischem Nováky vypúšťané do rieky totiž obsahujú toxické látky vo vysokých koncentráciách, ako napríklad vinylchlorid či benzén. Na tlačovej konferencii na to dnes upozornila environmentálna organizácie Greenpeace Slovensko, ktorá v júni odobrala vzorky z rieky nad a pod miestom vypúšťania odpadov. Chemička tvrdenia označila za zavádzajúce.

Ako informovala koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Ivana Kohutková, vzorky dokazujú, že bývalé Novácke chemické závody vo viacerých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd a naďalej zostávajú najväčším znečisťovateľom rieky Nitra. Za súčasný stav podľa Kohútkovej ale môže nielen spoločnosť Fortischem, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá. Štátne kontrolné orgány preto vyzvala na zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. „Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány,“ povedala Kohútková, podľa ktorej vzorky dokazujú nedostatočnú efektivitu procesu čistenia odpadových vôd.

Pokuty za znečistenie nie sú dostatočné

Kohútková spresnila, že kontroly sú v súčasnosti vopred ohlásené, takže jednotlivé prevádzky sa majú možnosť pripraviť. Čo sa týka analýzy odpadových vôd, mnohé podniky vrátane Fortischemu si ich vykonávajú vo vlastných laboratóriách alebo v akreditovaných laboratóriách, ktoré si sami vyberú, čo je ale povolené zákonom. V prípade porušenia zákonov prichádzajú na rad pokuty, ktoré však podľa Kohútkovej nie sú dostatočne vysoké na to, aby motivovali jednotlivé prevádzky k tomu, aby neznečisťovali životné prostredie.

„Skôr sa im to oplatí zaplatiť, než by mali investovať do novej technológie či iných vylepšení," uviedla. Novácky chemický závod napríklad nedokázal splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré mu uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016, podľa Greenpeace Slovensko tak však zatiaľ neurobila. „Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní, si ešte posvietime,“ zdôraznila Kohutková.

Vzorky odhalili široké spektrum toxických látok

Vzorky odpadových vôd z rieky Nitra odhalili široké spektrum prchavých a poloprchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo veľmi vysokých koncentráciách. Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod. Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne. Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia a ohrozuje rozmnožovací systém.

Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd, a to 2,4, čo zodpovedá kyselinám, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6 až 9. Rizikom zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch. „Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla Kohutková a dodala, že vo vode zistili aj prekročenie limitných hodnôt ďalších látok ako fenoly, ropné látky či dusík.

Chemička sa bráni: Technicky nezmyselné a zavádzajúce informácie

Spoločnosť Fortischem na informácie environmentálnej organizácie reagovalo vyhlásením, že „porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť“.

Spoločnosť ubezpečila, že sa pri vypúšťaní znečisťujúcich látok riadi platnými povoleniami a upozornila aj na svoje investície do ochrany životného prostredia, vďaka ktorým sa jej podarilo znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45%.

Na informácie, ktoré odozneli na tlačovej konferencii Greenpeace Slovensko, reagovalo aj ministerstvo životného prostredia s tým, že prípadom sa bude zaoberať Slovenská inšpekcia životného prostredia.

#znečistenie #Nováky #Greenpeace #toxické látky #chemička
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku