Ťažba bentonitu v Kremnických vrchoch vyvolala odpor, rozhodne o nej súd

O plánovanom rozšírení ťažby bentonitu v pri obciach Lutila a Stará Kremnička (okr. Žiar nad Hronom) v Kremnických vrchoch bude rozhodovať súd. Investor plánuje rozšíriť existujúce povrchové lomy z dnešných sedem na 21 hektárov, k čomu zaujalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pozitívne stanovisko. Ťažba vyvolala v dotknutom regióne veľkú vlnu odporu. Žalobu proti kladnému rozhodnutiu MŽP v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podali miestni aktivisti s pomocou združenia VIA IURIS.

19.12.2016 12:43
debata (13)

„Sme presvedčení, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie neprebehol v súlade so zákonom. Nie je totiž možné hodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, ak v správe o hodnotení absentujú údaje o živej prírode v dotknutom území. Pri posudzovaní vplyvov sa tiež vôbec nezobralo do úvahy, že sa v blízkom okolí nachádza množstvo iných aktívnych lomov. Zákon pritom jasne vyžaduje posúdenie všetkých kumulatívnych vplyvov v dotknutom území,“ konštatoval právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Proti plánovanému rozšíreniu ťažby bentonitu sa v petícii vyjadrilo viac ako 1 100 miestnych obyvateľov. Na základe negatívnych skúsenosti s existujúcimi lomami v regióne sa odporcovia ťažby obávajú najmä ďalšieho nárastu hluku a prašnosti, zhoršenia kvality vôd, zvýšenej dopravy, ako aj celkovej devastácie prírodného prostredia povrchovou ťažbou.

„Ďalším dôvodom žaloby na súd je, že dokumentácia z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ktorá by mala byť objektívnym podkladom pre rozhodnutie, bola spracovaná spoločnosťou, ktorá zároveň bude vyťažený bentonit spracovávať. Ide o jednoznačný konflikt záujmov. Je zarážajúce, že ministerstvo tejto skutočnosti nevenovalo žiadnu pozornosť,“ dodal Vozár. Zaujímavosťou predmetnej žaloby je podľa Vozára aj to, že je podaná podľa nového správneho súdneho poriadku, vďaka ktorému si verejnosť môže efektívnejšie uplatňovať svoje právo na súdnu ochranu životného prostredia. Ide o pomerne novú legislatívnu normu, o ktorej prijatie sa združenie VIA IURIS usilovalo niekoľko rokov.

V blízkosti ťažobného priestoru sa nachádza vzácna lesná mokraď so zákonom chránenou mäsožravou rastlinou rosičkou okrúhlolistou a obojživelníkom salamandrou škvrnitou. Podľa odborníkov mokraď mala plochu asi tisíc päťsto metrov štvorcových, zaznamenaný v nej bol výskyt až päťdesiat rastliniek rosičky na meter štvorcový. Výskyt salamandry v tejto lokalite je pravdepodobne najvyšší na celom Slovensku, ide o stovky jedincov. Okrem toho sa v mieste vyskytujú skokany, žaby, užovka hladká a stromová a iné živočíchy.

Spoločnosť Regos koncom roka 2014 otvorila ťažbu v mokradi pri Bartošovej Lehôtke. V jej strede vyhĺbila odvodňovací kráter, ktorý zberá vodu a tá je umelým korytom odvádzaná do prirodzeného vodného toku, ktorý je reprodukčným biotopom salamandry. Otvorením ťažby bola rosička úplne zničená takmer na deväťdesiatich percentách pôvodnej mokrade, zostal len zvyšok na jej okraji. Z pôvodnej mokrade zostalo podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia iba asi 150 m2˛ mokrade s výskytom rosičky.

Pre svoju schopnosť viazať kvapaliny sa bentonit používa napríklad ako podstielka pri chove zvierat, v stavebníctve ako absorpčný materiál, vo farmácii na výrobu liekov a má veľký potenciál využitia pri uskladňovaní použitého jadrového paliva.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #tažba #ministerstvo životného prostredia #VIA IURIS #betonit