Vyššia materská aj minimálna mzda. Rok 2017 prináša zmeny v sociálnej oblasti

Neskorší odchod do penzie, ale aj vyššia valorizácia dôchodkov. Materská na úrovni čistého platu a zrejme aj štedrejší rodičovský príspevok. A tiež lepšie podmienky pre ťažko zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov.

04.01.2017 07:00
debata (2)

To sú podstatné novinky roka 2017 v sociálnej oblasti. Niektoré sa stali účinnými hneď v prvých jeho dňoch, na iné si bude treba ešte niekoľko mesiacov počkať.

Už od 1. januára sú na tom o čosi lepšie ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia, najmä ak sú v produktívnom veku a starajú sa o člena svojej rodiny. Novozavedené zákonné opatrenia si len v tomto roku vyžiadajú zvýšenie nákladov štátneho rozpočtu o 28,9 milióna eur.

Príspevok na opatrovanie vzrástol o 27,13 eura mesačne, z vlaňajších 220,52 na súčasných 247,65 eura. K jeho úprave sa vláda zaviazala aj v programovom vyhlásení a dotknúť sa má vyše 33-tisíc opatrovateľov. „Kľúčovým cieľom príslušnej novely zákona bolo zlepšiť príjmovú situáciu ŤZP opatrovaných ľudí aj tých, ktorí ich opatrujú,“ zdôvodnil štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš.

Novela odstránila aj doterajšiu 12-, resp. v určitých prípadoch 18-ročnú maximálnu hranicu, počas ktorej štát platil opatrovateľom v produktívnom veku poistné na dôchodok. Odteraz nebudú tieto platby časovo obmedzené, čo má vylepšiť situáciu opatrovateľov v starobe.

„Štát takto bude platiť dôchodkové poistenie napríklad za matku či otca, ktorý sa stará o dieťa, tak dlho, ako sa oň bude skutočne starať,“ vysvetlil Ondruš. Porovnal, že ak doteraz dostal taký rodič (keďže mu štát platil sociálne odvody nanajvýš do dovŕšenia 18. roku veku opatrovaného dieťaťa) dôchodok len asi 127 eur, odteraz mu napríklad po 40 rokoch poistenia vznikne nárok na minimálnu penziu 311,10 eura.

Samotným ťažko postihnutým osobám zase stúpla ochrana zostatku príjmu, a to z bývalého 1,4-násobku sumy životného minima, teda z 277,326 eura, na 1,7-násobok, čiže 336,753 eura. Reálne zvýšenie tak predstavuje 59,43 eura. Táto zmena pomôže viac ako 17-tisíc ľuďom.

Ťažko postihnutým občanom sa navyše zjednodušil pohyb so psom. Kým do vlaňajška mohli byť sprevádzaní iba vycvičeným vodiacim psom, teraz to smie byť už aj pes so špeciálnym výcvikom či pes v zácviku. A do príjmov si už nemusia zaratúvať dary, ktoré dostanú, ak ich hodnota nepresiahne 12-násobok sumy životného minima. Týka sa to tak peňažných, ako aj nepeňažných darov.

Mamičky sa dočkajú v máji

V tomto roku, ale zrejme až od 1. mája, si polepšia aj rodičia najmenších detí. Zvýšiť by sa mala materská dávka, a to zo súčasných 70 na 75 percent hrubej mzdy, čo by napríklad matke, ktorá predtým pracovala za priemernú mzdu, malo takmer úplne nahradiť predchádzajúci čistý príjem.

V rovnakom termíne by sa tiež mal zvýšiť rodičovský príspevok, a to z terajších 203,20 na 213,20 eura, teda o okrúhlych 10 eur. Táto štátna dávka sa v rokoch 2014, 2015 ani 2016 nevalori­zovala, keďže pre defláciu sa neupravovalo ani životné minimum, od ktorého sa odvíja jej výška. Ak by vláda nešla nad rámec zákonom stanoveného modelu úpravy, nezvýšila by sa suma príspevku ani tento rok.

„Pretože ekonomika a rozpočet to dovoľujú, materskú ideme zvýšiť o 5 percent, na 75 percent základu, čo vlastne bude predstavovať takmer 100 percent čistého príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky. Rodičovský ideme zvýšiť viac, ako zvyšujeme minimálnu valorizáciu u dôchodcov," informoval minister práce Ján Richter.

Niektorým matkám sa však materské predsa len zdvihne už od januára. Sú to tie, ktoré vzhľadom na predchádzajúci príjem berú najvyššiu možnú sumu tejto dávky. Kým vlani mohla žena získať v 31-dňovom mesiaci maximálne materské 918,20 eura, v tomto roku už môže dostať 1 260 eur, ale len v prípade, ak dôvod na poskytnutie tejto nemocenskej dávky vznikol až po 31. decembri 2016.

Počnúc januárom vzrástli aj nemocenské dávky. Polepšia si na nich najmä lepšie zarábajúci zamestnanci aj živnostníci. Maximálne dávky z nemocenského poistenia sa už totiž nebudú počítať z 1,5-násobku, ale z dvojnásobku priemernej mzdy. Maximálna nemocenská dávka za 31 dní tak vzrastie z tohtoročných 721,50 na 990 eur. Maximálne ošetrovné člena rodiny sa zvýši z 232,80 na 319,40 eura za 10 dní.

Do penzie sa pôjde neskôr

V januárovom výplatnom termíne prišli či ešte prídu asi 1,37 miliónu slovenských dôchodcov vyššie penzie. V tomto roku sa valorizuje štedrejšie, ako sa malo pôvodne. Napríklad starobný dôchodok sa poberateľom zdvihne o pevnú sumu 8,20 eura. Pritom, ak by sa malo postupovať podľa princípu prijatého v roku 2012, valorizoval by sa iba o 1,40 eura.

Ešte menej by vzrástli ostatné typy penzií. Po zásahu vlády predčasný starobný dôchodok stúpol o 7,90 eura, vdovský a vdovecký o 5,30 eura, sirotský o 2,60 eura a a invalidné podľa miery straty pracovnej schopnosti o 7,90, resp. 4 eurá. Sociálna poisťovňa na tohtoročnú valorizáciu vydá celkovo až 134 miliónov eur.

„S opatreniami vlády sme spokojní, no našou prioritou ďalej zostáva transformácia vianočného príspevku na riadny a pravidelný 13. dôchodok. Budeme pozorne sledovať aj vývoj situácie okolo plánovanej úpravy penzií pre starodôchodcov, ktorí boli dlhoročne ukrivdení v súvislosti s penzijnou reformou uskutočnenou v roku 2004,“ zhodnotil predseda Jednoty dôchodcov Ján Lipiansky.

Naopak, všetci, ktorí plánujú v tomto roku odísť do penzie, musia počítať s tým, že k dovŕšenému veku 62 rokov si musia ešte pridať 76 dní. V roku 2017 sa totiž prvý raz uplatňuje zákonné pravidlo automatického zvyšovania penzijného veku, v súlade s nárastom strednej dĺžky dožitia.

Výnimkou sú len ženy, ktorým sa ešte dôchodkový vek skracuje v závislosti od počtu detí, či ľudia zaradení do osobitných pracovných kategórií. Aj každý nasledujúci rok by sa mal vek odchodu na odpočinok ďalej predlžovať, podľa doterajších náznakov by k nemu aj v roku 2018 malo znovu pribudnúť 76 dní.

Upravujú sa aj niektoré parametre používané vo vzorci na výpočet penzijnej dávky. Napríklad aktuálna dôchodková hodnota vzrástla z 10,9930 na 11,3505 eura, čo sumu dávky zvýši. Vo výpočte sa zároveň tentoraz viac uplatní zásluhovosť, keďže oproti minulým rokom sa nebudú meniť koeficienty, ktoré vyššie vypočítané penzie redukovali v prospech nižších.

Taktiež sa od januára znovu automaticky prepočítajú a zvýšia penzie pracujúcim dôchodcom. A napokon, od januára sa mení aj sadzba povinných príspevkov do druhého piliera. Jeho účastníci odvedú svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti mesačne 4,25 percenta z vymeriavacieho základu namiesto doterajších štyroch percent. O štvrť percenta sa sadzba bude zvyšovať aj každý ďalší rok, až do roku 2024, keď dosiahne úroveň šiestich percent z vymeriavacieho základu.

Niektoré ďalšie zmeny v sociálnej oblasti

  • Od januára sa zvýšila minimálna mzda, z vlaňajších 405 na tohtoročných 435 eur (hodinová sadzba z 2,328 na 2,500 eura). Zároveň sa zdvihlo aj ďalších päť mzdových miním podľa kategórie náročnosti práce, ktoré sú násobkom mzdového minima.
  • So začiatkom roka vzrástli aj príspevky pre hendikepovaných, podľa pravidiel ustanovených v zákone (v závislosti od regiónu a miery nezamestnanosti v ňom) sa upravil príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevok pre občana so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na činnosť pracovného asistenta či príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne či chráneného pracoviska a na dopravu zamestnancov.
  • Zvýšili sa úrazové dávky (o 2 % vlaňajších súm), maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela/manželky aj maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí vzrástli z doterajších 52 454,10 na 53 503,20 eura, maximum náhrady nákladov spojených s liečením z 26 227,20 na 26 751,80 eura a maximum náhrady nákladov na pohreb z 2 623,20 na 2 675,70 eura.
  • Diaľničné známky (ani tento rok ich nemusia platiť držitelia parkovacích preukazov ŤZP, autá však treba zaregistrovať, registrácia oslobodenia z vlaňajška platí, nová registrácia možná aj elektronicky na www.eznamka.sk), viac informácií na 02/32 777 777.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálna mzda #penzia #materská dávka