Narušenie nezávislosti spravodajstva RTVS sa nepotvrdilo

Podozrenia na možné narušenia nestrannosti, nezaujatosti spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v súvislosti so zverejnenými údajnými sms správami a e-mailami novinárov, sú bezpredmetné. Konštatovala to Komisia zriadená generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS.

12.01.2017 15:35
rtvs Foto: ,
Komisia odporučila vedeniu spravodajstva vypracovať manuál, ktorý bude slúžiť na odstránenie možností zasahovať do nezávislosti.
debata (80)

Radu RTVS o tom na jej štvrtkovom zasadnutí oboznámil predseda komisie a zároveň šéfeditor televízneho spravodajstva Juraj Fellegi. Na základe svojho skúmania komisia podľa Fellegiho „môže konštatovať, že redakčný systém tvorby a editovania spravodajských príspevkov v redakciách spravodajstva RTVS je funkčný a v obdobiach 15. októbra až 31. decembra 2012 a 1. januára až 31. decembra 2014 neutralita spravodajstva v prospech politickej strany NOVA, resp. OĽaNO-NOVA ovplyvnená nebola“.

Mika prerokuje s Dikom jeho zotrvanie vo funkcii

Po zisteniach komisie avizoval na štvrtkovej rade Mika viacero opatrení, ktoré majú ešte viac posilniť nezávislosť spravodajstva a ochrániť ho pred možnými zásahmi zvonku. Pribudnú zodpovedné osoby, stála etická komisia a zaistí sa aj bezpečnosť techniky. Mika sa zároveň v piatok 13. januára stretne s Lukášom Dikom a prerokuje s ním pokračovanie vo funkcii. Riaditeľ sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS Diko počas skúmania celej situácie čerpal pracovné voľno.

Diko bol jedným z novinárov, ktorých údajnú sms a e-mailovú komunikáciu so súčasným poslancom NR SR za OĽaNO-NOVA Gáborom Grendelom v čase, keď pôsobil ako hovorca vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica, zverejnili vlani v októbri. Konkrétne Mika navrhne šéfovi spravodajstva, športu a publicistiky menovať k 1. februáru vedúcich odborov televízneho spravodajstva, rozhlasového spravodajstva, analytickej publicistiky v rozhlase a analytickej publicistiky v televízii.

Ďalej Mika avizoval vytvorenie internej etickej komisie RTVS, ktorá nebude slúžiť len pre spravodajstvo. Takáto komisia podľa neho je vo verejnoprávnych médiách bežná a v prípade podozrení či obvinení môže okamžite konať.

Šéfa techniky RTVS Andreja Doležala Mika podľa vlastných slov požiada „o vykonanie fyzického a informačného bezpečnostného auditu technických prostriedkov a zariadení, ktoré používajú tvoriví pracovníci a spolupracovníci spravodajstva RTVS, vrátane zaškolenia príslušných pracovníkov spravodajstva a publicistiky RTVS do základov informačnej bezpečnosti RTVS“. Chce, aby boli technické prostriedky RTVS zaistené voči únikom. Mika zároveň upozornil, že správa o výsledku práce kontrolnej komisie zriadenej RTVS je iba jedna, jeden originál a rada dostala jej elektronickú verziu.

Podpredseda komisie: Neutralita spravodajstva ovplyvnená nebola

Za kontrolnú komisiu, ktorú kreovala Rada RTVS, informoval podpredseda rady a zároveň člen kontrolnej komisie rady na vyšetrenie údajného ovplyvňovania spravodajstva Martin Kákoš. Komisia podľa Kákoša nehodnotí právnu relevanciu a etický rozmer zverejnenia komunikácie. Z jej záverov vyplýva, že neutralita spravodajstva v preverovanom období – od 15. októbra do 31. decembra 2012 a od 1. januára do 31. decembra 2014 v prospech politického subjektu NOVA, resp. OĽaNO-NOVA ovplyvnená nebola.

Komisia zriadená Radou RTVS odporučila vedeniu spravodajstva vypracovať metodické opatrenia – manuál, ktorý bude slúžiť na odstránenie možností zasahovať do nezávislosti spravodajstva v prospech ktorejkoľvek politickej strany či skupiny. Rada RTVS by sa podľa komisie mala tiež každý mesiac v rámci pravidelného vyhodnocovania programu viac venovať situácii v spravodajstve.

Podľa predsedu komisie a zároveň šéfeditora televízneho spravodajstva Juraja Fellegiho komisia pracovala od začiatku novembra šesť týždňov a počas štyroch zasadnutí sa venovala rôznym oblastiam práce a fungovania spravodajstva tak, aby dokázala alebo vylúčila možnosť zásahov do neutrality spravodajstva. Konkrétne preverovala, či v období od polovice októbra do konca decembra 2012 a celého roka 2014 nedošlo k možnému zásahu do spravodajstva – jeho nezávislosti a nestrannosti v prospech politickej strany NOVA.

„Na základe preskúmaných informácií komisia konštatovala, že rámce, ktoré určujú fungovanie redakčného systému spravodajstva RTVS, sú vytvorené tak, aby spravodajstvo RTVS a jeho výstupy boli nestranné, nezaujaté a nezávislé,“ citoval závery komisie Fellegi.

Systém vedenia spravodajstva zodpovedá bežným štandardom

Komisia sa napríklad zhodla, že systém vedenia spravodajstva, jeho editovania a redigovania „zodpovedá bežným štandardom v obdobných mediálnych organizáciách na Slovensku aj v zahraničí a systém je nastavený tak, aby sa predišlo možnosti, že by ktorákoľvek jedna osoba mohla manipulovať so spravodajstvom a spravodajskými výstupmi redakcií.“

Nezávislé kontrolné komisie zriadili koncom októbra generálny riaditeľ RTVS Václav Mika ako aj Rada RTVS. Obe preverovali, či mohla byť porušená nezávislosť spravodajstva. Vyplynulo to z mimoriadneho rokovania Rady RTVS 26. októbra. Kontrolná komisia, ktorú kreovala Rada RTVS, nevyšetrovala možné zásahy do spravodajstva. Komunikovala s komisiou zriadenou manažmentom a Radu RTVS priebežne informovala o svojich zisteniach. Komisia, ktorú zriadil Mika na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS z možného nadržiavania konkrétnej politickej strane, mala päť členov.

Predsedal jej šéfeditor televízneho spravodajstva Juraj Fellegi a ďalší členovia sú Roman Tóth zo sekcie ľudských zdrojov RTVS, odborníčka na mediálne právo Mária Horváthová zo sekcie generálneho riaditeľa RTVS, vedúci redaktor zahraničného spravodajstva Českej televízie a moderátor ČT Michal Kubala a zástupca Medzinárodného tlačového inštitútu – IPI (International Press Institute) Pavol Múdry. Žiaden z nich nemal dosah na výstupy spravodajstva RTVS v preverovanom období. Dnešným prerokovaním záverov komisie sa činnosť komisií ukončila.

RTVS začala údajné podozrenia riešiť hneď 19. októbra s dotknutými zamestnancami RTVS z ich vlastnej iniciatívy. Generálny riaditeľ RTVS tiež požiadal generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o podrobné vyšetrenie kauzy. Mikovo podanie posunula generálna prokuratúra na ďalšie konanie námestníkovi generálneho prokurátora pre trestný úsek Petrovi Šufliarskemu. Generálna prokuratúra informovala, že „vo veci koná a posúdi trestnú vec komplexne, teda oprávnenosť resp. neoprávnenosť monitorovania komunikácie medzi novinármi a politikmi, ale aj dôvodnosť a závažnosť informácií vymieňaných medzi týmito subjektmi“.

Podnikateľ Marián Kočner predložil novinárom minulý rok 19. októbra svoje údajné dôkazy o tom, že exminister vnútra Daniel Lipšic a súčasný poslanec NR SR za OĽaNO-NOVA Gábor Grendel zverejnili v roku 2012 informácie o Kočnerových podozrivých bankových operáciách v Privatbanke. Kočner tiež informoval, že sa dostal k e-mailu nemenovanej novinárky, podľa ktorého Lipšic ešte ako minister vnútra organizoval neoficiálne stretnutia s novinármi a poskytoval im informácie, k akým sa bežne nemohli dostať, napríklad informácie z vyšetrovacích spisov. Dôkazom o takýchto stretnutiach a užších vzťahoch medzi Lipšicom a niektorými novinármi je podľa Kočnera aj webstránka. Na webstránke, ktorá bola dostupná len pár dní, boli údajné pracovné sms správy a e-maily zverejnené bez vedomia a súhlasu novinárov, čo je nelegálne a pravosť zverejnených informácií nie je potvrdená. Web obsahoval aj údajné sms správy medzi šéfom spravodajstva RTVS Lukášom Dikom a Gáborom Grendelom.

80 debata chyba
Viac na túto tému: #RTVS #Marian Kočner #Václav Mika #Gábor Grendel