Ministerstvo školstva predloží na jar reformný program

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády v apríli až v máji spolu s prvým akčným plánom. Na dnešnej tlačovej besede to povedal minister školstva Peter Plavčan.

19.01.2017 11:50
debata (2)

Experti zároveň pripravia aj nultý akčný plán s úlohami, ktoré budú plniť už v tomto roku. Rezort tiež zriadi e-mailovú adresu, na ktorú bude po predložení návrhu reformného dokumentu prijímať pripomienky rôznych školských združení a iniciatív, ako aj verejnosti.

Ministerstvo v akčných plánoch uvedie aj konkrétne kroky na uskutočnenie reformy vrátane finančného krytia. Pre jednotlivé úlohy teda budú známe potrebné sumy peňazí na ich uskutočnenie. Politici, vláda aj ľudia tak budú vedieť, koľko táto reforma stojí. Plavčan označil naštartovanie reformy vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve za najdôležitejšiu aktivitu rezortu školstva v roku 2016. Ako dôležité aktivity rezortu v minulom roku označil aj novelizáciu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou zrušili ustanovenie o najnižších počtoch žiakov v málotriedkach. Rovnako tak zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve od 1. septembra 2016 o šesť percent či prijatie novely zákona o športe.

Ministerstvo školstva predložilo na odbornú diskusiu ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania ešte na jeseň 2016. Týkajú sa regionálneho školstva aj vysokých škôl. Cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #Peter Plavčan #Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania