Kauza Martinské hole sa vracia na Najvyšší súd

Kauza Martinské hole sa vracia na Najvyšší súd SR. Rozhodol o tom vo štvrtok druhý senát Ústavného súdu SR (ÚS), ktorému predsedal Lajos Mészáros. ÚS vyhovel sťažnosti mesta Martin, ktorý namietal porušenie svojho práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konania v kauze Martinské hole uzneseniami Najvyššieho súdu SR.

26.01.2017 14:18
debata (8)

Druhý senát ÚS konštatoval, že Najvyšší súd SR (NS SR) svojím uznesením z 25. februára 2016 odmietol mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora v kauze Martinské hole ako neprípustné. Ústavný súd zrušil uznesenie NS SR a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

V krátkom odôvodnení predseda druhého senátu Lajos Mészáros poukázal aj na skutočnosť, že o tomto mimoriadnom dovolaní rozhodovali tí istí sudcovia NS SR ako v prípade predchádzajúcich dovolacích konaní, takže v očiach jedného z účastníkov sa sudcovia môžu javiť ako zaujatí, a tým došlo k porušeniu práva sťažovateľa, aby vec rozhodoval nestranný súd.

Ako po skončení pojednávania uviedol právny zástupca mesta Martin Peter Kubina, na základe nálezu bude musieť NS SR obsadiť senát inými sudcami ako predtým, ktorý znova prerokuje mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora.

„Nie je nikde napísané, že musí rozhodnúť rovnako ako jeho predchodca,“ povedal Kubina a doložil, že to pôvodné rozhodnutie je zrušené, čím sa obnovil odklad exekúcie. Povedal, že ešte dnes na základe nálezu podajú na okresný súd nový návrh na odklad exekúcie. Doložil, že nútená správa mesta pokračuje ďalej a v podstate do istej miery chráni mesto a verejné financie pred zásahom exekútora.

„Som rád, že ústavný súd vyhovel našej sťažnosti a skonštatoval, že boli porušené naše práva na spravodlivý súdny proces. Vyhrali sme bitku, ale nevyhrali sme vojnu,“ povedal po skončení primátor Martina Andrej Hrnčiar. Na otázku novinárov uviedol, že mesto utrpelo v dôsledku tohto sporu dosť veľké škody.

„Sme v nútenej správe, exekútor už stiahol z účtov mesta 2,5 milióna eur. Mesto Martin malo jednoducho smolu, lebo v čase podávania mimoriadneho dovolenia v bývalom vedení generálnej prokuratúry a aj v istom senáte Najvyššieho súdu sedeli ľudia, ktorým boli bližšie kšefty ako spravodlivosť,“ povedal Hrnčiar.

Podľa jeho názoru exekučné konanie nemôže pokračovať. Upovedomíme exekútora aj druhú stranu sporu, aby sa zdržali protiprávneho konania. Už tento týždeň sme podali ministerke spravodlivosti sťažnosť, lebo podľa nášho názoru exekútor porušoval zákon,“ povedal Hrnčiar. Doložil, že podali námietky a exekútor nemal čo vyhlasovať dražbu kultúrnej pamiatky.

Podľa právneho zástupcu druhej strany Richarda Karka, ktorá si uplatňuje finančné odškodnenie, rozhodnutie ÚS nebráni exekúciám. Mesto Martin ešte v roku 1995 vložilo do spoločnosti Lyžiarske stredisko Martinské hole nepeňažný vklad v podobe nehnuteľností, ktoré však katastrálny úrad odmietol ako vklad, lebo rovnaké nehnuteľnosti martinská radnica vložila do mestom vytvorenej spoločnosti Turiec.

V roku 2002 štatutárni zástupcovia Lyžiarskeho strediska Martinské hole zažalovali mesto Martin a žiadali zaplatiť vyše 103 miliónov slovenských korún a príslušenstvo. Vo vyše šestnásť rokov ťahajúcom sa spore súdy vrátane Najvyššieho súdu SR štyrikrát rozhodli v prospech mesta Martin. V roku 2009 podal voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR mimoriadne dovolanie v neprospech mesta Martin vtedajší zástupca generálneho prokurátora Ladislav Tichý.

Potom sa vec vrátila na súdy nižšej inštancie a vo februári 2015 až na Najvyšší súd SR. Ten rozhodol, že Martin musí žalujúcej strane zaplatiť 8,6 milióna eur. Mesto sa obrátilo na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý sa stotožnil s podnetom a podal voči rozsudku mimoriadne dovolanie. Vo februári 2016 Najvyšší súd SR odmietol mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora. Mesto Martin, sa preto obrátilo s podnetom na ústavný súd.

Majiteľom pohľadávky voči mestu bol pôvodne žilinský podnikateľ Martin Gargulák. Pohľadávku aktuálne vlastní firma PK Faktoring bratislavského právnika Petra Kubíka. Mesto Martin naďalej považuje pohľadávku za neoprávnenú a obrátil sa na Ústavný súd SR.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Najvyšší súd SR #kauza Martinské hole #mesto Martin