Prezident opätovne nepodpísal odpolitizovanie štátnej služby

Novela predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Účinnosť nového zákona je i napriek nepodpísaniu prezidentom od 1. júna 2017.

22.02.2017 14:01
debata (26)

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska opätovne nepodpísal Národnou radou SR schválený zákon o štátnej službe, ktorý parlament prijal 1. februára. Podľa Kisku sa rovnováha medzi Kanceláriou národnej rady, Kanceláriou prezidenta, Kanceláriou ústavného súdu, Kanceláriou verejného ochrancu práv a Najvyššieho kontrolného úradu narušila tým, že sa zvýhodnilo vo viacerých aspektoch postavenie Kancelárie národnej rady.

Podľa prezidenta je toto zvýhodnenie neodôvodniteľné a neprimerané. Ide podľa neho o odlišné pravidlá pre Kanceláriu národnej rady oproti iným kanceláriám pri kontrole dodržiavania zákona o štátnej službe, pri ustanovení podrobností o výberových konaniach a pri platových tarifách štátnych zamestnancov.

Zákon má za cieľ zefektívniť fungovanie štátnej služby založenej na odbornosti, nezávislosti a nestrannosti. Schválený zákon bol predmetom štandardného medzirezortného pripomienkového konania. Podľa prezidenta však došlo schválením doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní k niekoľkým zásadným zmenám oproti vládnemu návrhu zákona, ktoré narúšajú vyváženosť postavenia niektorých zákonom zriadených kancelárií.

Doterajšie postavenie týchto kancelárií – Kancelárie národnej rady, Kancelárie prezidenta, Kancelárie ústavného súdu, Kancelárie verejného ochrancu práv a Najvyššieho kontrolného úradu bolo v otázke kontroly dodržiavania zákona o štátnej službe i odmeňovania štátnych zamestnancov rovnocenné.

Podľa hlavy štátu by malo byť toto rovnocenné postavenie zachované aj v budúcnosti. „Nezávislosť, rozdelenie moci a vzájomná kontrola nie sú dané len spôsobom vymenovania, kompetenciami či systémovým usporiadaním, ale aj zabezpečením reálnej materiálnej nezávislosti, prostredníctvom dostatočného množstva prostriedkov na výkon svojich kompetencií a výberu personálneho aparátu,“ argumentuje prezident v odôvodnení nepodpísania zákona.

Konkrétne ide o odlišné pravidlá pre Kanceláriu národnej rady oproti iným kanceláriám pri kontrole dodržiavania zákona o štátnej službe, pri ustanovení podrobností o výberových konaniach a pri platových tarifách štátnych zamestnancov. Kiska to považuje za neodôvodnené rozlišovanie medzi služobným úradom, ktorým je Kancelária národnej rady, a služobnými úradmi, ktorými sú kancelárie ďalších uvedených ústavných orgánov, pričom doterajšia právna úprava rešpektovala nezávislé a rovnocenné postavenie jednotlivých zložiek moci.   

Schválená novela predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestna­neckých vzťahov. Účinnosť nového zákona je i napriek nepodpísaniu prezidentom od 1. júna 2017. Nový zákon o štátnej službe je budovaný na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania, zdôrazňuje sa v materiáli. V zákone sa navrhuje na skvalitnenie vykonávania štátnej služby zriadiť Radu pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán.

26 debata chyba
Viac na túto tému: #štátna správa #Andrej Kiska #štátna služba