VšZP bude šetriť na liekoch, nemocniciach aj kúpeľoch

Spustiť úsporné opatrenia, ktoré už v tomto roku prinesú 115 miliónov eur. Pokračovať v nich aj v ďalších rokoch tak, aby bol v roku 2019 dosiahnutý vyrovnaný, či dokonca mierne prebytkový rozpočet. No získať aj 150 miliónov eur na dofinancovanie od štátu. Zhruba s takýmito krokmi na vyrovnanie vzniknutého hrozivého dlhu v sume 250 miliónov eur počíta Všeobecná zdravotná poisťovňa. Uisťuje pritom, že pacient na zdravotnej starostlivosti ukrátený nebude.

27.02.2017 15:10 , aktualizované: 19:25
debata (64)

Pripravený ozdravný plán, ktorý už schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo, mala VšZP v pondelok predstaviť na tlačovej konferencii. Tá sa však nekonala.

Ako zdôvodnila hovorkyňa poisťovne Petra Balážová, dôjde k nej až po rokovaní ministra zdravotníctva Tomáša Druckera s premiérom Robertom Ficom. Kedy sa obaja stretnú? „V priebehu najbližších dní. Termín včas oznámi Úrad vlády,“ informovala hovorkyňa zdravotníckeho rezortu Zuzana Eliášová.

O mimoriadnej dôležitosti ozdravného plánu pritom svedčí aj fakt, že v prípade jeho neplnenia hrozí VšZP až nútená správa. V dlhšom období bude veľmi významne ovplyvňovať nielen subjekty podnikajúce v zdravotníctve, čiže nemocnice, lekárov, farmafirmy a podobne, ale aj samotných pacientov.

Vybraté úsporné opatrenia VšZP

Navrhnuté opatrenia, s ktorými musí pomôcť ministerstvo zdravotníctva (napr. zmenou zákona)

 • zníženie úhrady poisťovne u kategorizovaných liekov (zvýši sa doplatok pre pacienta)
 • zjednotenie DPH na 10 % pri všetkých kategorizovaných pomôckach
 • vyradenie z kategorizačného zoznamu tých pomôcok, ktoré majú primárny sociálny účel (napr. postele, plienky) – čiže už ich nebudú preplácať zdravotné poisťovne
 • revízia úhrad a vyradenie vybratých dietetických potravín z kategorizácie
 • zníženie obchodnej prirážky veľkodistribútorov a lekární na lieky
 • plošné zníženie DPH na kategorizované lieky z 10 % na 0 %
 • zrušiť povinnosť poisťovne uzatvoriť zmluvu s každou lekárňou
 • zrušiť povinnosť poisťovne uzatvoriť zmluvu so všeobecným lekárom, ak ten má dohodu najmenej s jedným poistencom poisťovne
 • zrušiť povinnosť uzatvoriť zmluvu o ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zrušiť povinnosť poskytnúť poistencovi príspevok na liečbu alebo vyšetrenie u nezmluvného poskytovateľa

Zdroj: Návrh ozdravného plánu VšZP

„Poisťovňa musela niečo urobiť a aj to urobila. Nemám dôvod neveriť, že riešenia navrhnuté jej manažmentom prinesú pozitívne výsledky,“ vyjadril sa k nemu poslanec, člen zdravotníckeho výboru a riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave Jozef Valocký (Smer).

Oficiálne zatiaľ dokument nikde nebol publikovaný, včera ho však na svojej webovej stránke zverejnil inštitút INEKO. Pridal zároveň aj hodnotenie, v ktorom plán označil za málo ambiciózny a zvolené tempo nápravy za pomalé.

„Nevedie príliš tŕnistou cestou a ešte k tomu počíta aj s oddychovými stanovišťami s vankúšmi, kde jej má štát poskytovať finančnú infúziu – či skôr nepovolený doping?“ vyjadril sa o ňom expert inštitútu na zdravotníctvo Dušan Zachar.

Podľa návrhu ozdravného plánu chce poisťovňa ušetriť v tomto roku na liekoch a zdravotníckych pomôckach 62,55 mil. eur, na nemocniciach, ambulanciách, dopravných sanitkách a kúpeľoch spolu 51,72 mil. eur a na vlastnej prevádzke 881-tisíc.

Plánuje tiež rušiť zmluvy so špecialistami, ktorí majú viac úväzkov. Zariadeniam, kde robia CT a MR diagnostiku, tiež hemodialýzu a dialýzu pečene zníži ceny za výkony. Aj napriek týmto škrtom VšZP neustále presviedča verejnosť, že opatrenia sa pacientov nijako nedotknú.

Navrhuje však aj druhý balík opatrení, na ktorý bude potrebovať pomoc zo strany ministerstva zdravotníctva, keďže si to vyžaduje zmenu zákonov. V ňom sú zásahy do kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok aj dietetických potravín, ktoré by mohli v konečnom dôsledku priniesť vyššie doplatky pre pacientov.

V dokumente poisťovňa definuje aj riziká a hrozby súvisiace s ponúknutými riešeniami. Spomína napríklad zmeny v zákonoch, ktoré môžu negatívne aj pozitívne ovplyvniť celú ekonomiku VšZP, časové sklzy vo verejnom obstarávaní, či sa dokonca obraňuje obavou, že jej opatrenia, hoci boli navrhnuté tak, aby neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti, môžu byť verejnosti prezentované opačne.

Dlh poisťovne podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nom. Smeru) nevznikol preto, že by z nej ktosi „peniaze ukradol“, ale preto, lebo mala viac výdavkov ako príjmov či zle vopred odhadla odpočítateľnú odvodovú položku.

Podľa Druckerovho predchodcu Rudolfa Zajaca z druhej Dzurindovej vlády, ktorého opozičná SaS nedávno prizvala k tvorbe novej zdravotníckej reformy, má momentálny zlý finančný stav inštitúcie korene už v Radičovej vláde. Vtedy, ako tvrdí, bola v priebehu 12 hodín schválená novela, ktorá zmäkčila parametre solventnosti poisťovne, inak by problém prepukol skôr.

Vybraté úsporné opatrenia VšZP

Opatrenia, ktoré môže zrealizovať VšZP sama

 • odpredaj pohľadávok – odhadovaný dosah zníženie o 75 mil. až 125 mil. eur
 • zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť – úspora v tomto roku – nemocnice a ústavy 23 mil. eur, ambulancie 28,12 mil. eur, kúpele 500-tisíc eur
 • rozšírenie centrálneho nákupu liekov – úspora od apríla do konca tohto roka 11,5 mil. eur
 • zníženie úhrady za lieky, na ktoré dáva poisťovňa výnimky – úspora v tomto roku 250-tisíc eur
 • revízia zameraná na indikačné obmedzenia pri predpisovaní liekov – úspora od apríla do konca tohto roka 5 mil. eur
 • zníženie cien o 5 % v skupine individuálnych zdravotníckych pomôcok – úspora v tomto roku 1,5 mil. eur
 • zníženie cien za špecializovaný zdravotnícky materiál – úspora v tomto roku 10 mil. eur
 • zrušenie zmlúv s lekármi, ktorí majú dva úväzky, v ambulanciách aj v nemocniciach – úspora od apríla tohto roka do konca tohto roka 1,5 mil. eur
 • zrušenie zmlúv s neefektívnymi zariadeniami – úspora v tomto roku 1,5 mil. eur
 • zníženie úhrad pri CT a MR vyšetreniach – úspora v tomto roku min. 12 mil. eur, max. 15 mil. eur
 • zníženie objemov v celom spektre diagnostiky – úspora od júla do konca tohto roka min. 6 mil. eur, max. 10 mil. eur
 • úprava siete v oblasti denzitometria – úspora od apríla do konca tohto roka 80-tisíc eur
 • zníženie nákladov v oblasti dopravnej zdravotnej služby – úspora od júla do konca tohto roka 100-tisíc eur
 • zníženie cien za výkony pri hemodialýze – úspora od júla do konca tohto roka min. 2 mil. eur, max. 4 mil. eur
 • zníženie cien za výkony pri dialýze pečene – úspora od júla do konca tohto roka min. 40-tisíc eur, max. 140-tisíc eur
 • zníženie prevádzkových nákladov – úspora v tomto roku 881-tisíc eur

Zdroj: Návrh ozdravného plánu VšZP

Pôvodný článok z agentúr sme nahradili článkom z denníka Pravda.

© Autorské práva vyhradené

64 debata chyba
Viac na túto tému: #VšZP #INEKO #Všeobecná zdravotná poisťovňa #ozdravný plán