Mitrík zistenia v pôdohospodárskej agentúre odstúpil na prokuratúru

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík na základe výsledkov kontroly v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) zameranej na jej hospodárenie s verejnými prostriedkami, európskymi prostriedkami a na nakladanie s majetkom štátu rozhodol o odstúpení zistených nedostatkov orgánom činným v trestnom konaní, teda Generálnej prokuratúre SR a polícii.

08.03.2017 10:06
Karol Mitrík, šéf NKÚ, Foto: ,
Šéf Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík
debata (9)

„Keďže závery kontroly poukazujú na neštandardné konanie vrcholového manažmentu organizácie a na možné korupčné prostredie pri poskytovaní prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu, predseda NKÚ Karol Mitrík dané zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní,“ povedala dnes pre agentúru SITA hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková. Podľa nej kontrolóri NKÚ identifikovali 28 zistení a navrhli rovnaký počet odporúčaní. Viaceré nedostatky boli takého závažného charakteru, že úrad nenadobudol uistenie o tom, že vo fáze odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 bol zabezpečený jednotný, odborný, objektívny a transparentný prístup v súlade s európskymi princípmi.

Najviac nedostatkov bolo zistených v oblasti procesných nastavení. „Úrad poukázal na neobjektívny prístup v systéme hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, keďže PPA nastavila hodnotiace kritériá v značnej miere subjektívne tým, že slovný popis hodnotenia zúžila na rozpätie ako „dobré, veľmi dobré, vynikajúce“. Ďalšie body mohli žiadatelia získať v hodnotení kvality len za podmienku účasti.

Agentúra tiež nevypracovala žiaden manuál pre odborných hodnotiteľov, neorganizovala žiadne školenia k odbornému hodnoteniu, čo vedie k nejednotnému prístupu odborných hodnotiteľov,“ upozornila hovorkyňa NKÚ.

Pôdohospodárska platobná agentúra prijímala podľa NKÚ nových odborných hodnotiteľov tesne pred vyhlásením výziev bez príslušného odborného vzdelania alebo odbornej praxe. Nastavila tiež vysokú mieru minimálneho počtu bodov (42 zo 100), žiadateľ tak mohol takýto počet získať aj za vyslovene zlý projekt. Kontrolóri poukázali aj na slabý kontrolný systém vo vnútri organizácie.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #Generálna prokuratúra #NKÚ #pôdohospodárska platobná agentúra