Povinnosti pre výplatu materského ženy podceňujú

Mesačne sa na Slovensku vypláca približne 26-tisíc materských dávok v priemernej sume takmer 480 eur. Až štvrtina žien na materskej dovolenke však robí opakujúce sa chyby pri plnení si povinností voči Sociálnej poisťovni, ktorá im dávky vypláca. V krajných prípadoch im preto výplata peňazí môže byť aj pozastavená.

10.03.2017 15:00
mama, dieťa, žena, kočík, bábätko Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

V tejto súvislosti poisťovňa upozorňuje, že nemá nijaký osobitný zoznam žien, ktoré porodili alebo sa v krátkom čase chystajú porodiť dieťa. Ak si preto matky chcú svoje oprávnené dávky bez problémov čerpať, musia sa chýb vyvarovať a dodržiavať pravidlá uvedené na webovej stránke SP či na informačných letákoch, ktoré inštitúcia pravidelne distribuuje do zdravotníckych zariadení a pôrodníc.

„Najčastejšie sa stretávame s tým, že mamička správne nedoručí žiadosť o materské,“ uviedla riaditeľka odboru nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne Danica Bognárová. Spresnila, že pokiaľ ide o zamestnankyňu, tá musí dať príslušné tlačivo najprv potvrdiť zamestnávateľovi a až následne ho doručiť poisťovni. Povinná je urobiť to sama, iba po vzájomnej dohode ju môže zastúpiť zamestnávateľ.

Materské

  • vypláca sa spravidla 6 týždňov pred a 28 týždňov po pôrode, čiže celkovo 34 týždňov
  • pri dvojčatách, trojčatách atď. sa vypláca 43 týždňov
  • osamelá matka ho dostáva 37 týždňov, otec či pestún 28 týždňov
  • začiatok poberania si žena určuje sama, ak nastúpi z vlastnej vôle neskôr, musí myslieť na to, že od narodenia dieťaťa má na materské nárok len 28 týždňov
  • spravidla sa o materskú dávku žiada 6 až 8 týždňov pred plánovaným termínom pôrodu

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Matky tiež podľa Bognárovej žiadosť často doručujú do pobočky poisťovne podľa miesta bydliska, hoci doručená musí byť podľa sídla zamestnávateľa. Len osoby samostatne zárobkovo činné či dobrovoľne poistené žiadosť doručujú v pobočke v mieste trvalého bydliska. Poistenky zároveň často zabudnú žiadosť podpísať, vyznačiť v nej dátum, odkedy si mienia nárok na materské uplatniť, uviesť spôsob výplaty, číslo bankového účtu a podobne. Rovnako doručiť rodný list dieťaťa poisťovni nie je povinný zamestnávateľ, ale rodič, a rodné číslo nestačí nahlásiť iba telefonicky.

Pri podmienke nároku na materské pri zmene zamestnania počas tehotenstva – odpracovania 90 dní u nového zamestnávateľa – nejde len o dni trvania pracovného pomeru, ale výhradne o dni, keď bolo poistenie skutočne aj zaplatené, teda napríklad nie o dni, keď je budúca matka práceneschopná. Takisto dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať nepretržite aspoň 26 týždňov pred vznikom nároku na materské a musí byť uhradené včas a v správnej výške najneskôr do konca mesiaca, keď vznikol nárok na materské.

Mnohé ženy sa tiež domnievajú, že na to, aby spĺňali podmienku osamelosti, postačí, aby neboli vydaté. „Ak poistenka žije napríklad s rodičmi a spoločne uhrádzajú náklady na domácnosť, podmienka nie je splnená,“ informovala Bognárová.

„Najmä v neštandardných situáciách sa mamičky nevedia správne a včas prihlásiť a odhlásiť z dôchodkového poistenia,“ upozornila Mária Ďurišová z informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne. Matky by si podľa nej mali predovšetkým uvedomiť, že nemôžu byť dôchodkovo poistené súčasne ako poistenky štátu aj ako zamestnankyne. Preto by si mali dôkladne naštudovať zásady, ako a v akých časových termínoch sú povinné prejsť na ktorý typ poistenia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #materská dovolenka #mamičky #materská dávka