Ústavný súd začal konať vo veci Mečiarových amnestií

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS) začal konať vo veci tzv. Mečiarových amnestií. Ústavný súd to uvádza v piatkovej tlačovej správe, ubezpečuje, že v tejto veci bude konať v súlade so svojím postavením vyplývajúcim z ústavného poriadku Slovenskej republiky ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.

07.04.2017 16:17
debata (8)

Ústavný súd si uvedomuje spoločenský význam a citlivosť danej veci, avšak v súlade s požiadavkou nestrannosti a nezávislosti bude v komunikácii s verejnosťou a médiami aj v tomto konkrétnom prípade zachovávať potrebnú mieru zdržanlivosti.

V súvislosti so zrušením Mečiarových amnestií ÚS približuje svoj ďalší postup. Informuje, že 6. apríla sa začalo konanie o súlade uznesenia NR SR z 5. apríla 2017 s Ústavou Slovenskej republiky. Konanie je na ústavnom súde vedené pod spisovou značkou Rvp 622/2017 a elektronickým systémom prideľovania spisov bolo pridelené sudcovi spravodajcovi Ladislavovi Oroszovi.

Ústavný súd rozhodne o súlade uznesenia NR SR z 5. apríla 2017 o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti alebo jeho časti do 60 dní odo dňa začatia konania. Prvým dňom tejto lehoty v zmysle platnej legislatívy je 7. apríl.

Dňa 6. apríla, ktorý je dňom zverejnenia uznesenia NR SR z 5. apríla 2017 v Zbierke zákonov, sa začalo konanie pred ústavným súdom. Nasledujúcim dňom, t. j. 7. apríla, začína plynúť procesná lehota na rozhodnutie ústavného súdu.

V tomto konaní rozhoduje plénum ústavného súdu. Pri rozhodovaní ústavného súdu v danom konaní môže nastať viacero možností. Plénum ústavného súdu v lehote 60 dní môže vysloviť, že uznesenie NR SR z 5. apríla 2017 je v súlade s ústavou.

Plénum ústavného súdu v lehote 60 dní môže vysloviť, že uznesenie NR SR z 5. apríla 2017 nie je v súlade s ústavou. V takom prípade sa vo vzťahu k uzneseniu NR SR z 5. apríla 2017 v primeranom rozsahu uplatnia účinky vyplývajúce z čl. 125 ods. 3 ústavy.

Plénum ústavného súdu môže byť pri hlasovaní rozdelené tak, že pre žiadnu z alternatív rozhodnutia vo veci (ani na vyslovenie súladu preskúmavaného uznesenia NR SR z 5. apríla 2017 s ústavou, ani na vyslovenie jeho nesúladu s ústavou) nebude dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých sudcov (minimálne sedem hlasov sudcov). V takom prípade sa konanie zastaví. Ústavný súd môže nerozhodnúť v ustanovenej lehote 60 dní. V takom prípade sa konanie taktiež zastaví.

Plénum ústavného súdu v súčasnosti tvorí len 10 z 13 sudcov (od 4. júla 2014 nie je plénum v plnom zložení) pre nevymenovanie sudcov ústavného súdu prezidentom Slovenskej republiky. Na tento fakt niekoľkokrát upozorňovala aj predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Tento stav zvyšuje riziko, že plénum ústavného súdu nebude môcť rozhodnúť ani v prípadoch, ktoré majú spoločensky mimoriadne veľký význam, z procesných dôvodov spočívajúcich v tom, že pri hlasovaní o veci nebude dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých sudcov (minimálne sedem hlasov sudcov).

Ústavný súd informoval, že od 4. júla 2014 k dnešnému dňu pre nedosiahnutie nadpolovičnej väčšiny siedmich hlasov bolo pri hlasovaní pléna zamietnutých už 14 návrhov.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Mečiarove amnestie #Ústavný súd SR
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy