Mimovládky budú čerpať eurofondy na projekty boja proti korupcii

Už aj slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú občianskou spoločnosťou a bojom proti korupcii, budú môcť čerpať fondy Európskej únie. Ako novinárom povedal premiér Robert Fico, v rámci upevňovania efektívnej spolupráce s mimovládnym sektorom v boji proti korupcii ministerstvo vnútra odštartovalo dve historicky prvé výzvy pre neziskové organizácie v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

11.05.2017 13:45
debata (9)

Celková alokácia finančných prostriedkov predstavuje 15 miliónov eur, pričom na výzvu Tvorba lepšej verejnej politiky boj proti korupcii a podpora transparentnosti vo verejnej správe pôjde osem miliónov eur a na výzvu Prehĺbenie občianskej informovanosti a participácia občanov na verejných politikách je alokovaných sedem miliónov eur.

V rámci týchto výziev sa budú môcť mimovládne organizácie uchádzať o granty, ktorých minimálna suma je 100-tisíc a maximálna 400-tisíc eur. Spolufinancovanie zo strany týchto organizácií je na úrovni päť percent. Neziskové organizácie môžu prihlasovať svoje projekty do 21. augusta.

„V histórii Slovenska je to prvý takýto finančný balík, ktorý môžu mimovládne organizácie čerpať prostredníctvom projektov,“ zdôraznil Fico s tým, že ide o súčasť iniciatív vlády na boj proti korupcii. Vyjadril pritom presvedčenie, že neziskové organizácie využijú alokované financie na také projekty, ktorých uplatnenie v praxi umožní Slovensku zlepšiť a zefektívniť rozhodovacie procesy vo verejnej správe.

Riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe doplnil, že predkladané projekty, ktoré môžu mať trvanie jeden až dva roky, prispejú k tomu, aby verejná správa bola kvalitnejšia a aby mal občan nástroj, ako sa vyjadriť k fungovaniu verejných inštitúcií.

„Výzvy budú adresované na celé územie Slovenska, ideme s nimi do regiónov a na lokálnu úroveň,“ uviedol s tým, že ministerstvo pripravuje v tejto súvislosti desať regionálnych seminárov pre mimovládny sektor, na ktoré sa už prihlásilo sto neziskových organizácií.

„Som rozhodnutý formovať, v spolupráci s ďalšími inštitúciami, také podmienky, ktoré budú vytláčať korupciu na okraj spoločenského života,“ vyhlásil Fico. Spomenul pritom podpis dohody s OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj), na základe ktorej experti tejto organizácie uskutočnia na Slovensku audit protikorupčných opatrení. S expertmi OECD Slovensko tiež spolupracuje na novom zákone o oznamovateľoch trestnej činnosti, osobitne korupcie.

„Nezastupiteľnú úlohu v boji proti korupcii má ale občan, pretože naďalej nám chýbajú informácie, na základe ktorých môžeme ďalej postupovať“ vyhlásil Fico. V boji proti korupcii chce Fico spolupracovať aj so starostami miest a obcí, ale aj so zahraničnými firmami a investormi pôsobiacimi na Slovensku.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #korupcia #Robert Fico #mimovládky
Flowers