Andrej Kiska vymenoval profesorov vysokých škôl

Slovenský prezident vo štvrtok vymenoval tridsiatku nových profesorov.

18.05.2017 11:24
debata

Novými profesormi sú:

doc. RNDr. Dr. Roman Aubrecht – geológia

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. – vnútorné choroby

doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. – prekladateľstvo a tlmočníctvo

doc. Ing. Peter Brída, PhD. – telekomunikácie

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. – pediatria

doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD. – spracovanie poľnohospodárskych produktov

doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH. – gynekológia a pôrodníctvo

doc. Ing. Pavol Findura, PhD. – mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

doc. Ing. Pavol Galajda, CSc. – telekomunikácie

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – pedagogika

doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. – farmaceutická ché­mia

doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. – aplikovaná matematika

doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. – aplikovaná matematika

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. – sociálna antropológia

doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. – chirurgia

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. – farmakológia

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – agrobiotechnológie

doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD. – etika

doc. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológia

doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. – sociálna práca

doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. – fyzikálna chémia

doc. Ing. Ján Piľa, PhD. – motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. – predškolská a elementárna pedagogika

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – občianske právo

doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. – filmové umenie a multimédiá

doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. – mikrobiológia

doc. Ing. Michal Tomko, PhD. – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD. – priemyselné inžinierstvo

doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD. – hygiena chovu zvierat a životné prostredie

doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. – pedagogika

debata chyba
Viac na túto tému: #vymenovanie #vysoké školy #profesori #Andrej Kiska #profesor #vysokoškolskí profesori