Povinná predškolská dochádzka pre sociálne znevýhodnené deti neprešla

18.05.2017 11:33

Hlavným cieľom návrhu zákona bolo začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.

„Súčasná právna úprava ukladá dieťaťu povinnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, t. j. od piateho roku veku dieťaťa. V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy,“ zdôvodnili predkladatelia.

Ako uviedli, aj odborníci poukazujú na skutočnosť, že s výchovou a vzdelávaním dieťaťa by sa malo začínať už v rannom veku. O to viac je dôležitejšie začať s touto výchovou u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú prirodzene sťažené východiskové podmienky.

Návrh zákona upravoval aj ďalšie otázky, ktoré bezprostredne súvisia s povinným predprimárnym vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (napr. otázku financovania, sankcií za neplnenie riadnej dochádzky do materskej školy a pod.).

#predškolská dochádzka #povinná predškolská dochádzka #parlament #NR SR
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk