Hlavnou prioritou miest a obcí je stabilita ich financií

18.05.2017 15:45

Nosnou prioritou samospráv je ich finančná stabilita, prioritami sú aj školstvo, zdravotníctvo, vysporiadanie pozemkov, novela zákona o obecnom zriadení či zvýšenie čerpania eurofondov.

V prijatých záveroch sa na tom zhodli delegáti 28. snemu Zduženia miest a obcí Slovenska, ktorý sa dnes skončil v Bratislave. Podľa predsedu združenia Michala Sýkoru išlo o jeden z najlepších snemov, pričom vyzdvihol najmä účasť najvyšších ústavných činiteľov a väčšiny ministrov, čo podľa neho dokazuje dôležitosť ZMOS-u pre fungovanie štátu.

Ako povedal novinárom podpredseda ZMOS-u Štefan Bieľak, obce a mestá trvajú na zachovaní systému ich financovania z podielových daní fyzických osôb, z ktorých dostávajú 70 percent. Združenie podľa neho odmieta akékoľvek legislatívne návrhy, ktoré by znížili tieto výnosy z daní. „Žiadame, aby sa tá suma, ktorá sa týmto spôsobom rozdeľuje, neznižovala o rôzne daňové bonusy a úľavy, alebo zvyšovaním nezdaniteľnej časti,“ vyhlásil s tým, že ZMOS podporuje zvyšovanie sociálneho statusu ľudí, ale nie na úkor miest a obcí. Prioritnou pre samosprávy je aj otázka školstva, ktoré potrebuje systémové zmeny. ZMOS podľa Bieľaka plne rešpektuje záväzok vlády na zvyšovanie platov učiteľov, obce a mestá sú však ochotné prispieť na platy učiteľov v školách v ich pôsobnosti len v rozsahu, ktorý garantovala vláda. Ak sa ale budú pod nátlakom odborov zvyšovať nad tento rámec, žiada ZMOS dofinancovanie tohto rozdielu od štátu.

Problémy miest a obcí s nedostatkom lekárov

V oblasti zdravotníctva súvisia problémy miest a obcí s nedostatkom lekárov, najmä lekárov prvého kontaktu. Vyriešiť by ho mali plánované integrované centrá zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva. „Pôjde o sieť zariadení minimálnej zdravotnej starostlivosti, rokujeme z ministerstvom, kde by mali vznikať, čo urobí štát a čo obce,“vyhlásil Bieľak s tým, že treba doriešiť aj technické a priestorové vybavenie, ktoré v mnohých obciach chýba. Veľmi dôležitá pre mestá a obce je novela zákona o obecnom zriadení, ktorá má riešiť napríklad fungovanie obcí, ktoré nemajú vedenie a orgány, takže samospráva tam nemôže fungovať. Novela by tiež mala stanoviť kompetencie medzi starostami a zastupiteľstvom, prijímanie všeobecne záväzných nariadení, ktoré idú často nad rámec zákonov, stanoví aj hornú hranicu na odmeňovanie poslancov a starostov .

Problémom je aj vysporiadanie štátnych pozemkov pod stavbami miest a obcí, napríklad škôlok, škôl, cintorínov, ihrísk či iných verejných budov. „Ak stoja na pozemkoch, ktoré nie sú naše, máme problém s investíciami, s udržiavaním tohto majetku, brzdí to rozvoj infraštruktúry. Tam, kde je vlastníkom štát, mal by nám tieto pozemky bezodplatne previesť,“ vyhlásil Bieľak s tým, že Slovenský pozemkový fond už svoje pozemky takto previedol na samosprávy, musia tak ale ešte urobiť aj ďalšie štátne inštitúcie ako železnice, štátne lesy či Vodohospodársky podnik. Premiér Robert Fico už podľa Bieľaka avizoval, že prevod týchto pozemkov sa v najbližšom čase dorieši. Témou bolo aj čerpanie európskych fondov, pričom sa hovorilo o novom programe rozvoja vidieka, ktorého garantom je ministerstvo pôdohospodárstva. S agrorezortom bude ZMOS o tomto programe ešte rokovať, pretože starostovia a primátori vyslovili na sneme množstvo pripomienok k už zverejneným výzvam. „Program treba upraviť pre potreby samosprávy. Zatiaľ je to nastavené nie veľmi dobre,“ vyhlásil Bieľak.

#ZMOS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk