Na dohodu nie je zákonný nárok, hovorí o autonehode Lipšica právnik

Je na vôli prokurátora, či dohodu o vine a treste uzavrie, pripomína trestný právnik Ondrej Mularčík. Podľa neho priznanie je síce podmienkou, ale pre dohodu nie je dôležité, kedy príde.

23.05.2017 08:00
tk, lipsic Foto: ,
Na archívnej snímke Daniel Lipšic.
debata (14)

Ako hodnotíte rozhodnutie Generálnej prokuratúry ukončiť konanie o vine a treste v prípade autonehody Daniela Lipšica?

Je to úplne bežný jav. Nie je to nič výnimočné. Ak sa prokuratúra rozhodla, že sa nepriznal, tak nespĺňa podmienky na uzatvorenie dohody o vine a treste. Keď generálny prokurátor zaujme takýto právny názor, podriadený prokurátor je ním viazaný. Je to úplne normálny postup. Na dohodu o vine a treste nie je zákonný nárok. Je na vôli prokurátora, či dohodu uzavrie, alebo nie. Ten o tom musí vyrozumieť aj poškodeného. Pokiaľ sa stretnú a dohodnú, tak je otázka viny prvoradá. Evidentne musí obvinený priznať vinu a potom sa dohadujú o treste.

Pamätáte si na prípad, keď takúto dohodu odmietol aj súd?

Áno. Páchateľovi trestného činu korupcie bol dohodnutý peňažný trest napriek tomu, že už v minulosti bol za korupciu trestaný. Súd uviedol, že túto dohodu schváliť nemôže, lebo je vo verejnom záujme, aby táto osoba bola postihnutá iným a prísnejším trestom.

Treba priznať vinu už v priebehu vyšetrovania alebo stačí pred prokurátorom?

Vinu stačí priznať pred prokurátorom. Nie je rozhodujúce kedy. Keď má páchateľ záujem dohodu o vine a treste uzavrieť, hoci celú dobu svoju vinu nepriznával, a dá takýto podnet prokurátorovi, je zrejmé, že sa chce priznať. Priznanie je podmienkou, ale pre dohodu o vine a treste nie je dôležité, kedy príde. Zo spisu musí byť však dostatočne odôvodnený záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený.

Môžu poškodení alebo pozostalí dohodu prokurátora a páchateľa namietať? Prihliada prokurátor na ich názor?

Pri uzatváraní dohody o vine a treste sa prihliada aj na záujem poškodeného, aby škoda bola nahradená. Ale pokiaľ by neprišlo k dohode o náhrade škody, je možné poškodeného odkázať s nárokom na náhradu škody na civilné konanie.

Prokurátor môže dohodu neprijať, ak je to vo verejnom záujme. Je to aj tento prípad, ak sa týka politika?

Prokurátor musí vždy konať vo verejnom záujme. Ak by dohoda odporovala všetkým zvyklostiam, zákonu a mala by mať nejaký negatívny dopad, súd by ju mohol odmietnuť. Ak napríklad nebola zo strany obvineného plne prebratá zodpovednosť. Vo všeobecnosti je možné povedať, že každá verejne známa osoba má v trestnom konaní nevýhodu oproti bežnému občanovi. Verejne známa osoba sa dostáva na verejný pranier, tým pádom sa nepriamo pôsobí aj na políciu, prokurátora, na súd. Pretože oni nie sú oddelení od spoločnosti a vnímajú to. Vedie sa veľká polemika, ktorá vedie k tomu, že sa tieto verejne známe osobnosti potrestajú skôr prísnejšie. Na dohodu o vine a treste má právo každý. Verejným záujmom sa nerozumie diskriminácia známej osoby, aj keď by verejnosť zo zvedavosti trvala na súdnom pojednávaní.

Ako je to v prípade recidívy pri páchaní priestupkov? Je možná dohoda o vine a treste?

Verejným záujmom je vo všeobecnosti postihovanie páchateľov trestných činov a priestupkov. Teda ak by bol niekto neustály škodca, tak by verejným záujmom na úseku dopravy malo byť najmä uloženie trestu zákazu činnosti. Je verejným záujmom, aby verejní činitelia konali čestne, lebo sa od nich očakáva, že budú príkladom. Keby sme napr. vyčítali v karte vodiča, že spôsobil päť nehôd, znamenalo by to asi, že je nepozorný vodič a vo verejnom záujme by bolo, aby bol postihnutý prísne. Takže na neho ako na verejného činiteľa sa pozeráme prísnejšie. V prípade pána Lipšica ide o nedbanlivostný trestný čin. Dopustil sa ho ako bežný občan. Nejde o úmyselný trestný čin a vo všeobecnosti sa za nedbanlivostné trestné činy ukladajú miernejšie tresty. Aj trestné sadzby v Trestnom zákone sú oproti úmyselným trestným činom oveľa nižšie.

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #Daniel Lipšic