Katolícki biskupi chceli zo škôl vytlačiť humanizmus

, 07.06.2017 07:00
deti, škola, vyučovanie,
Školské osnovy by nemali podľa KBS obsahovať povinné témy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu. Autor:

Buď katolícki biskupi vystrkujú široké ramená, alebo slabo študovali dejiny. Myslia si to niektorí odborníci, ktorí zostali v úžase nad ich názorom, že humanizmus je v rozpore s náboženstvom, a preto v školách nemá čo robiť. Biskupi sa bránia, že ide len o rozpor v terminológii.

Školské osnovy by nemali obsahovať povinné témy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu. Tvrdí to Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá sa v argumentoch opiera o preambulu ústavy. V nej sa Slovensko hlási k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu. Konferencia tvrdí, že humanizmus je ideológia, ktorá nie je v súlade s týmto odkazom.

„Okrem iného je to v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofických a náboženským presvedčením,“ pokračuje výčitka biskupov k obsahu výučby. Podľa nich je Slovensko viazané medzinárodnými dohovormi, ktoré majú zaručiť rodičom právo vychovávať svoje deti podľa ich náboženstva.

Takéto pripomienky zo strany KBS sa objavili pod Správou o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, ktorej gestorom je ministerstvo práce. Dokument bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní ešte v marci.

Bod, proti ktorému KBS vtedy protestovala, hovorí o potrebe zapracovať do školského vzdelávacieho programu povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu či so vzdelávaním v oblasti ľudských práv. Požiadavka konferencie napokon akceptovaná nebola.

Historici poukazujú, ako hlboko sa biskupi mýlia. Humanizmus je filozofia, ktorá hlása úctu k ľudskej osobnosti a podľa nich sa dopĺňa s kresťanstvom. Ide o postoj založený na rešpektovaní dôstojnosti, práv a potrieb človeka. Na riešenie problémov uprednostňuje racionálne argumenty pred utiekaním sa k Bohu. Zároveň odborníci upozorňujú, že nik presne nezadefinoval, čo vlastne cyrilo-metodské dedičstvo je.

Humanizmus a kresťanstvo

Stoja humanizmus a náboženstvo naozaj striktne proti sebe? Biskupi sa odvolávajú na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ku ktorému sa Slovensko hlási. Historik a odborník na Veľkú Moravu Ján Steinhübel hovorí, že nie je jednoduché presne povedať, čo tento pojem vlastne znamená.

„Cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ako je definované v ústave, je vágny pojem a odvolávať sa len naň je veľmi málo. Každý si to môže vysvetliť po svojom. Duchovné dedičstvo je však v prvom rade vzdelanosť, ktorú sem Cyril a Metod priniesli. Niekto si z toho môže vziať len náboženstvo, niekto zase niečo iné,“ vysvetlil Steinhübel.

Ako ďalej priblížil, humanizmus je najmä vývojový pojem. „Je to všetko to, čo slúži človeku v pozitívnom zmysle. Všetko, čo je naklonené človeku a jeho vývoju, jeho priaznivej budúcnosti, možno považovať za náplň humanizmu,“ pokračuje člen Slovenskej akadémie vied.

S tým, že by bol humanizmus v rozpore s cyrilo-metodským dedičstvom, nesúhlasí. „Kresťanstvo nie je v rozpore s humanizmom. Veľmi pekne by sa vedeli dať do súladu,“ uzavrel Steinhübel.

KBS vysvetľuje, že mala výhrady iba k terminologickým nejasnostiam. „Lebo humanizmus možno chápať nielen ako pozitívne kultúrne hnutie, ale aj ako filozofický smer, ktorý zdôrazňovanie významu človeka spája so zásadným odmietnutím náboženstva. V prípade, že by humanizmus bol interpretovaný takýmto spôsobom, asi neprekvapí, že v predstaviteľoch cirkvi sa vzbudia isté obavy. Veď už za komunizmu si naši veriaci toho humanizmu užili, koľko sa len do nich zmestilo,“ reagoval hovorca konferencie Martin Kramara.

Podľa jeho slov by stačilo, ak by sa formulácia výchova v duchu humanizmu v dokumente nahradila slovným spojením výchova k ľudskosti. „Azda by bol aj vlk sýty, aj ovca celá,“ poznamenal Kramara.

Historička zo Slovenskej akadémie vied Katarína Zavacká nad pripomienkami biskupov krúti hlavou. „Mohli by špecifikovať, čo z cyrilo-metodského dedičstva považujú za rozporné s humanizmom. Ak myslia napríklad tresty, ktoré ich Zákon sudnyj ľjudem (pozn. red. najstarší zachovaný slovanský zákonník, ktorého autorom bol Cyril) navrhoval proti pohanom, tak majú pravdu,“ neberie si Zavacká servítku.

„Je také porekadlo – laik sa diví, odborník žasne. Chýba už len príkaz zase vyradiť z knižníc napríklad Masarykovu knihu Ideály humanitní a spolu s knihami iných autorov s humanistickým obsahom hodiť do vatier,“ povedala pre Pravdu historička.

Či môžu náboženstvo a humanizmus fungovať vedľa seba podľa Zavackej závisí od konkrétneho náboženstva. „Ak by sme mali na mysli slovenské katolícke náboženstvo, ako je prezentované Konferenciou biskupov Slovenska, tak evidentne to v rozpore s humanizmom je,“ ironicky doplnila. Ako však dodala, humanizmus nielenže môže fungovať spoločne s náboženstvami, ale je tiež jeho súčasťou.

„Len vďaka prijatiu jeho hodnôt sa prestali medzi sebou vraždiť napríklad katolíci s evanjelikmi na základe náboženských rozdielov. Humanizmus je nevyhnutný pre fungovanie demokratického štátu. Takýmto postojom KBS len potvrdzuje, že podpis Slovenskej republiky pod základnou zmluvou s Vatikánom v jej aktuálnom znení bola obrovská chyba a tento právny paškvil mal byť dávno vypovedaný,“ podčiarkla Zavacká.

Sociológ Miroslav Tížik, ktorý sa zaoberá problematikou cirkví, si myslí, že pripomienky KBS boli formulované nešťastne. „Ťažko povedať, čo je skutočným problémom, vyzerá to na presadzovanie nejakej politickej agendy. Podľa mňa je to skôr vystrkovanie širokých ramien a ukazovanie – my sme dôležitý aktér, my budeme zasahovať a budeme ovplyvňovať to, čo je súčasťou verejného politického života, my budeme určovať, čo je dobré a čo je zlé a my môžeme určiť, za ktorých podmienok je slovo humanizmus prijateľné a za ktorých nie,“ odhadol Tížik.

Správa o plnení akčného plánu bola v pondelok predmetom rokovania výboru pre deti a mládež, ktorý funguje v rámci rady vlády pre ľudské práva. Tá sa bude správou zaoberať koncom júna. Materiál sa potom dostane na stôl vlády.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#katolícka cirkev #KBS #humanizmus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku