Milióny pre nemocnice zhltli aj platy sudcov či športovcov

Aspoň v zopár nemocniciach mohli ležať pacienti v dôstojnejších podmienkach, ak by 50-miliónová rezerva v štátnom rozpočte išla na ich opravu. Peniaze však vlani skončili na úplne iných účtoch.

09.06.2017 12:00
nemocnica ruzinov, zdravotnictvo Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (20)

Použili sa na zvýšenie platov sudcov, odmien pre olympionikov, hradili sa z nej výdavky pre Slovenskú filharmóniu. Podporila sa aj tajná služba či koncert vo Vatikáne. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej správe, ktorú zverejnila na internetovej stránke.

V rozpočte na rok 2016 bolo vyčlenených 50 miliónov eur pre nemocnice v prípade ich horšieho hospodárenia. Až 47 miliónov sa nakoniec použilo na iné účely napriek tomu, že zdravotníckym zariadeniam sa nedarilo. „V roku 2016 vytvorili nemocnice deficit vo výške 73 mil. eur najmä v dôsledku nárastu záväzkov, pričom rozpočet uvažoval s deficitom 4 mil. eur,“ píše sa v správe.

Najväčšia časť z rezervy, vyše 8,8 milióna eur, putovala Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), a to na zabezpečenie prevádzky informačných systémov. Rezortu zdravotníctva síce išlo 10 miliónov, ale netýkali sa zlepšenia stavu nemocníc. Štátny ústav pre kontrolu liečiv dostal približne sedem miliónov na nové odborné práce v rámci EÚ, z tejto sumy sa hradil rezidentský program, konkrétne vyškolenie všeobecných lekárov. Zhruba za tri milióny ministerstvo zdravotníctva vyplatilo dlhy voči Úradu vlády.

Na bezpečnostné opatrenia počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ išlo viac ako 5,1 milióna eur. Slovenské predsedníctvo z nich vykrylo aj náklady na realizáciu mediálneho zabezpečenia národného vysielania pre SK PRES v RTVS vyše 1,1 milióna eur alebo tiež 10-tisíc eur na koncert vo Vatikáne.

Rezerva určená pre nemocnice financovala aj Slovenskú informačnú službu, keď 1,1 milióna išlo na spravodajskú činnosť. Prilepšilo sa tiež na mzdách sudcom, platy a paušálne náhrady zhltli 105-tisíc eur.

Ministerstvo zdravotníctva na otázky, z akého dôvodu nešla rezerva na obnovu nemocníc, odpovedalo, že o použití nerozhodovalo. „Je to v kompetencii ministerstva financií,“ reagovala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Nemocnice však podľa nej v minulom roku neboli ukrátené. „Len do 13 najväčších štátnych nemocníc od zdravotných poisťovní išlo takmer o 44 miliónov eur viac,“ doplnila. Poznamenala, že s ministerstvom financií rokujú o dofinancovaní sektora pre tento rok. Rokovania sú podľa nej vo finálnej fáze.

Rezort financií tvrdí, že v minulom roku išlo do zdravotníctva v skutočnosti medziročne o 325 mil. eur viac. „Oproti samotnému schválenému rozpočtu sa objem peňazí navýšil o 268 mil. eur, z toho zo štátneho rozpočtu išlo do kapitoly zdravotníctva 60 mil. eur.,“ napísalo v stanovisku ministerstvo. „Rezort zdravotníctva teda nebol ukrátený o žiadne peniaze. Dôležité z nášho pohľadu je teda to, že peniaze sa do zdravotníctva dostali a boli použité podľa aktuálnych potrieb v zdravotníctve, najmä na úhradu záväzku štátu voči zdravotným poisťovniam, na prístrojové vybavenie nemocníc, valorizáciu miezd a iné.“

Denník Pravda oslovil aj Asociáciu štátnych nemocníc, ktorá združuje univerzitné a fakultne zariadenia. Hovorkyňa Martina Šoltésová stručne konštatovala, že štátnym zariadeniam boli vlani pridelené dodatočné finančné prostriedky. Na otázku, čo všetko by nemocnice ešte potrebovali dofinancovať, neodpovedala.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko bude žiadať zdravotnícky rezort o vysvetlenie, prečo nebojoval o 50 miliónov. „Na najbližšej odvetvovej tripartite sa budeme oficiálne ministra pýtať, ako to vlastne je, že sa tieto peniaze údajne použili na niečo iné,“ povedal Petko. Podčiarkol, že ak by to bola pravda, tak s takým postupom menšie nemocnice nesúhlasia. Pripomenul, že nemocnice sú v katastrofálnych stavoch. „Tie informácie nie sú tajné, že budovy majú 40 rokov, sú v absolútne nevyhovujúcom tepelno-energetickom stave, často nemajú zabezpečené bezbariérové vstupy, izby sú troj-, štvor- aj viacposteľové so zlým sociálnym zázemím,“ vymenoval šéf asociácie nemocníc s tým, že to je len stavebná časť. Vek postelí, na ktorých ležia pacienti, je podľa neho viac ako dvadsať rokov a ležať v niektorých nemocniciach je doslova o život.

Kam išli peniaze z rezervy určenej pre nemocnice

Suma nad 1 milión eur na jeden projekt

NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Úradu vlády) – na zabezpečenie prevádzky informačných systémov 8,8 mil. eur
Štátny ústav pre kontrolu liečiv – na zabezpečenie plnenia úloh a pokračovanie v postupnom zapájaní do nových odborných prác v rámci EÚ, realizácia rezidentského programu 7,1 mil. eur
Technické a materiálne zabezpečenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ v súvislosti s prípravou bezpečnostných opatrení 5,1 mil. eur
Vyrovnanie záväzku voči Úradu vlády 3,3 mil. eur
Financovanie prevádzky Združenia DEUS (ZMOS, ministerstvo financií) a projektu Dátové centrum obcí a miest na rok 2016 2,7 mil. eur
Na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú situáciu okresu Kežmarok a regiónu Vysokých Tatier 2 mil. eur
Na udržateľnosť projektov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly ministerstva kultúry 1,7 mil. eur.
Na zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2016 1,3 mil. eur
RTVS – na realizáciu mediálneho zabezpečenia národného vysielania pre SK PRES 1,1 mil. eur
Financovanie spravodajskej činnosti SIS 1,1 mil. eur
Finančné krytie pre 40 novoprijatých zamestnancov (ministerstvo spravodlivosti) 1 mil. eur
Slovenský olympijský výbor – na organizačno-technické zabezpečenie chodu výboru 1 mil. eur

Suma nižšia ako 1 milión eur na jeden projekt

 • ministerstvo kultúry – pre Slovenskú filharmóniu, na prípravu filmového projektu, pre tanečné divadlo, na riešenie havarijného stavu zámku Bojnice,
 • kancelária Národnej rady – financovanie slovenského predsedníctva v Rade EÚ, vyslaného štátneho zamestnanca do Bruselu, stretnutie predsedov parlamentov EÚ,
 • ministerstvo školstva – odmeny športovcom za výsledky na olympiáde, na zabezpečenie aktuálnych úloh v oblasti športu, dofinancovanie majstrovstiev Európy dievčat do 19 rokov vo futbale,
 • ministerstvo hospodárstva – dohoda medzi slovenskou vládou a Izraelom, ekonomické a právne poradenstvo, úhrada súdneho sporu a odkúpenie pozemku pod budovou ministerstva hospodárstva, ekonomické a právne poradenstvo pre spoločnosť Jaguar Land Rover, podpora najmenej rozvinutých okresov na východnom Slovensku, admistrácia SARIO,
 • Úrad vlády – úhrada faktúr za úpravu existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS plus 2014, zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2016, navýšenie finančných prostriedkov a stavu zamestnancov,
 • Slovenská akadémia vied – na financovanie projektu zameraného na mobilitu vedcov,
 • Generálna prokuratúra – elektronické služby, nákup notebookov, na zabezpečenie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a na náhradu škody,
 • Najvyšší súd – zvýšenie funkčných príplatkov sudcov, vytvorenie pracovného miesta audítora, doplatenie platov sudcov za rok 2015, odchodné pre sudkyňu,
 • ministerstvo dopravy – príspevky na zatepľovanie rodinných domov, zriadenie pracovnej skupiny pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom,
 • finančné riaditeľstvo – na úhradu úrokov za oneskorené vrátenie DPH,
 • úrad podpredsedu vlády – na zabezpečenie osobných výdavkov kapitoly, vyrovnanie záväzkov z predchádzajúcich období,
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo – transformačný proces Slovenského metrologického ústavu na neziskovú organizáciu,
 • Štatistický úrad – dofinancovanie bežných výdavkov, zaslanie prístupových hesiel a kódov pre spravodajské jednotky,
 • Najvyšší kontrolný úrad – dofinancovanie osobných výdavkov, zhromaždenie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií štátov EÚ, odstránenie havarijného stavu balkónových terás,
 • ministerstvo obrany – povolené prekročenie limitu výdavkov pre ordinariát ozbrojených síl,
 • Kancelária Ústavného súdu – na platy a paušálne náhrady sudcov, na poistné a príspevok do poisťovní a na príplatok k dôchodku, oprava a udržiavanie budov, príplatok k dôchodku bývalým sudcom, vnútorný audit, vyplatenie odstupného,
 • ministerstvo zahraničných vecí – podpora aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí, financovania koncertu vo Vatikáne pri príležitosti začatia predsedníctva v Rade EÚ,
 • Na pokrytie výdavkov v súvislosti s riešením projektu cyklotrónového centra – 95-tisíc eur úrad normalizácie,
 • ministerstvo práce – viazanie prostriedkov kapitoly na podprograme Pomoc v hmotnej núdzi.

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #platy #ministerstvo zdravotníctva #nemocnice #pacienti #Asociácia nemocníc Slovenska