Absolventom škôl sa zábudlivosť neoplatí

, 15.06.2017 12:00
úrad práce
Bývalý vysokoškolák by mal stihnúť návštevu úradu práce v obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, do siedmich dní od ukončenia štúdia. Autor: ,

Počas letných mesiacov pribúdajú noví absolventi stredných a vysokých škôl ako na bežiacom páse.

Po radosti z úspešných záverečných skúšok by však mali mladí ľudia myslieť aj na povinnosti, ktoré sa so skončením štúdia spájajú. Bývalý študent sa totiž môže zadlžiť skôr, ako si vôbec stihne nájsť prvé zamestnanie. V pozore by mali byť najmä absolventi vysokých škôl, maturanti majú na dospelácke povinnosti o niečo viac času.

S odchodom zo školských lavíc sa nespájajú len radosti, ale aj starosti. A to najmä vtedy, ak absolvent nepokračuje v ďalšom štúdiu a ani si ešte nestihol nájsť zamestnanie.

Hoci prihlásenie na úrade práce zákon neprikazuje, mladý človek, ktorý nemá peňazí na rozhadzovanie, by tak radšej urobiť mal. V opačnom prípade si bude musieť platiť zdravotné poistenie z vlastného vrecka. Jeho minimálna výška je 61,81 eura mesačne.

Bývalý vysokoškolák by mal stihnúť návštevu úradu práce v obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, do siedmich dní od ukončenia štúdia – najčastejšie je bodkou za vysokou školou štátna skúška. Ak absolvent tento termín nestihne a zaeviduje sa neskôr, vznikne mu nechcená medzera v poistnom, ktorú bude musieť doplatiť.

„Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po záverečnej skúške. Štát hradí za absolventa zdravotné poistenie iba do dňa, v ktorom bola skúška vykonaná,“ upozorňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Stredoškoláci to majú o niečo jednoduchšie. Žiakmi sú až do konca letných prázdnin – teda do 31. augusta v roku, keď úspešne ukončili štúdium. Ich rodičom týmto dňom zároveň zaniká nárok na prídavky na dieťa aj na daňový bonus.

Ak si absolvent ešte nenašiel zamestnanie ani neplánuje ďalšie štúdium, mal by sa rovnako ako absolvent vysokej školy prihlásiť na úrade práce. Stihnúť to musí do 7. septembra. Poistné si tak nebude musieť platiť, nárok na dávku v nezamestnanosti však mať nebude.

Aj čerství bakalári – absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia – majú neraz pochybnosti o tom, čo musia či nemusia po štátniciach urobiť. Dňom štátnej skúšky im síce zaniká štatút študenta, opäť sa ním však stanú po zápise na druhý stupeň. Počas tohto niekoľkomesačného obdobia sa na úrade práce hlásiť nemusia.

„Ak bude absolvent prvého či druhého stupňa vysokej školy súvisle pokračovať v štúdiu, úrad ho nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ približuje pre denník Pravda Jana Lukáčová z ústredia práce.

Zdôrazňuje, že obdobie od získania vysokoškolského vzdelania jedného stupňa po zápis na štúdium toho ďalšieho sa považuje za sústavnú prípravu občana na povolanie. Má to však jeden háčik. Študent musí stihnúť zápis na pokračujúce štúdium do konca kalendárneho roka, v ktorom získal vzdelanie predchádzajúceho stupňa. V opačnom prípade si musí splniť povinnosti, akoby štúdium na vysokej škole riadne ukončil.

Ktoré dokumenty budete potrebovať na úrade práce?

  • žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (tlačivo vydá príslušný úrad práce)
  • platný občiansky preukaz
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo diplom)
  • potvrdenie o dobe štúdia (vydá škola)
  • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Úrad práce #absolventi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk