Kočan: S nemocnicami si prehadzujeme čierneho Petra

, 17.06.2017 12:00
Miroslav Kočan, všeobecná zdravotná poistovna
Poistenci by ozdravný plán pociťovať nemali, tvrdí generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan. Autor: ,

Kroky ozdravného plánu sa darí napĺňať a žiadne ďalšie prekvapenia či škandály už nehrozia. Tvrdí to generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan po tom, čo v minulom roku poisťovňa zostala v mínuse 112 miliónov eur. Kvôli strate musí šetriť. Prízvukuje, že pacient úsporné opatrenia nepocíti.

Ako funguje poisťovňa teraz?

Začal by som financiami, VšZP je stále v režime ozdravného plánu, ktorý je plánovaný do konca roka 2017. Pre nás to znamená zvýšenú kontrolu zo strany dozornej rady, zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Myslím si, že sa nám darí plniť ambiciózne ciele obchodno-finančného plánu. Ukazujú to aj výsledky hospodárenia za prvý kvartál.

Čo konkrétne ste už zrealizovali?

Utlmili sme rast nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo je našou hlavnou ambíciou. V minulom roku vzrástli cez sedem percent, čo vysoko prekračovalo rast príjmov. To bol jeden z tých dôvodov, prečo sme sa dostali do problémov a prečo sme prijali ozdravný plán. Naším cieľom je utlmiť tento rast na úroveň troch percent v tomto roku. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa to podarí splniť.

Ak ste krátili výdavky na zdravotnú starostlivosť, pacient to musel pocítiť.

Zásadne odmietam interpretáciu, že ozdravný plán pociťujú pacienti. Zabezpečujeme maximálnu zdravotnú starostlivosť pre všetkých našich pacientov. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že VšZP je poisťovňou, ktorá spomedzi všetkých troch vynakladá na jedného poistenca najviac na zdravotnú starostlivosť. A tie rozdiely sú naozaj dramatické, aj stovky eur. Údaje sa dajú zistiť z verejných zdrojov. Sme v situácii, keď na jednej strane objektívne skutočnosti pritlmujú rast príjmov, napríklad sadzba za poistenca štátu (tá je dnes 3,78 %) či odvodová odpočítateľná položka, na strane druhej sa systémovými opatreniami vyvíja tlak na výdavky, napríklad navyšovanie úhrad ambulantnému sektoru, zavádzaním nových liekov do kategorizácie, zákonným zvyšovaním miezd zdravotníckym pracovníkom a podobne. Toto je situácia, v ktorej hľadáme najlepšie možné riešenia tak, aby sa nedotkli poistencov a aby sme vybudovali dôveru v to, že sme naozaj najsolídnejšia zdravotná poisťovňa.

Aké boli ďalšie opatrenia?

Jedným z nich, o ktorom sa už veľa hovorilo, bolo zníženie cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu (kanyly, katétre, kardiostimulátory, sténty, protézy, náhrady – pozn. red.), ktoré sa prvýkrát zaviedlo od prvého októbra. Potom nasledovali určité korekcie a teraz sme už v zásade v stabilnom režime. To znamená pre nás úsporu okolo desať miliónov eur ročne.

Dodávatelia sa predsa vzbúrili proti vašim cenám a povedali, že za takýchto podmienok tovar nedodajú. Znížené ceny neplatili dlho. To sa vám za taký krátky čas podarilo ušetriť?

Pri objeme 80 mil. eur ročne sme znížili ceny približne o 20 mil. na ročnej báze, a to sa nikdy nezaobíde bez diskusie, aj keď sme presvedčení, že to zníženie bolo oprávnené. Predtým, než sme s tým prišli, bolo niekoľko medializovaných informácií o tom, ako niektoré firmy profitujú na zdravotníckych materiáloch. Pripraviť zoznam špeciálneho zdravotníckeho materiálu je zložitý proces. Hovoríme približne o tritisíc položkách. Došlo tam k niektorým korekciám cien, akoby dolaďovaniu finálnej ceny tak, aby sme neohrozili dodávanie výrobkov na trh. Keby sme v niektorej položke išli pod nákladovú cenu distribútorov, tak by to mohli prestať dodávať, a to nemôžeme dopustiť. Teraz je situácia stabilná. Podarilo sa nám dosiahnuť konsenzus, ktorý prináša benefit nielen pre poisťovňu, ale aj pre nemocnice.

Iné úspory?

Ďalším veľkým opatrením a úspechom bola dohoda na znížení cien v zobrazovacej rádiodiagnostike, predovšetkým magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT). Dohodli sme sa takmer so všetkými poskytovateľmi, okrem malých výnimiek, a to napriek tomu, že veľa z nich malo platné zmluvy na štyri roky. Znižovali sme objemy aj ceny bodov. To znamená, že keď si prepočítam nový objem novou cenou, tak by som mal dostať viac vyšetrení za menej peňazí. Toto je princíp, ktorý sme sa snažili aplikovať pri všetkých opatreniach. Najbližšie nás čakajú rokovania s poskytovateľmi laboratórnych vyšetrení.

Koho sa najviac dotknú opatrenia v ozdravnom pláne?

Poistenci by ozdravný plán pociťovať nemali. Veľa opatrení sa týka nemocníc. Napríklad, keď zoberiem z toho, čo som už menoval, zhruba 70 percent CT prístrojov je priamo v nemocniciach a používa sa na urgentnú diagnostiku. Nemocnica sa v konečnom dôsledku pozerá, koľko jej príde peňazí na účet a koľko financií musí vynaložiť. Navyše nemocnice boli zasiahnuté zákonom o navyšovaní platov v zdravotníctve a my sme tieto fakty nejakým spôsobom spočítali, zohľadnili a dohodli sa s nimi.

Myslíte si, že vám pacienti uveria, že na nich nechcete šetriť?

Snažíme sa o tom komunikovať. Dúfam, že sa nám podarilo vysvetliť všetky tie okolnosti, ktoré vznikli. Nachádzame sa v situácií, že keď prídeme za kýmkoľvek, či sú to poskytovatelia, dodávatelia, alebo farmafirmy s návrhom, že za menej peňazí chceme viac muziky, tak sa to nezaobíde bez kriku. A pacient je vždy nablízku, aby si ho zobrali ako štít. Je to mediálne lákavá téma, a všetci si kopneme do štátnej poisťovne. My jednoducho musíme vytrvalo komunikovať a vysvetľovať, že našou úlohou je zabezpečiť maximálnu zdravotnú starostlivosť pre všetkých našich pacientov. Myslím si, že sa nám to darí.

Hrozia ešte ďalšie škandály v súvislosti s ozdravným plánom?

Nenazval by som to škandály, ale keby som povedal, že všetko je úplne bez problémov, hladké, tak by som asi trocha zavádzal, pretože väčšina opatrení ozdravného plánu je o rokovaniach s poskytovateľmi. My zdravotnú starostlivosť neposkytujeme, my ju nakupujeme od nemocníc a lekárov a ozdravný plán je aj o dohode dvoch zmluvných partnerov. Rokovania sú náročné, ustavične vysvetľujeme, že ide o opatrenia, ktoré sú tými správnymi krokmi, že sa nedotknú pacienta. Preto si myslím, že ďalší škandál už nevznikne.

Ako vychádzate s nemocnicami?

Nie je žiadnym tajomstvom, že VšZP je v deficitnom stave hospodárenia, podobne sú na tom aj nemocnice. Keď preto teraz hovoríme o úsporách, či už je to vypustenie niektorých hospitalizácií, alebo zníženie cien niektorej diagnostiky, tak si istým spôsobom prehadzujeme čierneho Petra medzi sebou. Výsledkom je, že ten čierny Peter nezmizne, ale niekde skončí. No podotýkam, že nezostane u pacienta. Nepopieram, že ide o komplikované diskusie, ale nakoniec sme sa so všetkými dohodli.

Nemocniciam sa v júni končia zmluvy, nesúhlasili s novými podmienkami VšZP. Ako to vyzerá teraz?

Výsledok rozhovorov je v zásade ten, že nemocnice akceptovali opatrenia z nášho ozdravného plánu. My sme na druhej strane, po dohode s akcionárom, kompenzovali náklady, ktoré im vznikli z dôvodu navýšenia platov zdravotníkov. Za tieto peniaze by sme chceli zvýšiť dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto sa peniaze nealokovali priamo na ukončenú hospitalizáciu, ale navyšovali sme napríklad limity na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená, že za tie peniaze bude ošetrených viac pacientov. Ide o ambulancie, ktoré sú v nemocniciach. Väčšina nemocníc akceptovala túto našu požiadavku. VšZP pristúpi k predlženiu platnosti cenových podmienok od júla do konca septembra.

A čo ambulantní lekári, ktorí nepatria pod nemocnice?

Čo sa týka ambulancií súkromných poskytovateľov, patrí tam väčšina všeobecných lekárov. Tu sme pristúpili k nejakej ponuke a väčšina z nich súhlasila, že im navýšime úhrady, ktoré budú viazané na nejakú motivačnú zložku spojenú s elektronizáciou v styku v zdravotníctve. Ide o používanie elektronického receptu či zdravotnej karty.

Je záujem lekárov o takú motiváciu?

Je to široký konsenzus, ale tieto aktivity idú správnym smerom. Elektronizácia a digitalizácia zdravotníctva sú neodvrátiteľné a v konečnom dôsledku budú prospešné pre všetkých. Samozrejme, vyskytujú sa prípady, keď niektoré ambulancie nemajú dostatočné technické vybavenie na to, aby sa pripojili do systému. Niektorí lekári sú vo vyššom veku a nemajú k internetu a k technológiám pozitívny vzťah. To sú isté prekážky, ktoré musíme vyriešiť. Som optimistický v tom, že sa nám to podarí pohnúť dopredu.

O koľko si takou motiváciou lekári prilepšia?

Naša kalkulácia je približne 50 eur mesačne. To je však priemer, napočítava sa to cez určitý úhradový mechanizmus.

VšZP dostala pokuty od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Už ste ich zaplatili?

Sú to pokuty za dva prípady. Jeden je takzvaná „teta Anka“, kde sa poukázalo na pochybenie pri uzatváraní zmluvných vzťahov v poisťovni, a ide o 15-tisíc eur. Pokutu sme uhradili a rozhodli sme sa ju uplatniť voči predchádzajúcemu vedeniu. Vyzvali sme ich na úhradu škody, ktorá vznikla spoločnosti. V prvom kole neúspešne, takže pokračujeme vo vymáhaní ďalej. Druhá väčšia suma 75-tisíc eur bola za zmluvy v prípade nazvanom „masér Kostka“. V tomto prípade prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní. Dali sme im všetky podklady a vyčíslili sme potenciálnu škodu. Túto pokutu, ktorú sme dostali, sme vyčíslili ako jednu zo zložiek tej škody, ktorá nám vznikla.

Aká vysoká je tá škoda?

Nerád by som to komentoval. Je to materiál, ktorý sme odovzdávali vyšetrovateľom a nechcem komunikovať za nich.

Asi najviac sa vaše meno zviditeľnilo videom, v ktorom vám premiér telefonuje a kritizuje vás za opatrenia z vášho ozdravného plánu. Niektorí analytici to zhodnotili tak, že pozícia generálneho riaditeľa v štátnej poisťovni je politicky regulovaná. Je to tak?

Ja si to nemyslím. Samozrejme, niektoré kroky, ktoré urobí štátna inštitúcia, môžu byť interpretované ako politická téma. Napríklad, ak by sme dali návrh na zmenu kategorizácie liekov a tento krok sa stretne s veľmi veľkým verejným odporom, tak sa z toho stáva politická téma a vtedy je legitímne, keď do toho politici zasiahnu. My sme profesionálny manažment, ktorý má za úlohu zabezpečiť realizovanie ozdravného plánu, zabezpečenie plnenia obchodno-finančného plánu a, samozrejme, mojím hlavným cieľom a cieľom celého predstavenstva je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Iné ciele nemáme.

Koľko zo 112-miliónovej straty z minulého roka sa vám tento rok podarí stiahnuť?

Poviem to úplne otvorene, že obchodno-finančný plán je tento rok zostavený tak, že v ňom očakávame stratu. Aj keď sa nám podarí udržať tempo rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť na úrovni troch percent, štátny rozpočet a rozpočet poisťovne je zostavený tak, že výdavky neporastú. Realita je pozitívna v tom, že stratu dosiahneme oveľa nižšiu ako v minulom roku, pretože sa ukazuje, že ekonomike sa darí a vidieť to aj na to výbere poistného od ekonomicky aktívnych. Druhá vec je, že podľa diskusie s ministerstvami financií a zdravotníctva sa nám podarí dosiahnuť dohodu v dofinancovaní za poistencov štátu do konca roku, čo bude dodatočným príjmom poisťovne.

Čo bude budúci rok?

Mojou ambíciou je zostaviť na ďalší rok pre VšZP neutrálny rozpočet. To znamená, aby poisťovni nevznikal ďalej deficit – strata, aby sa našli peniaze na všetky potrebné kroky. Je to však aj vec zostavenia štátneho rozpočtu a ťažko prejudikovať, ako to v skutočnosti bude.

Čo bolo pre vás vo funkcii generálneho riaditeľa doteraz najťažšie?

Musím povedať, že hospodársku alebo finančnú stratu zdravotnej poisťovne nikto neočakával, logicky ani ja nie. To bolo pre mňa prekvapením. A tiež sme prichádzali s tým, že chceme robiť systémové kroky na strane zmluvných vzťahov, siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. A výsledkom je, že posledný rok sa venujeme iba tomu, kde ubrať, ako zostaviť rozpočet, ako nastaviť opatrenia. Nemáme prostriedky ani energiu na taký rozvoj inštitúcie, ako by si doba vyžadovala. Rád by som, aby VšZP rýchlejšie napredovala v elektronizácii.

Ak by ste sa mali dnes rozhodnúť, či zoberiete túto funkciu, aký by bol výsledok?

Všetko má svoje za a proti. Takáto pozícia ide na úkor rodiny a voľného času. Vnímal som to však ako výzvu a neľutujem, že som ju prijal. Aj keď by som si asi detailnejšie naštudoval hospodárske výsledky spoločnosti. Stále som však presvedčený, že v našom zdravotníctve, máme vynikajúcich odborníkov, snažíme sa tu dotiahnuť špičkovú diagnostiku a najmodernejšie liečebné postupy. Napriek tomu je tu veľa práce, je tu ešte čo zlepšovať. A to je motivujúca a záslužná činnosť a istým spôsobom aj určité zadosťučinenie, keď sa niečo podarí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zdravotníctvo #Všeobecná zdravotná poisťovňa #nemocnice #Miroslav Kočan
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk