Maroszovi v správe riaditeľa SIS chýbali informácie o hybridnej vojne

19.06.2017 20:10
SIS, budova
Slovenská informačná služba. Ilustračná snímka. Autor: ,

Opozičnému poslancovi Jánovi Maroszovi (OľaNO) chýbala v správe riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) zvýšená pozornosť venovaná hybridnej vojne. Ako uviedol Marosz po tom, čo riaditeľ služby Anton Šafárik predniesol na neverejnom rokovaní správu o činnosti SIS, služba nedostatočne pokrýva riziká hybridnej vojny.

Šafárik sa podľa neho vôbec nezmienil o peniazoch, ktoré z Ruska smerovali strane Mariána Kotlebu. „Riaditeľ neprezentoval žiadne opatrenia, ktoré v tejto súvislosti chránia slovenských občanov,“ zdôraznil.

Maroszovi tiež chýbala v správe analýza, aká je spätná väzba ministerstva vnútra na informácie služby o korupcii. “SIS síce na korupciu poukazuje, ale zo strany polície nie je spätná väzba,“ dodal. Podľa Marosza Šafárik v správe pomenoval hrozby pre Slovensko, ako sú islamský štát či migrácia. „Našťastie Slovensko nie je centrom pozornosti. Situácia sa však môže zmeniť,“ povedal Marosz.

Správa riaditeľa SIS bola podľa predsedu parlamentného brannobezpečnos­tného výboru Antona Hrnka (SNS) v duchu zákona. „Správa bola obsiahla. Riaditeľ bol ústretový k poslancom,“ uviedol Hrnko s tým, že správa bola hodnotiaca a preto neinformovala o aktuálnych rizikách.

Vzhľadom na to, že rokovanie o správach bolo tajné, poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) neuviedol žiadne podrobnosti. „Bolo tam veľa zaujímavých vecí aj čo sa týka vojenského spravodajstva aj Slovenskej informačnej služby. Niektoré veci boli pre mňa prekvapujúce, niektoré boli o známych veciach,“ povedal s tým, že správy potvrdzujú napríklad v oblasti migrácie to, čo si všetci myslíme. Podľa Pčolinského nás obe organizácie chránia. „Nemožno im uprieť, že robia,“ povedal. K tomu, či sa v správe o činnosti SIS uvádzajú informácie o korupcii na najvyšších miestach povedal, že priestor bol venovaný rôznym oblastiam. Avšak poznamenal, že vždy sa dá robiť viac.

Poslanci NR SR si za zatvorenými dverami vypočuli okrem správy šéfa SIS aj správu riaditeľa Vojenského spravodajstva Jána Balciara.

Danko sa chce porozprávať s Maroszom

Predseda NR Andrej Danko si pozve opozičného poslanca Jána Marosza (OľaNO) na pohovor za poskytnutie stanoviska k správe riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Danko v pléne počas rozpravy k inému bodu upozornil, že správa šéfa SIS je tajná a Marosz prezradil z nej detaily.

Správa SIS

Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2016 je rozdelená na niekoľko častí. Jej časť zverejnili. Správa Bezpečnostná časť sa venuje témam ako migrácia, boj proti terorizmu, hybridné hrozby či ochrana kyberpriestoru. V ekonomickej oblasti informujú o korupcii a klientelizme, nehospodárnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve štátu a samosprávy, colným a daňovým podvodom, ohrozeniu finančného systému SR a zahraničným hospodárskym vzťahom. Zahraničná časť hovorí o Ukrajine, Rusku, západnom Balkáne, krízových a konfliktných oblastiach a hrozbách voči západným občanom v turistických destináciách.

Migrácia

Správa SIS v téme migrácie konštatuje, že sa vlani migračný tlak na vonkajšiu schengenskú hranicu EÚ 2016 znížil. „V kontexte nelegálnej migrácie z Ukrajiny do SR nebola v hodnotenom období v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaná výraznejšia zmena v jej organizovaní a v spôsoboch prevádzačstva cez štátnu hranicu SR,“ píše sa v správe. „V roku 2016 neboli zaznamenané poznatky, ktoré by indikovali, že v roku 2017 nastane výraznejší odklon od existujúcich trendov v nelegálnej migrácii do SR a s ňou spojených bezpečnostných hrozieb,“ dodáva sa v správe.

Bezpečnosť

„SIS hodnotila bezpečnostnú situáciu v roku 2016 v SR z pohľadu hrozieb terorizmu ako relatívne pokojnú. V uvedenom období SIS nezaznamenala bezprostrednú hrozbu teroristického útoku proti SR ani proti jej občanom či záujmom v zahraničí. Potenciál teroristickej hrozby voči SR však mal vzostupnú tendenciu, predovšetkým v dôsledku rastúceho počtu úspešne dokonaných teroristických útokov a individuálnych násilných incidentov zo strany prívržencov džihádu na teritóriu iných štátov EÚ,“ píše sa o terorizme v správe.

„SIS v roku 2016 zaznamenala prípady držby expanzných zbraní pôvodom zo SR jednotlivcami prepojenými na džihádistické skupiny pôsobiace v iných štátoch EÚ. SIS opakovane upozorňovala na pretrvávajúce nedostatky v slovenskej legislatíve v oblasti ručných strelných zbraní a na nevyhnutnosť jej zmeny,“ uvádza sa takisto v správe. Okrem toho SIS informuje, že hoci Slovensko nepatrilo medzi primárne cieľové krajiny islamistických radikálov, resp. zahraničných bojovníkov, SIS zaznamenala informáciu o možnom prechode osôb napojených na Daesh územím SR, pričom pri informovaní príslušných orgánov navrhla aj prijatie niektorých osobitných bezpečnostných opatrení,“ píše sa ďalej v správe.

Aktivity extrémistov

V roku 2016 sa tajná služba venovala aj aktivitám pravicovo-extrémistických (PEX) subjektov. Pre tie bola najmä v prvom polroku 2016 jednou z hlavných tém migračná kríza, v priebehu roka sa však PEX vo svojich prejavoch vrátili aj k protirómskej tematike. Neoddeliteľnou súčasťou protiimigračných postojov PEX na Slovensku bola kritika EÚ a NATO.

Kontrašpionáž a nové médiá

Pokiaľ ide o kontrašpionáž, podľa tajných aj vlani pretrvávala snaha o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek. „SIS sa zameriavala aj na aktivity služieb krajín, ktoré sú v súčasnosti v centre záujmu vzhľadom na ich aktivity ohrozujúce svetovú bezpečnosť,“ píše tajná služba s tým, že v rámci kontrašpionážnej ochrany rozvíjali spoluprácu s partnerskými spravodajskými službami z členských krajín NATO, EÚ ako aj z niektorých ázijských krajín.

„Internet a predovšetkým sociálne siete a rôzne nové komunikačné kanály poskytujú užívateľom vysokú mieru anonymity a beztrestnosti, čo zvyšuje riziko ich zneužitia na účely propagácie terorizmu a extrémizmu či na prípadné ovplyvňovanie zo strany cudzích štátov. Všetky tieto rizikové aktivity preto boli v hodnotenom období predmetom záujmu SIS,“ píše sa v správe. Dôležitými nástrojmi v boji proti hybridným hrozbám by sa mohli stať aj prijatie zákona o kybernetickej bezpečnosti či schválenie novej Bezpečnostnej stratégie SR.

Monitoring obchodov a zbraní

SIS v roku 2016 rovnako ako v predošlých rokoch, pokračovala v monitorovaní obchodov s kontrolovanými tovarmi v SR a obchodov, do ktorých boli zapojené slovenské subjekty. Spravodajská pozornosť SIS bola prioritne venovaná exportu výrobkov obranného priemyslu (VOP) do regiónov, ktoré sú považované za citlivé z pohľadu medzinárodnej politickej situácie, kde hrozí zvýšené riziko nepovoleného reexportu vyvážaného tovaru alebo ktoré hraničia s embargovanými krajinami. „Niektoré slovenské podnikateľské subjekty pokračovali v exporte VOP do regiónu Blízkeho východu a do afrických krajín. Pri preverovaní jednotlivých obchodných prípadov, najmä pri identifikácii konečného používateľa VOP, SIS aktívne spolupracovala s viacerými partnerskými spravodajskými službami na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni,“ píše sa v súvislosti s predajom zbraní.

Vlani SIS pokračovala v monitorovaní a získavaní informácií k problematike obchodovania s ručnými strelnými zbraňami, ktoré sú legálne prerábané z ostrých strelných zbraní a pri ktorých existuje riziko ich spätného sfunkčnenia a následného zneužitia napr. členmi organizovaného zločinu, teroristickými alebo extrémistickými skupinami. SIS podľa správy zaznamenala pokračujúci trend zvýšeného záujmu o nákup plynových, flobertových a perkusných zbraní, ktoré niektorí záujemcovia začali nakupovať ako náhradu za expanzné zbrane, po ktorých dopyt výrazne klesol v dôsledku prijatia sprísnenej legislatívy platnej od júla 2015.

#SIS #hybridná vojna
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk