Mladiství páchajú menej trestných činov

Minulý rok bolo na Slovensku na mládeži spáchaných 1 396 trestných skutkov. V 541 prípadoch išlo o násilnú činnosť, v 575 o mravnostné skutky a v 203 prípadoch sa deti a mládež stali obeťami krádeže.

07.07.2017 11:56
debata (5)

Vyplýva to zo správy ministra práce o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2016, ktorou sa bude na najbližšom rokovaní zaoberať vláda. Zo správy zároveň vyplýva, že v uplynulom roku počet trestných činov páchaných mládežou poklesol. Stíhaných a vyšetrovaných bolo 861 maloletých a 2 554 mladistvých páchateľov, čo je o oproti roku 2013 pokles o sto, respektíve tisíc osôb.

Podľa národného prieskumu ESPAD 2015, ktorého údaje boli spracované počas uplynulého roka, na Slovensku pravidelne fajčí osem percent 15-ročných školákov. Spomedzi respondentov vo veku 15 až 20 rokov holduje cigaretám až 27 percent opýtaných. Približne 44 percent dievčat a 41 percent chlapcov pije alkohol nárazovo (päť a viac pohárov po sebe) a skúsenosť s marihuanou malo 26 percent školákov vo veku 15 rokov.

Správa ministra práce zároveň upozornila na to, že priemerná zaočkovanosť na Slovensku vlani prekročila hranicu 95 percent. Výnimkou bolo iba očkovanie proti osýpkam, príušniciam a ružienke vakcínou MMR u detí narodených v roku 2014, kde zaočkovanosť dosiahla 94 a pol percenta.

Jedným z cieľov akčného plánu bolo poskytnúť mladým ľuďom informácie o antidiskrimi­načnej legislatíve a oboznámiť ich s pojmom šikana. Výsledkom bola séria podujatí na témy ľudské práva, nediskriminácia, rodová rovnosť, holokaust, práva dieťaťa a extrémizmus, ktoré pre školy zorganizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Pre základné školy bolo určených 52 aktivít a pre stredné školy 53, na podujatiach sa zúčastnilo dohromady 2 937 študentov.

Predkladaný materiál je štvrtou priebežnou správou o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti, dokumentuje plnenie úloh za obdobie roka 2016. Do prípravy podkladov boli okrem ústredných orgánov štátnej správy zapojené aj ďalšie inštitúcie, vrátane splnomocnencov vlády, Generálnej prokuratúry a SNSĽP.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #Slovensko #mládež #trestný čin