Lajčák nevie zabrániť ekokatastrofe v Karpatských pralesoch, problematike sa však venuje

Minister zahraničia Miroslav Lajčák oslovil ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa s požiadavkou, aby do 1. februára 2018 predložil UNESC-u aktuálnu správu o prijatých opatreniach na zlepšenie ochrany Karpatských bukových pralesov.

16.07.2017 12:46
debata (32)

UNESCO vyslovilo nedávno ostrú kritiku Slovenska pre nedostatočnú ochranu tejto vzácnej oblasti. Hlavnými nedostatkami, na ktoré upozorňuje, sú najmä ťažba dreva, poľovanie a chýbajúci plán starostlivosti.

„Ako predseda Slovenskej komisie pre UNESCO som zodpovedný za koordináciu aktivít v rámci UNESCO na národnej úrovni aj smerom von. Avšak nemôžem prijímať opatrenia ani rozhodnutia, ktoré sú v kompetencii iných rezortov,“ vysvetlil Lajčák.

Pripomenul, že v tejto súvislosti už inicioval vznik medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa ochranou Karpatských bukových pralesov zaoberá. „Najväčší kus práce musí urobiť ministerstvo životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR,“ zdôraznil.

Rozvoj regiónu na úkor prírody?

Lajčák konštatoval, že situácia sa nedá riešiť jediným rozhodnutím alebo nariadením. Rezort diplomacie ani UNESCO nemôžu podľa neho zakázať ťažbu dreva v oblasti. „Je tu otázka majetkovo-právnych vzťahov, pretože niektoré pozemky sú v súkromnom vlastníctve, a tiež otázka kompenzácií prípadných strát subjektom, ktoré by museli prejsť na iný spôsob hospodárenia,“ uviedol.

Zdôraznil, že aj miestni obyvatelia a samosprávy vnímajú snahy o ochranu prírody ako obmedzujúce. „Na jednej strane si uvedomujú význam toho, že lokalita ja na zozname UNESCO, na druhej strane ale z toho nevidia benefity. Takže súčasťou riešenia musí byť aj posilnenie cestovného ruchu a vytváranie nových pracovných príležitostí pre celkový rozvoj daného regiónu,“ vysvetlil.

Lajčák sa vyjadril aj výzve Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktoré vyzvalo ľudí, aby žiadali od ministra zahraničia odpovede. „Považujem túto výzvu združenia VLK smerom k mojej osobe za nenáležitú – mali by dobre vedieť, v kompetencii akých rezortov sú tieto rozhodnutia. Skutočne nemám možnosti zabrániť ťažbe dreva ani lovu zvierat,“ zdôraznil minister. Na záver ubezpečil, že riešenie tejto problematiky bude v rámci jeho možností a kompetencií aj naďalej aktívne koordinovať.

Ohrozenie výnimočnej hodnoty nadnárodného dedičstva

Výbor Svetového dedičstva UNESCO minulý týždeň vyzval vládu Slovenska, aby urýchlene prijala opatrenia na záchranu lokality UNESCO Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Pretrvávajúce problémy v slovenskej časti lokality spôsobené rozsiahlou ťažbou a poľovníctvom podľa výboru ohrozujú výnimočnú hodnotu celého územia.

„Ak sa urýchlene neprijmú opatrenia na zlepšenie nedostatočnej ochrany tejto lokality, nebude možné zaručiť jej dlhodobú ochranu pred ťažbou dreva a ďalšími možnými hrozbami, čo by znamenalo potenciálne ohrozenie výnimočnej hodnoty tohto nadnárodného dedičstva ako celku,“ konštatoval výbor UNESCO. Slovenská vláda má predložiť správu o zlepšení stavu tejto lokality do februára 2018.

Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka boli vyhlásené za lokalitu Svetového dedičstva UNESCO v roku 2007. Rozpres­tierajú sa na území východného Slovenska, Ukrajiny a Nemecka. Slovenskú časť tvoria bukové pralesy s jedinečnými 200-ročnými bukmi a viac ako 300 rokov starými jedľami. Tieto lesy sú domovom ohrozeného zubra a vzácnych šeliem, ako je vlk, rys a medveď.

Slovenská časť sa rozprestiera na ploche 33 670,2 hektára, ale nie celá plocha územia je podľa WWF vhodne chránená. Upozorňuje pritom na nepresnosti vo vymedzení územia, nedostatočnú komunikáciu s majiteľmi a užívateľmi pôdy ako aj na nesúlad medzi právnymi predpismi ochrany prírody a samotným hospodárením v lesoch. V dôsledku toho môžu súčasné hospodárske aktivity vážne poškodiť viac ako polovicu územia v slovenskej časti lokality, kde sa v súčasnosti neuplatňuje prísna bezzásahová ochrana.

32 debata chyba
Viac na túto tému: #UNESCO #Miroslav Lajčák #lesy #výrub lesov #László Solymos #Karpatské bukové lesy