Počet ľudí v hmotnej núdzi klesá, medziročne sa znížil o 16-tisíc poberateľov

Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v júni tohto roka 90,1-tisíca osôb. Oproti máju išlo o pokles o 2,4-tisíca ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 16-tisíc.

21.07.2017 11:14
debata (22)

Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci šiesteho mesiaca tohto roka celkovo odkázaných 198,4-tisíca osôb, čo je 3,65 percenta z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov tak oproti koncu mája klesol o 0,09 percen­tuálneho bodu, medziročne išlo o pokles o 0,55 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je už dlhodobo v bratislavských okresoch.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. Okres Revúca vykázal 6,5-tisíca ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 16,33 percenta z celkového počtu obyvateľov tohto okresu.

V okrese Rimavská Sobota bolo 13-tisíc poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 15,44 percenta z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rožňava bolo v júni tohto roka 12,80 percenta ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 8-tisícom sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je už dlhodobo v bratislavských okresoch. Minulý mesiac bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,16 po 0,35 percenta ich obyvateľov, čo predstavovalo od 82 osôb v okrese Bratislava I po 397 ľudí v okrese Bratislava II. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo v hmotnej núdzi 0,27 percenta obyvateľov, teda 220 osôb.

22 debata chyba
Viac na túto tému: #hmotná núdza #sociálne dávky #dávky v hmotnej núdzi #Úrad práce #upsvar