Vláda schválila zozname 41 štátnych budov určených na obnovu

Do nového zoznamu budov ústredných štátnych orgánov určených na obnovu bolo zaradených 41 objektov (s podlahovou plochou nad 250 štvorcových metrov) s celkovou plochou vyše 112 tis. štvorcových metrov.

24.07.2017 14:21
debata (1)

Predpokladaný objem investícií na obnovu týchto budov predstavuje 17,743 mil. eur. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov 2017, ktorý v pondelok schválila vláda.

Zo štátneho rozpočtu by malo byť obnovených 38 budov s celkovou plochou 106,6 tis. štvorcových metrov a s odhadovanými nákladmi 16,595 mil. eur. Zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia je plánovaná obnova zvyšných troch budov s plochou 5,4 tis. štvorcových metrov a nákladmi 1,148 mil. eur.

„Všetky budovy majú už spracovanú projektovú dokumentáciu a vyčíslené predpokladané investičné náklady, ale nie všetky majú vydané stavebné povolenie,“ uvádza sa v materiáli Ministerstva dopravy a výstavby SR. Obnova uvedených budov by mohla priniesť celkovú úsporu energie 15 gigawatthodín (GWh) za rok, z toho pri obnove do triedy A1 14,63 GWh a do triedy B 0,37 GWh.

Sprísnené požiadavky

Od začiatku minulého roka platia sprísnené požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Budovy, ktoré majú vydané stavebné povolenie, alebo podali žiadosť o stavebné povolenie v minulom roku, a budovy, ktoré nezačali so stavebným konaním, boli zaradené do potenciálu úspor triedy A1.

Každý členský štát Európskej únie má povinnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti každoročne od 1. januára 2014 zabezpečiť obnovu 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a, alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy tak, aby dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť stanovené príslušným členským štátom.

V zozname budov ústredných štátnych orgánov v SR, ktoré k začiatku tohto roka nespĺňali minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, sú budovy s celkovou podlahovou plochou 413,45 tis. štvorcových metrov. Ročne je potrebné obnoviť 3 % z uvedenej plochy, čo pre rok 2017 predstavuje 12,95 tis. štvorcových metrov.

Do Plánu obnovy relevantných budov 2016 bolo zaradených 26 budov

Ak sa obnoví viac ako 3 % celkovej podlahovej plochy budov ústredných štátnych orgánov v danom roku, môže sa do ročnej miery obnovy započítať podlahová plocha nad plánovaný rámec v ktoromkoľvek z troch predchádzajúcich alebo nasledujúcich rokov. Do ročnej miery obnovy týchto budov sa môžu započítať nové budovy využívané a vlastnené ako náhrada za konkrétne budovy zbúrané počas ktoréhokoľvek z dvoch predchádzajúcich rokov alebo budovy, ktoré sa predali, zbúrali alebo prestali využívať počas ktoréhokoľvek z dvoch predchádzajúcich rokov z dôvodu intenzívnejšieho využívania iných budov.

Do Plánu obnovy relevantných budov 2016, ktorý vláda schválila vlani 7. júla, bolo zaradených 26 budov ústredných štátnych orgánov s celkovou podlahovou plochou 59,24 tis. štvorcových metrov a s predpokladanou úsporou približne 5,9 GWh za rok.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #rekonštrukcia #budovy