Pediatri chcú obmedziť ospravedlnenky

Detskí lekári sľubujú od septembra prísnejšie dodržiavanie pravidiel pri vydávaní potvrdení o chorobe, tzv. ospravedlneniek. Pri ľahších ochoreniach môžu deti z vyučovania ospravedlniť aj rodičia, nemusia s nimi chodiť do ambulancií iba po "papier". Pediatri chcú, aby sa v praxi táto možnosť viac využívala. Veria, že takto sa im vyprázdnia čakárne. Niektoré základné školy budú musieť kvôli tomu zmeniť svoj školský poriadok, pretože akceptujú iba potvrdenie od lekára.

08.08.2017 12:00
lekar Foto:
Detskí lekári tvrdia, že žiaci zbytočne preťažujú ambulancie kvôli potvrdeniam pre školy.
debata (14)

„Výsledky dotazníkov ukazujú, že až 30 percent detí navštívi ambulanciu len pre potrebu „ospravedlnenky“. Netvrdíme, že tieto deti nie sú choré, ide však o bežné infekcie, ktoré rodičia zvládnu vyliečiť sami doma, napríklad prechladnutie, krátkodobú bolesť hlavy či brucha, hnačky,“ povedala Zuzana Nagyová, tajomníčka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti. Koncom júna spoločnosť zaslala samosprávnym krajom list, kde žiada, aby školy rešpektovali aj ospravedlnenky od rodičov. Mali by tak urobiť od septembra.

Pediatrov hnevá, že mnohé školy si upravili pravidlá po svojom a žiadajú potvrdenie od lekára už pri jednodňovej neprítomnosti. „Hlavne v čase vysokej chorobnosti predstavuje táto prax pre ambulancie primárnych pediatrov neúnosnú záťaž, predlžuje čakanie skutočne chorých detí a zaťažuje aj rodičov. Náš návrh nie je vlastne návrhom, je objasnením postupu daného zákonom,“ doplnila Nagyová.

Zákon však pamätá aj na prípady podozrenia zo záškoláctva, keď škole umožňuje vo výnimočných prípadoch žiadať o potvrdenie o chorobe žiaka aj pri neprítomnosti kratšej ako tri dni. „Z toho vyplýva, že ak škola odôvodní svoju žiadosť, najlepšie písomne, lekár vydá potvrdenie aj na neprítomnosť kratšiu ako tri dni,“ uistila Nagyová.

Odporúčanie, ako od septembra postupovať, dostane od pediatrickej spoločnosti každý všeobecný lekár pre deti a dorast. „Bude na každom lekárovi, aby sa rozhodol sám,“ poznamenala Nagyová.

Pediater Mário Moro konštatoval, že ide o odporúčanie, ktoré vychádza z reality. „Smeruje k tomu, aby rodič bol ten zodpovedný za dochádzku dieťaťa do školy, lebo lekár nemá ako dokázať, že dieťa si bolesť hlavy, brucha či hnačky vymýšľa,“ pripomenul lekár. Väčšie zapojenie rodiny preto víta. „Často sa stáva, že rodič ani nevie, že jeho dieťa bolo u doktora, a teda nemá prehľad o správaní sa svojho dieťaťa,“ priblížil Moro. Dodržiavať spomínané odporúčanie nebude pre neho problém. „Len sa obávam, že nie všetci lekári k tomu pristúpia,“ doplnil.

Podmienky na vystavenie ospravedlneniek

  • Lekár vystaví lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, ak jeho absencia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, so súhlasom zákonného zástupcu.
  • Lekár nevystaví potvrdenie o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti žiaka v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu.
  • Lekár vystaví potvrdenie o chorobe kratšej ako tri dni vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti školy alebo školského zariadenia so súhlasom zákonného zástupcu.
Z listu Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti

Podľa detského lekára Martina Oleja z Krupiny ide o začarovaný kruh. „Niektoré školy prišli na to, že rodičia, najmä zo sociálne slabšieho prostredia, zneužívajú možnosť ospravedlniť dieťa na tri dni, a tak začali žiadať lekárske potvrdenia aj pri jednodňovej absencii,“ objasnil pediater. Dodal, že už teraz sa snaží odporúčanie dodržiavať. „Každého rodiča poučím, že má právo ospravedlniť dieťa na tri dni. Ale ak povedia, že škola si to žiada, tak sa tomu nebránim,“ uviedol Olej. S riaditeľmi škôl sa snaží nájsť kompromis. „Potom riaditelia nevyžadujú potvrdenie pri krátkodobej absencii paušálne, ale v odôvodnených prípadoch, čo sú najmä prípady záškoláctva,“ priblížil.

Potvrdenie o návšteve u lekára je bezplatné, ďalšie potvrdenie o priebehu choroby, zdravotnom stave či o tom, či dieťa môže cvičiť, už nie, poplatok je 1 euro. „Veľa lekárov to nespoplatňuje a často má spoplatnenie len výchovný charakter, aby rodič uznal, že si potvrdenie pre dieťa môže do troch dní napísať aj sám a bez poplatku,“ uzatvoril lekár Olej. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Školská v Žiline-Závodí Ján Majsniar s prísnejším dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa ospravedlneniek problém nemá. Už teraz akceptujú pri krátkodobej absencii vysvetlenie rodiča. „Keď máme dôvodné podozrenie, že by mohlo dôjsť k záškoláctvu, tak žiadame rodiča o lekárske potvrdenie. V jednom prípade sme takto prišli na podvod,“ opísal riaditeľ.

Naopak, iný prístup k potvrdeniam by mohol skomplikovať situáciu v obci Palín v okrese Michalovce na Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka. Prednosť totiž dávajú aj pri krátkodobej absencii žiaka pečiatke od lekára. „Budeme sa musieť zamyslieť a na základe toho prijať nejaké zmeny. Ale určite by sa dalo aplikovať v praxi, že by sme pri odôvodnených prípadoch písomne žiadali lekára o potvrdenie,“ povedala riaditeľka školy Eva Tchuríková. Odhaľovať zanedbávanie školskej dochádzky podľa nej pomáha aj sociálny pracovník. Ten zisťuje, prečo dieťa nie je v škole vtedy, keď škola vie, že ide o problémového ži­aka.

Možnosť ospravedlniť na tri dni svoje dve školopovinné deti by mamička Jana privítala. „V našej škole môžu rodičia ospravedlniť dieťa len štyri dni za polrok, teda dva dni za tri mesiace,“ poukázala mladá žena zo Senca. Po ich vyčerpaní potrebuje školák potvrdenie lekára aj pri krátkej absencii. „Určite by mi to pomohlo, nemusím ísť na dvakrát k lekárovi, čiže na vyšetrenie a potom na kontrolu, a čakať s deťmi v miestnosti plnej chorôb,“ konštatovala Jana.

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #deti #škola #lekári #lekárske potvrdenie