Je podozrenie, že za Harabina sa na Najvyššom súde nakladalo nehospodárne, tvrdí NKÚ

Kontrolóri upozorňujú najmä na vyplácanie odmien v čase šéfovania Š. Harabina.

24.08.2017 14:01 , aktualizované: 15:01
Štefan Harabin Foto: ,
Štefan Harabin
debata (34)

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) má podozrenie, že na Najvyššom súde (NS) SR sa v období rokov 2009 a 2010, teda v čase, keď na čele súdu bol Štefan Harabin, nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne. Uvádza sa to v tlačovej správe NKÚ, ktorú poskytla hovorkyňa Daniela Bolech Dobáková. NKÚ robil kontrolu na základe požiadavky súčasného vedenia súdu. Zároveň NKÚ odporúča NS SR v súvislosti s týmito podozreniami zvážiť možnosť podania podnetu na orgány činné v trestnom konaní.

Ako sa uvádza v tlačovej správe, najvýraznejšie zistenia kontrolóri zaznamenali pri nakladaní s financiami určenými na odmeňovanie zamestnancov. Oficiálne dokumenty nespĺňali všetky zákonné náležitosti, a zároveň ani nezohľadňovali kritériá definované Sudcovskou radou NS SR. V uzneseniach rady bolo napríklad konštatované, že odmeny budú vyplatené až do výšky, ktorú umožňuje nevyčerpaný mzdový fond sudcov. Uvedená formulácia uznesenia o navrhnutej výške odmien bola neobvyklá a ponechávala určenie výšky odmien výlučne na subjektívnom rozhodnutí predsedu najvyššieho súdu, zdôrazňuje sa v tlačovej správe.

Odmeny od 50 eur do 30-tisíc eur

Kontrolóri NKÚ SR zistili, že odmeny sudcov boli v tomto čase vyplatené v mimoriadne širokom rozpätí s niekoľkotisí­covými rozdielmi, a to od 50 eur do 30-tisíc eur, čím predseda súdu nerešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania, ako aj právo sudcu nebyť diskriminovaný. Dvaja sudcovia, ktorí nastúpili do zamestnania 1. októbra 2010, dostali najvyššiu vyplatenú odmenu v hodnote 30-tisíc eur po dvoch odpracovaných mesiacoch. Niektorí sudcovia, ktorým bola v roku 2010 vyplatená odmena 50 eur, resp. žiadna, sa listom obrátili na Sudcovskú radu NS SR so žiadosťou, aby im bola poskytnutá ochrana práv a oprávnených záujmov sudcov NS SR. Odmenu 50 eur piati sudcovia vrátili do pokladne súdu. Touto formou diskriminácie sudcov sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý konštatoval porušenie práv sudcu, pripomína NKÚ v tlačovej správe. Kontrolou NKÚ SR bolo ďalej zistené, že v rokoch 2009 a 2010 boli predsedovi súdu vyplatené odmeny v celkovej sume 113-tisíc eur (2009 – 40 000 €; 2010 – 73 000 €) z rozpočtových prostriedkov NS SR. Uvedené odmeny boli síce sudcovskou radou a vtedajšou ministerkou spravodlivosti Vierou Petríkovou priznané za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov, avšak navrhnuté odmeny neboli vecne zdôvodnené, zdôrazňuje sa v tlačovej správe. NKÚ konštatuje, že nie je zrejmé, za aké mimoriadne výsledky predseda súdu dostal odmenu. V tejto súvislosti tiež podľa kontrolórov vyvstáva aj otázka, či vzhľadom na krátky časový úsek medzi jednotlivými rozhodnutiami (december 2009, máj a júl 2010) vôbec môžu byť pracovné výsledky opakovane mimoriadne.

V 16 prípadoch dohromady 94 300 eur

Kontrolou bol tiež identifikovaný problém, či ministerka spravodlivosti mohla v súlade s vtedy platným zákonom navrhnúť a schváliť odmeny pre predsedu najvyššieho súdu. Vysoké odmeny boli podľa zistení NKÚ vyplácané nielen sudcom, ale aj niektorým zamestnancom. V 16 prípadoch boli v celkovej sume 94 300 eur (priemerne 5 894 eur na jedného) vyplatené vysoké odmeny zamestnancom v štátnej službe krátko po vzniku ich pracovného pomeru, na NS SR neodpracovali ani 12 mesiacov. Odmeny zároveň neboli zdôvodnené, čo nie je v súlade so zákonom o štátnej službe.

V rokoch 2011 až 2015 boli odmeny novelou zákona o sudcoch zrušené. Opätovne sa odmeny sudcom dostali do zákona od roku 2016, pripomína sa v tlačovej správe NKÚ.

Ako reagoval hovorca Najvyššieho súdu SR Boris Urbančík, NKÚ urobil kontrolu udeľovania odmien bývalému predsedovi súdu Štefanovi Harabinovi na základe ich podnetu. NKÚ v zásade potvrdil zistenia Najvyššieho súdu SR. Po detailnejšom preskúmaní záverov kontroly určite budeme postupovať v zmysle zákona, zdôraznil Urbančík.

34 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #Najvyšší súd SR #Štefan Harabin