Rezort obrany správu k nehode lietadla pri Hejciach neodtajní

Odtajnenie vyšetrovacieho spisu žiada Ivan Katrinec spolu s časťou pozostalých, zvážiť odtajnenie odporúčal pre rozptýlenia akýchkoľvek pochybností aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

05.09.2017 11:26
Hejce, pamätník Foto: ,
Kladenie vencov pri pamätníku na vrchu Borsó nad obcou Hejce v Maďarsku, kde pred ôsmimi rokmi pri leteckom nešastí zahynulo 42 prísluššníkov Ozbrojených síl SR.
debata (1)

Záverečnú správu odborného vyšetrovania leteckej nehody lietadla An-24 ponecháva ministerstvo obrany v doterajšom stupni utajenia. Potvrdila hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Vysvetlila, že na základe analýzy spisu z odborného vyšetrovania v danej veci zastávajú názor, že utajenie tejto písomnosti nikdy nemohlo byť prekážkou riadnemu vyšetreniu nehody z trestnoprávneho hľadiska.

Manipulovalo sa s dôkazmi?

V rámci trestného konania a podľa platného zákona o ochrane utajovaných skutočností bola zo strany dotknutých osôb možnosť oboznámiť sa s vyšetrovacím spisom v čase vyšetrovania leteckej nehody, a to aj s utajenou časťou uvedeného materiálu pri dodržaní pravidiel ochrany utajovaných skutočností, pripomenula hovorkyňa.

Odtajnenie vyšetrovacieho spisu žiada Ivan Katrinec spolu s časťou pozostalých. Katrinec tvrdí, že má na základe dôkazového materiálu podozrenie, že pri vyšetrovaní nehody sa manipulovalo s dôkazovým materiálom, vyšetrovacím spisom, ako aj celkovým vyšetrovaním. Dôvodom je podľa neho snaha nezverejniť pravú príčinu havárie.

Čižnár žiadal rozptýlenie pochybností

Vyšetrovanie nebolo podľa neho dôsledné a uberalo sa nesprávnym smerom, neboli preverené skutočnosti o ďalších možných príčinách havárie. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v súvislosti s návrhom na odtajnenie časti vyšetrovacieho spisu odporučil ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi už v januári, aby zvážil „dôvodnosť ďalšej potreby ochrany informácie v určenom stupni utajenia a zrušenie stupňa utajenia – vyhradené".

Odtajnenie, resp. zrušenie utajenia spisu k nehode vojenského lietadla An-24 z januára 2006 je významné z hľadiska rozptýlenia akýchkoľvek pochybností o správnosti, úplnosti a zákonnosti objasnenia leteckej nehody príslušnými štátnymi orgánmi, myslí si generálny prokurátor.

Oficiálnou príčinou zlyhanie posádky

Vojenský špeciál An-24 havaroval 19. januára 2006 po náraze do kopca pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube bolo 43 ľudí vracajúcich sa z misie KFOR v Kosove. Prežil jeden vojak Martin Farkaš. Išlo o najväčšiu tragédiu v histórii slovenského letectva.

Vyšetrovanie sa pred rokmi uzavrelo s tým, že hlavnou príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla. Pri klesaní podľa oficiálnych výsledkov vyšetrovania posádka nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Analýza podľa oficiálne zverejnených informácií nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Keďže chýbajú objektívne dôkazy, nemohla byť príčina nehody jednoznačne potvrdená.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Jaromír Čižnár #ministerstvo obrany #pád lietadla #Hejce #nehoda lietadla #AN-24