Centrálny register exekúcií využilo za rok 7 823 občanov a 1 029 firiem

Okrem individuálneho zisťovania umožňuje register aj nepretržité sledovanie exekúcií na zadaný subjekt.

15.09.2017 12:19
debata

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho ročnej existencie 7 823 občanov. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová s tým, že priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. „ Zároveň do registra vstúpilo 1 029 právnických osôb, priemerne si každá z nich zisťovala 95 prípadov. V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci, ktoré vykonali za rok 419 643 prístupov. Spoločne teda centrálny register exekúcií zaznamenal 533 085 požiadaviek na lustráciu," uviedla hovorkyňa.

„Centrálny register exekúcií je výrazným prínosom k transparentnosti v exekučnej oblasti. Občania majú sami možnosť preveriť si, či voči nim je alebo nie je vedená exekúcia a v prípade potreby môžu urýchlene konať. Ročné fungovanie registra bez sťažnosti zároveň ukázalo, že exekútori boli na jeho vznik pripravení a plnia si všetky povinnosti, ktoré od nich prevádzka takéhoto systému vyžaduje,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller. Okrem individuálneho zisťovania umožňuje register aj nepretržité sledovanie exekúcií na zadaný subjekt. Tieto služby využilo 14 občanov a 6 firiem. Ak občan, firma alebo orgán verejnej moci potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže si ho vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou. O výpis požiadalo 276 občanov, 138 firiem a 1090-krát aj orgány verejnej moci.

Register nájdu občania na webovej stránke www.cre.sk. Po uhradení administratívneho poplatku je v ňom možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Od 1. júla 2016 je register prístupný verejnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie