Slovensko má málo vojakov, ich kvalita klesá. Gajdoša čísla zarazili

K 6. júlu bolo v armáde plánovaných 16 077 funkcií profesionálnych vojakov, ale ich skutočný počet bol len 12 180.

27.09.2017 11:44 , aktualizované: 14:45
debata (41)

Záujem ľudí o vstup do armády klesá, klesá aj ich kvalita. Zároveň sa zvyšuje počet vojakov odchádzajúcich do zálohy. Výsledkom toho je, že sa počet vojakov znižuje. Vyplýva to z Informácie o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú zobrala vláda na vedomie.

K 6. júlu bolo v armáde plánovaných 16 077 funkcií profesionálnych vojakov, ale ich skutočný počet bol len 12 180, t. j. o 3 897 menej, čo výrazne negatívnym spôsobom ovplyvňovalo a naďalej ovplyvňuje systém manažmentu vojenského personálu a plnenie úloh OS SR, zdôrazňuje sa v materiáli.

Museli upravovať kritériá

V roku 2012 sa do armády prihlásilo 2 417 záujemcov, z nich kritéria na vstup do armády splnilo 1 190, čo je 49 percent. V minulom roku sa hlásilo 1 637 záujemcov, znížené kritériá na vstup splnilo 511, čo je 31 percent.

V prípade ponechania pôvodných kritérií v platnosti by úspešnosť záujemcov klesla pod 30 percent, píše sa v materiáli. V prvom polroku tohto roku bol zaznamenaný ďalší 18-percentný pokles podaných žiadostí o vstup do OS SR v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúce­ho roka.

Trend bude pokračovať aj ďalej

Dá sa preto reálne očakávať, že počet záujemcov o štátnu službu profesionálnych vojakov bude v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch nižší ako v roku 2016 a bude ďalej klesať, očakáva rezort obrany.

Znižujúci sa počet záujemcov o vstup do OS SR navyše nedokáže pokryť ani počet každoročne odchádzajúcich profesionálnych vojakov. Je preto vysoko pravdepodobné, že negatívny trend z roku 2016, keď bolo z OS SR viac prepustených ako prijatých profesionálnych vojakov, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Gajdoša čísla zarazili

Minister obrany Peter Gajdoš uviedol, že je zarážajúce, koľko záujemcov nevyhovie náročným podmienkam z hľadiska psychologickej a fyzickej pripravenosti. Dodal, že spracovali Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Keď ten bude schválený, je už pripravený akčný plán realizácie týkajúci sa aj personálu.

Na budúci rok chcú novelizovať zákon o profesionálnych vojakoch, aké konkrétne zmeny by mohla novela priniesť, nechcel konkretizovať. Ako sa ďalej uvádza v správe k materiálu, „ak nebudú prijaté adekvátne opatrenia smerujúce k zvýšeniu atraktivity vojenského povolania a konkurencieschop­nosti ministerstva obrany na trhu práce, existuje reálny predpoklad ďalšieho prehlbovania týchto trendov, čo negatívne ovplyvní činnosť a plnenie úloh OS SR“.

Záujem ovplyvňuje aj finančné ohodnotenie

Rezort tento trend nezastavil doterajšími opatreniami v personálnej oblasti. Avizuje novelu zákona o profesionálnej službe vojakov, ktorú chce v roku 2018 predložiť na rokovanie vlády.

Ministerstvo za hlavný dôvod vzniknutej situácie označilo „pokračujúci pokles atraktivity vojenského povolania a konkurencieschop­nosti ministerstva obrany ako zamestnávateľa na trhu práce, zapríčinený rastúcimi rizikami ohrozenia života a zdravia profesionálnych vojakov pri plnení služobných úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manažmentu, zvyšujúcimi sa požiadavkami na výkon vojenského povolania a taktiež postupne sa zväčšujúcim rozdielom medzi výškou finančného ohodnotenia profesionálnych vojakov v rezorte obrany a rastom miezd v civilnom sektore.“

41 debata chyba
Viac na túto tému: #vojaci #ministerstvo obrany #armáda SR